BDO


Wyniki wyszukiwania dla kategorii "Otwarte "


PRAWO PRACY W 2018. ZMIANY ZWIĄZANE Z RODO W DZIALE KADR - obowiązujące od 25 maja 2018 r. PROJEKTOWANE OD 2019 R.ZMIANY PRZEPISÓW.AKTUALNA WYKŁADNIA OBOWIĄZUJĄCYCH ROZWIĄZAŃ. 2018.11.20 2018.11.20 Opole
Delegowanie Polaków i cudzoziemców (Ukraina, Nepal, Indie, itp.) do pracy w krajach UE - aspekty podatkowe i ubezpieczenia społecznego 2018.11.21 2018.11.21 Warszawa
Zatrudnianie cudzoziemców w Polsce z uwzględnieniem wprowadzonych i planowanych zmian w przepisach 2018/2019 2018.11.21 2018.11.21 Wrocław
Potrącenia i zajęcia komornicze na liście płac 2018.11.21 2018.11.21 Warszawa
Prawo pracy 2018/2019 - nowe regulacje dotyczące zatrudnienia. Nowe rozwiązania, koszty, problematyczne przypadki w pracy działów kadrowych 2018.11.21 2018.11.21 Rzeszów
Składki na ZUS w 2018 r. i zasiłki chorobowe, macierzyńskie, opiekuńcze - obowiązki płatników.Zmiany obowiązujące od 30 IV 2018 r. oraz najnowsze zmiany od 1 I 2019r. 2018.11.21 2018.11.21 Lublin
Najnowsze zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych 2018/2019 2018.11.21 2018.11.21 Poznań
Najnowsze zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych 2018/2019 2018.11.22 2018.11.22 Warszawa
Kompendium Prawa Pracy 2018/2019 - najważniejsze projektowane zmiany z uwzględnieniem Pracowniczych Planów Kapitałowych 2018.11.22 2018.11.23 Gdańsk
Planowanie, rozliczanie i ewidencjonowanie czasu pracy z uwzględnieniem nowych zasad tworzenia i prowadzenia ewidencji czasu pracy od 1.01.2019 2018.11.22 2018.11.22 Łódź
Harmonogramy i stałe rozkłady czasu pracy. Praktyczne, elastyczne i opłacalne rozwiązania dla nowoczesnych pracodawców 2018.11.22 2018.11.22 Wrocław
PERSWAZJA I DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI PRZEKONYWANIA 2018.11.23 2018.11.23 Warszawa
Harmonogramy i stałe rozkłady czasu pracy. Praktyczne, elastyczne i opłacalne rozwiązania dla nowoczesnych pracodawców 2018.11.23 2018.11.23 Warszawa
Budżet: PREWSPÓŁCZYNNIK ZA 2018 ROK - ROZLICZENIE PREWSPÓŁCZYNNIKA ORAZ JEGO KOREKTY W PODATKU VAT WEDŁUG NAJNOWSZEGO ORZECZNICTWA WSA I NSA 2018.11.23 2018.11.23 Poznań
Strony 12345wszystkich 103