BDO


środa, 09 maj 2018

Czy pracodawca musi udzielać całego urlopu wypoczynkowego pracownikowi po urlopie rodzicielskim?

Pracownica po zakończonym urlopie rodzicielskim złożyła wniosek o urlop wypoczynkowy zaległy i bieżący łącznie w liczbie 60 dni. Czy pracodawca musi udzielić jej całego urlopu zgodnie z wnioskiem? Czy jest możliwość odwołania pracownicy z takiego urlopu wypoczynkowego w przypadku szczególnych potrzeb pracodawcy? Przykładowo, gdy inna pracownica pójdzie na długotrwałe zwolnienie związane z ciążą?

Pracodawca ma w opisanych okolicznościach obowiązek udzielenia na wniosek pracownicy całego przysługującego jej urlopu wypoczynkowego. Odwołanie z tego urlopu jest niedozwolone.
Zgodnie z art. 163 § 3 Kodeksu pracy, obowiązkiem pracodawcy jest udzielenie na wniosek pracownika należnego mu za dany rok urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim. W wyroku Sądu Najwyższego z 20 sierpnia 2001 r. (sygn. akt I PKN 590/00, OSNP 2003/14/336) podkreślono, że: „Pracodawca nie jest związany wnioskiem pracownika zawierającym propozycję terminu udzielenia mu urlopu wypoczynkowego. Jest jednak związany takim wnioskiem pochodzącym od pracownicy, która urodziła lub ma urodzić dziecko i chciałaby skorzystać z urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim”.
Przywołany wyżej przepis na bezwzględny charakter. Biorąc to pod uwagę, należy uznać, iż urlop wypoczynkowy udzielany bezpośrednio po urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim ma charakter szczególny, mający związek z uprawnieniami związanymi z rodzicielstwem. Dopuszczalność odwołania z płatnego wypoczynku udzielonego pracownicy w celu kontynuacji opieki nad nowo narodzonym dzieckiem niweczyłaby cel normy prawnej zapisanej w art. 163 § 3 Kodeksu pracy. A zatem odwołanie z urlopu w sytuacji opisanej w treści zapytania trzeba postrzegać jako niedopuszczalne.


Podstawa prawna:

  • art. 163 § 3ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 108 ze zm.).

 

Mariusz Pigulski
specjalista w zakresie wynagrodzeń

 

placewfirmie

Znajdź praktyczne rozwiązania z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych oraz podatków pomocne w prawidłowym rozliczaniu płac i naliczaniu wynagrodzeń w 2018 r.


www.placewfirmie.pl