BDO


Szkolenia budżetowe

Marka Polexpert oferuje szeroką gamę szkoleń przeznaczonych dla sektora budżetowego i samorządowego uwzględniających regulacje prawne i specyfikę tych sektorów. Szkolenia przeznaczone są dla skarbników, pracowników działów finansowych i administracyjnych, specjalistów z obszaru finansów i kadr jednostek budżetowych, gospodarstw pomocniczych, urzędów miast i gmin, urzędów administracji publicznej. Naszymi wykładowcami są doświadczeni praktycy – wieloletni współpracownicy firmy. Szkolenia prowadzone są w formie wykładów oraz warsztatów. Każde ze szkoleń możemy zorganizować w formule  „in company” na potrzeby Państwa firmy oraz z uwzględnieniem Państwa potrzeb i specyfiki.

 

Polecamy najbliższe szkolenia dla jednostek budżetowych

Budżet: SPLIT PAYMENT W BUDŻECIE 2018 - PLANOWANIE I WYKONYWANIE BUDŻETU ORAZ KSIĘGOWOŚĆ I SPRAWOZDAWCZOŚĆ BUDŻETOWA W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH OBJĘTYCH MECHANIZMEM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI W ZAKRESIE ZADAŃ PODLEGAJĄCYCH I NIEPODLEGAJĄCYCH POD VAT 2018.06.25 2018.06.25 Kraków
Budżet: DOKUMENTACJA ROZLICZENIOWA ŚRODKÓW UNIJNYCH 2018.06.25 2018.06.25 Kraków
Budzet: DOCHODY - PRZYCHODY, WYDATKI - KOSZTY, NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA W SPRAWOZDANIACH "RB" ZA I PÓŁROCZE 2018 2018.06.25 2018.06.25 Gdańsk
Budżet: Dostosowanie polityki (zasad) rachunkowości w związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE 2018.06.26 2018.06.26 Katowice
Budżet: SPLIT PAYMENT W BUDŻECIE 2018 - PLANOWANIE I WYKONYWANIE BUDŻETU ORAZ KSIĘGOWOŚĆ I SPRAWOZDAWCZOŚĆ BUDŻETOWA W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH OBJĘTYCH MECHANIZMEM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI W ZAKRESIE ZADAŃ PODLEGAJĄCYCH I NIEPODLEGAJĄCYCH POD VAT 2018.06.26 2018.06.26 Katowice
Budżet: Dostosowanie polityki (zasad) rachunkowości w związku z realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE 2018.06.27 2018.06.27 Warszawa
Budzet: DOCHODY - PRZYCHODY, WYDATKI - KOSZTY, NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA W SPRAWOZDANIACH "RB" ZA I PÓŁROCZE 2018 2018.06.27 2018.06.27 Wrocław
Budżet: Księgowość projektów współfinansowanych ze środków UE 2018.06.28 2018.06.28 Warszawa
Budzet: DOCHODY - PRZYCHODY, WYDATKI - KOSZTY, NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA W SPRAWOZDANIACH "RB" ZA I PÓŁROCZE 2018 2018.06.29 2018.06.29 Warszawa
Budżet: Rachunkowość budżetowa dla jednostek i zakładów budżetowych - zasady, ewidencje, dylematy 2018.07.02 2018.07.02 Warszawa
Budżet: SPLIT PAYMENT W BUDŻECIE 2018 - PLANOWANIE I WYKONYWANIE BUDŻETU ORAZ KSIĘGOWOŚĆ I SPRAWOZDAWCZOŚĆ BUDŻETOWA W JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH OBJĘTYCH MECHANIZMEM PODZIELONEJ PŁATNOŚCI W ZAKRESIE ZADAŃ PODLEGAJĄCYCH I NIEPODLEGAJĄCYCH POD VAT 2018.07.02 2018.07.02 Warszawa
Budzet: DOCHODY - PRZYCHODY, WYDATKI - KOSZTY, NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA W SPRAWOZDANIACH "RB" ZA I PÓŁROCZE 2018 2018.07.02 2018.07.02 Kraków
Budzet: DOCHODY - PRZYCHODY, WYDATKI - KOSZTY, NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA W SPRAWOZDANIACH "RB" ZA I PÓŁROCZE 2018 2018.07.03 2018.07.03 Rzeszów
Budżet: KSIĘGOWOŚĆ I KLASYFIKACJA BUDŻETOWA ORAZ ZASADY KSIĘGOWANIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH W AGENCJI WYKONAWCZEJ, W INSTYTUCJI GOSPODARKI BUDŻETOWEJ, W PAŃSTWOWEJ OSOBIE PRAWNEJ, W PAŃSTWOWYM FUNDUSZU CELOWYM 2018.07.03 2018.07.03 Warszawa
Strony 12345wszystkich 59