BDO


Szkolenia budżetowe

Marka Polexpert oferuje szeroką gamę szkoleń przeznaczonych dla sektora budżetowego i samorządowego uwzględniających regulacje prawne i specyfikę tych sektorów. Szkolenia przeznaczone są dla skarbników, pracowników działów finansowych i administracyjnych, specjalistów z obszaru finansów i kadr jednostek budżetowych, gospodarstw pomocniczych, urzędów miast i gmin, urzędów administracji publicznej. Naszymi wykładowcami są doświadczeni praktycy – wieloletni współpracownicy firmy. Szkolenia prowadzone są w formie wykładów oraz warsztatów. Każde ze szkoleń możemy zorganizować w formule  „in company” na potrzeby Państwa firmy oraz z uwzględnieniem Państwa potrzeb i specyfiki.

 

Polecamy najbliższe szkolenia dla jednostek budżetowych

Budżet: NOWY PLAN KONT - PRZYGOTOWANIE POLITYKI RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ NA ROK 2018 2017.11.20 2017.11.20 Katowice
Budżet: PODZIELONA PŁATNOŚĆ (split payment) W PODATKU VAT PO CENTRALIZACJI J.S.T. OD 2018 ROKU - PRAKTYCZNE WARSZTATY - OD UMOWY DO ROZLICZENIA DOSTAWY TOWARÓW LUB USŁUG 2017.11.20 2017.11.20 Poznań
Budżet: NOWY PLAN KONT - PRZYGOTOWANIE POLITYKI RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ NA ROK 2018 2017.11.21 2017.11.21 Wrocław
Budżet: PAŃSTWOWE JEDNOSTKI BUDŻETOWE - NOWE OBOWIĄZKI SPRAWOZDAWCZE, WYCENA AKTYWÓW I PASYWÓW , PRZYCHODY I KOSZTY W OBSZARZE ZAJEMNYCH WYŁĄCZEŃ OD 1 STYCZNIA 2018 ROKU 2017.11.22 2017.11.22 Warszawa
Budżet: NOWY PLAN KONT - PRZYGOTOWANIE POLITYKI RACHUNKOWOŚCI BUDŻETOWEJ NA ROK 2018 2017.11.23 2017.11.23 Gdańsk
Budżet: KLASYFIKACJA BUDŻETOWA PO ZMIANACH DOKONANYCH W 2017 ROKU ORAZ OD 1 STYCZNIA 2018 ROKU - PRAKTYCZNE WARSZTATY W PRZYKŁADACH MERYTORYCZNYCH 2017.11.23 2017.11.23 Poznań
Budżet: ZOBOWIĄZANIE I ZAANGAŻOWANIE W RACHUNKOWOŚCI I SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDŻETOWEJ 2017/2018 2017.11.24 2017.11.24 Gdańsk
Budżet: ZOBOWIĄZANIE I ZAANGAŻOWANIE W RACHUNKOWOŚCI I SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDŻETOWEJ 2017/2018 2017.11.27 2017.11.27 Wrocław
Budżet: EWIDENCJA KSIĘGOWA ŚRODKÓW UNIJNYCH W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 2017.11.28 2017.11.28 Warszawa
Budżet: DOCHODY - PRZYCHODY, WYDATKI - KOSZTY NA PRZEŁOMIE OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO, NA KONIEC ROKU 2017 I NA POCZĄTEK ROKU 2018 W STARYM I W NOWYM PLANIE KONT 2017.11.28 2017.11.28 Katowice
Budżet: ZOBOWIĄZANIE I ZAANGAŻOWANIE W RACHUNKOWOŚCI I SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDŻETOWEJ 2017/2018 2017.11.29 2017.11.29 Katowice
Budżet: NALEŻNOŚCI BUDŻETOWE 2017/2018 - USTALANIE STANU NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH PUBLICZNOPRAWNYCH I CYWILNOPRAWNYCH ORAZ WERYFIKACJA PRAWDOPODOBIEŃSTWA ICH UZYSKANIA W ŚWIETLE ZMIAN USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH 2017.11.29 2017.11.29 Warszawa
Budżet: ZAMKNIĘCIE ROKU W JEDNOSTKACH SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH 2017.11.29 2017.11.29 Katowice
Budżet: NALEŻNOŚCI BUDŻETOWE 2017/2018 - USTALANIE STANU NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH PUBLICZNOPRAWNYCH I CYWILNOPRAWNYCH ORAZ WERYFIKACJA PRAWDOPODOBIEŃSTWA ICH UZYSKANIA W ŚWIETLE ZMIAN USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH 2017.11.30 2017.11.30 Katowice
Strony 1234wszystkich 51


budzet

Zapisz się do naszego Newslettera