BDO


Wyniki wyszukiwania dla kategorii "Otwarte "


Kompendium prawa pracy dla zaawansowanych. Nowe regulacje obowiązujące w 2017 r. 2017.10.18 2017.10.19 Łódź
Korygowanie listy płac i dokumentacji rozliczeniowej w praktyce 2017.10.18 2017.10.18 Gdańsk
Umowy cywilnoprawne w teorii i praktyce - warsztaty dla aktywnych 2017.10.18 2017.10.18 Warszawa
Budżet: DOCHODY - PRZYCHODY, WYDATKI - KOSZTY NA KONIEC I NA PRZEŁOMIE OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO 2017.10.18 2017.10.18 Poznań
Budżet: Wyodrębnianie w ramach przyjętej polityki rachunkowości zdarzeń gospodarczych związanych z realizacją operacji dofinansowanych ze środków UE 2017.10.18 2017.10.18 Katowice
Budżet: INWENTARYZACJA 2017 - STANDARDY PRZEPROWADZANIA INWENTARYZACJI DROGĄ SPISU Z NATURY W JEDNOSTKACH I ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH 2017.10.18 2017.10.18 Warszawa
Podatek dochodowy od osób fizycznych z uwzględnieniem zmian 2017.10.18 2017.10.18 Warszawa
Zmiany w ubezpieczeniach społecznych w 2018r. 2017.10.19 2017.10.19 Poznań
Sporządzanie dokumentacji kadrowo-płacowej - nowelizacja przepisów i trudne przypadki w praktyce 2017.10.19 2017.10.20 Warszawa
Największe problemy nowelizacji Kodeksu Postępowania Administracyjnego w 2017 r.- wyjaśnienia, komentarze, wzory pism 2017.10.19 2017.10.19 Kraków
Budżet: ZASADY WYSTAWIANIA FAKTUR I E-FAKTUR W 2017 ROKU 2017.10.19 2017.10.19 Katowice
Podatek dochodowy od osób fizycznych z uwzględnieniem zmian 2017.10.19 2017.10.19 Katowice
Rozliczanie wynagrodzeń pracowników oddelegowanych do państw UE oraz cudzoziemców wykonujących pracę na terytorium RP. 2017.10.20 2017.10.20 Katowice
Zatrudnianie cudzoziemców z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1.07.2017r. Zatrudnianie obywateli Ukrainy - ruch bezwizowy 2017.10.20 2017.10.20 Gdańsk
Strony 12345wszystkich 137

Szkolenia według miast
Kategorie szkoleń
Opinie o naszych szkoleniach
ELDA - ELTRA S.A.

Całe szkolenie zostało zrealizowane zgodnie z naszymi wytycznymi...

więcej

 
KGHM ZANAM Sp. z o.o.

Przeprowadzone szkolenie zostało ocenione pozytywnie, a przekazane w trakcie zajeć treści były jasne i zrozumiałe...

więcej

 
Nokia Solutions and Networks Sp. z o.o.

Program szkolenia został dopasowany do naszych potrzeb czego efektem było optymalne wykorzystanie czasu podczas zajęć...

więcej

budzet

Aktualności

newspaperniebUmowa na wykonanie określonej pracy jest umową na czas określony

Umowa na czas wykonania określonej pracy (np. projektu) jest, jeśli chodzi o jej prawnie ustanowiony rodzaj, umową na czas określony, a w ślad za tym, w swej treści musi zawierać nie tylko informację o tym, że jest podpisana w celu wykonania określonej pracy, ale również przewidywany termin, do którego ma ona trwać.

więcej

newspaperniebRewolucyjne zmiany w ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych

Ustawa z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw wprowadziła istotne dla branży APT zmiany w ustawie z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 360 oraz z 2017 r. poz. 658). Zmiany weszły w życie 1 czerwca 2017 r. (z pewnymi wyjątkami) jednakże ustawodawca przewidział szereg sytuacji wyjątkowych, regulowanych przepisami przejściowymi.

więcej

pt1

Zapisz się do naszego Newslettera