BDO


Aktualności

Prężnie funkcjonujące w naszym kraju przedsiębiorstwa z branży pożyczkowej starają się różnymi sposobami ograniczyć ryzyko swojej…
Czy należy wypłacić 31.07.2018 roku nagrodę jubileuszową dla naszej pracownicy, której wygasa umowa o pracę 31.07.2018…
Pracownica po zakończonym urlopie rodzicielskim złożyła wniosek o urlop wypoczynkowy zaległy i bieżący łącznie w liczbie…
W dniach od 27 grudnia 2017 r. do 12 stycznia 2018 r. na zwolnieniu lekarskim przebywał…
Po okresie próbnym z pracownikiem została podpisana umowa na czas nieokreślony. Czy w podstawie aktualnie przysługującego…
W poprzednich latach organy podatkowe zgadzały się na stosowanie podwyższonych kosztów podatkowych w wysokości 50% przychodów…