BDO


Wyniki wyszukiwania


Dyplomowany specjalista ds. kadr i płac - warsztaty dla zaawansowanych - z egzaminem potwierdzającym posiadanie kwalifikacji zawodowych 2018.10.20 2018.11.25 Rzeszów
Pracownicze programy kapitałowe - czyli PPK w praktyce - nowe obowiązki od 2019 roku 2018.11.20 2018.11.20 Rzeszów
Harmonogramy i stałe rozkłady czasu pracy. Praktyczne, elastyczne i opłacalne rozwiązania dla nowoczesnych pracodawców 2018.11.20 2018.11.20 Rzeszów
Prawo pracy 2018/2019 - nowe regulacje dotyczące zatrudnienia. Nowe rozwiązania, koszty, problematyczne przypadki w pracy działów kadrowych 2018.11.21 2018.11.21 Rzeszów
Zasady i sposoby prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla projektów finansowanych ze środków UE 2018.11.23 2018.11.23 Rzeszów
Certyfikowany kurs Inspektora ochrony danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem UE z 27 kwietnia 2016 roku,w kontekście zmian obowiązujących od 2018 roku 2018.11.26 2018.12.04 Rzeszów
Bilans JSFP. Zasady wyceny bilansowej - nienaruszalne zasady wyceny aktywów i pasywów obowiązujące w jednostkach budżetowych 2018.12.03 2018.12.03 Rzeszów
Zasiłki w 2018r od teorii do praktyki - jak interpretować przepisy 2018.12.10 2018.12.10 Rzeszów
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2019 r. 2018.12.11 2018.12.11 Rzeszów
Program Płatnik - korygowanie dokumentów dla zaawansowanych 2018.12.11 2018.12.11 Rzeszów
Prawo pracy 2018/2019. Trudne pytania dotyczące uchwalonych i nadchodzących zmian w przepisach prawa pracy z uwzględnieniem RODO w dokumentacji pracowniczej. 2018.12.13 2018.12.13 Rzeszów
Najnowsze zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych 2018/2019 2018.12.13 2018.12.13 Rzeszów
Bilans JSFP. Zasady sporządzania rocznej sprawozdawczości budżetowej i finansowej za rok 2018 2018.12.14 2018.12.14 Rzeszów
Strony 1wszystkich 13
Nie znaleziono szkoleń