BDO


Szkolenia budżetowe

Marka Polexpert oferuje szeroką gamę szkoleń przeznaczonych dla sektora budżetowego i samorządowego uwzględniających regulacje prawne i specyfikę tych sektorów. Szkolenia przeznaczone są dla skarbników, pracowników działów finansowych i administracyjnych, specjalistów z obszaru finansów i kadr jednostek budżetowych, gospodarstw pomocniczych, urzędów miast i gmin, urzędów administracji publicznej. Naszymi wykładowcami są doświadczeni praktycy – wieloletni współpracownicy firmy. Szkolenia prowadzone są w formie wykładów oraz warsztatów. Każde ze szkoleń możemy zorganizować w formule  „in company” na potrzeby Państwa firmy oraz z uwzględnieniem Państwa potrzeb i specyfiki.

 

Polecamy najbliższe szkolenia dla jednostek budżetowych

Budżet: Środki trwałe finansowane ze środków UE - zasady wyodrębnionej ewidencji, wyceny, gospodarowania i amortyzacji 2018.11.20 2018.11.20 Poznań
Postępowanie egzekucyjne w administracji 2018.11.20 2018.11.20 Warszawa
Nowe obowiązki jednostek finansów publicznych - elektroniczne faktury ustrukturyzowane oraz elektroniczne dokumenty ustrukturyzowane 2018.11.20 2018.11.20 Katowice
Bilans JSFP. Przygotowanie do zamknięcia roku 2018 w powiatowych i wojewódzkich urzędach pracy oraz w ochotniczych hufcach pracy 2018.11.22 2018.11.22 Warszawa
Bilans JSFP. Przygotowanie do zamknięcia roku 2018 w powiatowych i wojewódzkich stacjach sanitarno-epidemiologicznych 2018.11.22 2018.11.22 Warszawa
Nowe obowiązki jednostek finansów publicznych - elektroniczne faktury ustrukturyzowane oraz elektroniczne dokumenty ustrukturyzowane 2018.11.22 2018.11.22 Warszawa
Zasady i sposoby prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektów finansowanych ze środków UE 2018.11.23 2018.11.23 Rzeszów
Budżet: PREWSPÓŁCZYNNIK ZA 2018 ROK - ROZLICZENIE PREWSPÓŁCZYNNIKA ORAZ JEGO KOREKTY W PODATKU VAT WEDŁUG NAJNOWSZEGO ORZECZNICTWA WSA I NSA 2018.11.23 2018.11.23 Poznań
Bilans JSFP. Przygotowanie do zamknięcia roku 2018 w powiatowych i wojewódzkich urzędach pracy oraz w ochotniczych hufcach pracy 2018.11.23 2018.11.23 Poznań
Budżet: KSIĘGOWANIE I ROZLICZANIE INWESTYCJI W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I ICH JEDNOSTKACH PODLEGŁYCH 2018.11.23 2018.11.23 Warszawa
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy - administracja rządowa 2018.11.26 2018.11.26 Warszawa
Rachunkowość budżetowa środków europejskich a VAT i jego kwalifikowalność 2018.11.26 2018.11.26 Poznań
Rachunki bankowe w podzielonej płatności - rachunek VAT 2018.11.26 2018.11.26 Gdańsk
Bilans JSFP. Przygotowanie do zamknięcia roku 2018 w inspektoratach weterynarii 2018.11.27 2018.11.27 Kraków
Strony 1234wszystkich 46


budzet

Zapisz się do naszego Newslettera