BDO


Szkolenia kadry - płace

Oferujemy szeroki zakres szkoleń z zakresu kadr i płac przeznaczonych dla działów kadrowo-płacowych. Naszymi wykładowcami są doświadczeni praktycy – wieloletni współpracownicy firmy. Szkolenia prowadzone są w formie warsztatów z dużą ilością casów. Każde ze szkoleń możemy zorganizować w formule  „in company” na potrzeby Państwa firmy oraz z uwzględnieniem Państwa potrzeb i specyfiki.

 

Polecamy najbliższe szkolenia dla działów kadrowo-płacowych

Dyplomowany specjalista ds.kadr i płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych 2017.10.07 2017.11.19 Kraków
Umowy cywilnoprawne z uwzględnieniem zmian 2017.11.20 2017.11.20 Kraków
EGZEKUCJE z WYNAGRODZEŃ, ZASIŁKÓW i UMÓW CYWILNOPRAWNYCH zmiany w przepisach od 01 marca i 01 lipca 2017 r. dot. potrąceń z zasiłkówzmiany w przepisach od 01 stycznia 2017 r. dot. minimalnej stawki godzinowej 2017.11.21 2017.11.21 Katowice
Zatrudnianie cudzoziemców z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1.01.2018r. Zatrudnianie obywateli Ukrainy - ruch bezwizowy 2017.11.23 2017.11.23 Warszawa
Korekty list płac i dokumentów rozliczeniowych - aspekty praktyczne 2017.11.24 2017.11.24 Katowice
Zmiany w wynagrodzeniach pracowników służby zdrowia 2017.11.24 2017.11.24 Wrocław
Zatrudnianie cudzoziemców z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1.01.2018r. Zatrudnianie obywateli Ukrainy - ruch bezwizowy 2017.11.24 2017.11.24 Bydgoszcz
Rozliczanie polskich rezydentów oraz nierezydentów podatkowych konsekwencje na gruncie PIT oraz wybrane konsekwencje na gruncie ZUS 2017.12.06 2017.12.06 Kraków
EMERYTURY I RENTY w 2017/2018 r. 2017.12.08 2017.12.08 Wrocław
Umowy cywilnoprawne 2018 2017.12.08 2017.12.08 Gdańsk
Umowy cywilnoprawne - od zatrudnienia do zwolnienia zleceniobiorcy. Nowa stawka godzinowa w 2018r. 2017.12.11 2017.12.11 Łódź
AKADEMIA WYNAGRODZEŃ - WARSZTATY PRAKTYCZNE DLA POCZĄTKUJĄCYCH. Wyliczanie wynagrodzenia ze stosunku pracy, świadczenia z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, umowy cywilnoprawne 2017 2017.12.12 2017.12.13 Wrocław
Zatrudnianie Cudzoziemców w Polsce 2017 - warsztaty. Zatrudnianie obywateli Ukrainy, Nepalu, Indii i Bangladeszu - zmiany od lipca 2017 2017.12.13 2017.12.14 Kraków
Zatrudnianie cudzoziemców z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1.01.2018r. Zatrudnianie obywateli Ukrainy - ruch bezwizowy 2017.12.15 2017.12.15 Szczecin


budzet

Zapisz się do naszego Newslettera