BDO


Szkolenia budżetowe

Marka Polexpert oferuje szeroką gamę szkoleń przeznaczonych dla sektora budżetowego i samorządowego uwzględniających regulacje prawne i specyfikę tych sektorów. Szkolenia przeznaczone są dla skarbników, pracowników działów finansowych i administracyjnych, specjalistów z obszaru finansów i kadr jednostek budżetowych, gospodarstw pomocniczych, urzędów miast i gmin, urzędów administracji publicznej. Naszymi wykładowcami są doświadczeni praktycy – wieloletni współpracownicy firmy. Szkolenia prowadzone są w formie wykładów oraz warsztatów. Każde ze szkoleń możemy zorganizować w formule  „in company” na potrzeby Państwa firmy oraz z uwzględnieniem Państwa potrzeb i specyfiki.

 

Polecamy najbliższe szkolenia dla jednostek budżetowych

Budżet: EWIDENCJA I KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH- przygotowanie do wdrożenia nowej klasyfikacji środków trwałych tzw. "KŚT 2016" 2017.09.25 2017.09.25 Warszawa
Budżet: Sprawozdawczość finansowa w jednostkach sektora finansów publicznych 2017.09.27 2017.09.27 Warszawa
Nowe zasady rachunkowości jednostek budżetowych oraz samorządowych zakładów budżetowych 2017.09.29 2017.09.29 Kraków
Budżet: USTAWA O RACHUNKOWOŚCI I JEJ ZASTOSOWANIE W KSIĘGOWOŚCI I SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDŻETOWEJ OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ 2017.10.02 2017.10.02 Katowice
Budżet: NAJCZĘŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY W OKREŚLANIU WYSKOŚCI ODSETEK PO ZMIANACH W 2017 ROKU W TYM ZAGADNIENIE - ZRYCZAŁTOWANA KWOTA 40 EURO ORAZ ODSETKI OD 1 STYCZNIA 2018 ROKU. 2017.10.02 2017.10.02 Poznań
Budżet: PODZIELONA PŁATNOŚĆ (split payment) W PODATKU VAT W PAŃSTWOWYCH JEDNOSTKACH BUDŻETOWYCH OD 2018 ROKU - PRAKTYCZNE WARSZTATY PODZIELONA PŁATNOŚĆ VAT - JAK SIĘ PRZYGOTOWAĆ 2017.10.02 2017.10.02 Poznań
Budżet: USTAWA O RACHUNKOWOŚCI I JEJ ZASTOSOWANIE W KSIĘGOWOŚCI I SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDŻETOWEJ OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ 2017.10.03 2017.10.03 Wrocław
Budżet: Wyodrębnianie w ramach przyjętej polityki rachunkowości zdarzeń gospodarczych związanych z realizacją operacji dofinansowanych ze środków UE 2017.10.04 2017.10.04 Warszawa
Budżet: EWIDENCJA I KLASYFIKACJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH- przygotowanie do wdrożenia nowej klasyfikacji środków trwałych tzw. "KŚT 2016" 2017.10.04 2017.10.04 Poznań
Budżet: ZASADY WYSTAWIANIA FAKTUR I E-FAKTUR W 2017 ROKU 2017.10.05 2017.10.05 Warszawa
Budżet: USTAWA O RACHUNKOWOŚCI I JEJ ZASTOSOWANIE W KSIĘGOWOŚCI I SPRAWOZDAWCZOŚCI BUDŻETOWEJ OŚRODKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ 2017.10.05 2017.10.05 Gdańsk
Budżet: USTAWA O KONTROLI W ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ - PRAKTYCZNE WARSZTATY OD A DO Z 2017.10.06 2017.10.06 Warszawa
Budżet: Największe problemy nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego w 2017r.- wyjaśnienia, komentarze, wzory pism 2017.10.06 2017.10.06 Wrocław
Budżet: KSIĘGOWOŚĆ I SPRAWOZDAWCZOŚĆ ADMINISTRACYJNEJ KARY PIENIĘŻNEJ 2017.10.09 2017.10.09 Katowice
Strony 12345wszystkich 59


budzet

pt1

Zapisz się do naszego Newslettera