BDO


Wyniki wyszukiwania dla kategorii "Otwarte "


Rozliczanie wynagrodzeń pracowników oddelegowanych do państw UE oraz cudzoziemców wykonujących pracę na terytorium RP. 2017.10.20 2017.10.20 Katowice
Zatrudnianie cudzoziemców z uwzględnieniem zmian obowiązujących od 1.07.2017r. Zatrudnianie obywateli Ukrainy - ruch bezwizowy 2017.10.20 2017.10.20 Gdańsk
Podatek dochodowy od osób fizycznych z uwzględnieniem zmian 2017.10.20 2017.10.20 Łódź
Budżet: INWENTARYZACJA 2017 - STANDARDY PRZEPROWADZANIA INWENTARYZACJI DROGĄ SPISU Z NATURY W JEDNOSTKACH I ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH 2017.10.20 2017.10.20 Poznań
Zasiłki w 2017 r. - kompendium dla zaawansowanych 2017.10.20 2017.10.20 Poznań
Czas pracy w 2017 r. - jak bez popełniania wykroczeń zaplanować, zaewidencjonować i rozliczyć czas pracy zatrudnionych pracowników 2017.10.23 2017.10.23 Katowice
Przegląd najważniejszych zmian w Prawie Pracy 2016-2017-2018 2017.10.23 2017.10.23 Jelenia Góra
Rewolucja w dziale HR w kontekście zmian przepisów o ochronie danych osobowych 2017.10.23 2017.10.23 Katowice
Zatrudnianie Cudzoziemców w Polsce 2017 - warsztaty. Zatrudnianie obywateli Ukrainy - ruch bezwizowy - zmiany od lipca 2017 2017.10.23 2017.10.24 Wrocław
SZTUKA PRZEKONYWANIA i obrony przed MANIUPULACJĄ w PROCESACH NEGOCJACYJNYCH - praktyczne warsztaty narzędziowe w oparciu o teorię wpływu Piotra Tymochowicza 2017.10.23 2017.10.24 Warszawa
Budżet: INWENTARYZACJA 2017 - STANDARDY PRZEPROWADZANIA INWENTARYZACJI DROGĄ SPISU Z NATURY W JEDNOSTKACH I ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH 2017.10.23 2017.10.23 Katowice
Rozliczenia płacowe pracowników oddelegowanych do UE 2017.10.23 2017.10.23 Warszawa
Kompendium ostatnich zmian w prawie pracy - praktyczny przewodnik. 2017.10.23 2017.10.23 Legnica
Budżet: INWENTARYZACJA 2017 - STANDARDY PRZEPROWADZANIA INWENTARYZACJI DROGĄ SPISU Z NATURY W JEDNOSTKACH I ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH 2017.10.24 2017.10.24 Wrocław
Strony 678910wszystkich 137

Szkolenia według miast
Kategorie szkoleń
Opinie o naszych szkoleniach
ELDA - ELTRA S.A.

Całe szkolenie zostało zrealizowane zgodnie z naszymi wytycznymi...

więcej

 
KGHM ZANAM Sp. z o.o.

Przeprowadzone szkolenie zostało ocenione pozytywnie, a przekazane w trakcie zajeć treści były jasne i zrozumiałe...

więcej

 
Nokia Solutions and Networks Sp. z o.o.

Program szkolenia został dopasowany do naszych potrzeb czego efektem było optymalne wykorzystanie czasu podczas zajęć...

więcej

budzet

Aktualności

newspaperniebUmowa na wykonanie określonej pracy jest umową na czas określony

Umowa na czas wykonania określonej pracy (np. projektu) jest, jeśli chodzi o jej prawnie ustanowiony rodzaj, umową na czas określony, a w ślad za tym, w swej treści musi zawierać nie tylko informację o tym, że jest podpisana w celu wykonania określonej pracy, ale również przewidywany termin, do którego ma ona trwać.

więcej

newspaperniebRewolucyjne zmiany w ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych

Ustawa z 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy o zatrudnianiu pracowników tymczasowych oraz niektórych innych ustaw wprowadziła istotne dla branży APT zmiany w ustawie z 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 360 oraz z 2017 r. poz. 658). Zmiany weszły w życie 1 czerwca 2017 r. (z pewnymi wyjątkami) jednakże ustawodawca przewidział szereg sytuacji wyjątkowych, regulowanych przepisami przejściowymi.

więcej

pt1

Zapisz się do naszego Newslettera