BDO


wtorek, 08 maj 2018

Koszty 50% w branży IT? Ewidencja czasu pracy nie jest wystarczająca

W poprzednich latach organy podatkowe zgadzały się na stosowanie podwyższonych kosztów podatkowych w wysokości 50% przychodów uzyskiwanych przez pracowników wykonujących prace twórcze (na podstawie art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych) w przypadku gdy pracodawca ustalał wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich na podstawie procentowego udziału czasu pracy pracownika wykorzystanego na projekty (prace) twórcze i inne obowiązki pracownicze. W ostatnim czasie wydawane są jednak interpretacje podatkowe, z których wynika, że prowadzenie ewidencji czasu pracy nie jest wystarczające dla zastosowania podwyższonych kosztów podatkowych dla pracowników – twórców.

Począwszy od 2017r. organ interpretacyjny zaostrzył stanowisko i nie akceptuje praktyki przyjętej w wielu firmach, które zatrudniają np. informatyków, inżynierów czy innych przedstawicieli twórczych zawodów. Organ kwestionuje możliwość ustalenia kosztów uzyskania przychodów dla twórcy będącego pracownikiem na podstawie art. 22 ust. 9 pkt 3 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w przypadku gdy pracodawca stosuje system oparty na ewidencjonowaniu czasu pracy i powstałych utworów. Zdaniem fiskusa przepis ten wymaga powiązania konkretnego przychodu pracowniczego z przeniesieniem praw autorskich przez pracownika, natomiast czas pracy nie jest wyznacznikiem kwoty honorarium za przeniesienie praw autorskich.

Takie stanowisko wynika również z ostatniej indywidualnej interpretacji podatkowej wydanej w dniu 20 kwietnia 2018r. (0114-KDIP3-2.4011.98.2018.2.AK) przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.

Zapytanie wnioskodawcy dotyczyło stosowania preferencyjnej stawki kosztów uzyskania przychodów do wynagrodzenia zatrudnionych przez niego osób wykonujących prace badawczo - rozwojowe, w tym programistów. Wnioskodawca wskazał, że będzie prowadził ewidencję (rejestr) prac twórczych stworzonych przez pracowników oraz ewidencję czasu pracy. Rejestr prac ma zawierać informacje o stworzonych przez pracowników utworach podlegających przepisom prawa autorskiego oraz będzie wskazywał na udział danego pracownika w procesie twórczym. Pracodawca będzie prowadził również rejestr czasu pracy, który będzie podstawą ustalenia czasu pracy wykorzystanego na prace twórcze. Na podstawie ewidencji w każdym miesiącu będzie ustalany dla każdego pracownika indywidualny współczynnik wynagrodzenia, który w ocenie wnioskodawcy odzwierciedla wynagrodzenie z tytułu rzeczywiście wykonanej pracy twórczej.

Opisany system nie zyskał aprobaty organu interpretacyjnego. W ocenie organu nie daje on podstaw do stosowania podwyższonej stawki kosztów podatkowych z tytułu wykonywania pracy twórczej, gdyż ewidencjonuje on czas pracy i powstałe utwory, ale nie daje podstaw do wyceny wysokości wynagrodzenia należnego pracownikowi za przeniesienie praw autorskich na pracodawcę.

Z praktyki wynika również, że organy kontrolujące kwestionują rozliczanie kosztów 50% również przez tych płatników i podatników, którzy wcześniej uzyskali pozytywne, indywidualne interpretacje podatkowe.
W tej sytuacji warto ponownie przeanalizować schematy ewentualnie stosowane w Państwa Firmie, aby ocenić, czy są one wystarczające z punktu widzenia nowej linii interpretacyjnej w omawianym obszarze.

 

Monika Klukowska-Świtalska
BDO Sp. z o.o.

*