BDO

odw Budżet: Inwentaryzacja roczna w jednostkach sektora finansów publicznych (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Kod: 677818

Miejsce: Katowice, Centrum miasta

Termin: 29 listopad 2018 - 29 listopad 2018

Cena: 490.00 zł +VAT

Cel szkolenia


Celem szkolenia jest usystematyzowanie i pogłębienie wiedzy z tematyki dotyczącej inwentaryzacji rocznej w jednostkach sektora finansów publicznych.

Korzyści ze szkolenia:
dzięki uczestnictwu w tym szkoleniu słuchacze będą mogli samodzielnie przeprowadzać inwentaryzację, jak również zidentyfikować ewentualne nieprawidłowości  w metodach i sposobach jej przeprowadzania i rozliczania.

Program
 1. Cele, funkcje i prawne zasady inwentaryzacji obowiązujące w jednostkach sektora finansów publicznych.
 2. Obowiązki kierownika jednostki, osoby odpowiedzialne za przeprowadzenie inwentaryzacji a dyscyplina finansów publicznych w zakresie inwentaryzacji.
 3. Metody inwentaryzacji oraz terminy i częstotliwość ich przeprowadzania.
 4. Etapy inwentaryzacji.
 5. Opracowanie przepisów wewnętrznych w zakresie inwentaryzacji.
 6. Przeprowadzanie, rozliczanie i udokumentowanie wyników inwentaryzacji.
 7. Spis z natury
  - cel i istota spisu z natury
  - składniki majątkowe podlegające inwentaryzacji metodą spisu z natury
  -  spis z natury środków trwałych z uwzględnieniem nowej KŚT-2016
  -  komisja inwentaryzacyjna i zespoły spisowe
  -  przebieg spisu z natury 
  -  udokumentowanie faktu przeprowadzenia i rozliczenia spisu z natury
  -  różnice inwentaryzacyjne (zasady ewidencjonowanie i rozliczania różnic inwentaryzacyjnych)
 8.  Składniki majątku podlegające inwentaryzacji metodą uzgodnienia sald 
 9.  Weryfikacja sald 
  -  składniki majątkowe podlegające inwentaryzacji metodą weryfikacji sald
  -  cel i istota weryfikacji sald
  -  osoby odpowiedzialne za weryfikację sald
  -  przebieg weryfikacji sald
KONTAKT

Kontakt w sprawie szkoleń

tel. (22) 679-45-00
fax: (22) 678-31-07


 


INFORMACJE

Partnerzy:

      

Cena: 490 + 23% VAT*

**Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.


Prosimy o dokonanie płatności najwcześniej po otrzymaniu e-maila potwierdzającego szkolenie, istnieje możliwość zapłaty w ciągu 7 dni po otrzymaniu faktury.

Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • autorskie materiały szkoleniowe
 • lunch, serwis kawowy
 • certyfikat ukończenia szkolenia


Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


MIEJSCE SZKOLENIA
Katowice
Centrum miasta
Szkolenia według miast
Kategorie szkoleń

budzet

Zapisz się do naszego Newslettera