BDO

odw-Budżet: Kontrola projektów unijnych (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Kod: 1023717

Miejsce: Poznań, Centrum Miasta

Termin: 16 styczeń 2018 - 16 styczeń 2018

Cena: 490.00 zł +VAT

Prowadzący
Katarzyna  Poterucha
ekonomista, analityk finansowy, księgowa. Posiada ponad 13-letnie doświadczenie w obszarach finansów, księgowości i analizy finansowej poparte wieloma dyplomami i certyfikatami (m. in. dyplom ukończenia Studiów Podyplomowych w zakresie "Rachunkowość" i "Rachunkowość zarządcza i controlling", certyfikat ukończenia kursu zawodowego na Główną Księgową.
Doświadczenie z zakresu edukacji innych rozpoczęła pracą w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku jako Wykładowca przedmiotu "Bankowość". W trakcie wykonywania tego zawodu uczestniczyła w przygotowywaniu uczniów do wielu konkursów z wiedzy z zakresu Bankowości i Finansów. Była również uczestnikiem komisji egzaminacyjnych. Kolejne umiejętności trenerskie zdobyła prowadząc szkolenia wewnętrzne z zakresu finansów dla kadry Działu Księgowości i Działu Finansowego w WSK PZL-Świdnik S.A. Jest specjalistą z zakresu analizy finansowej, zewnętrznych źródeł finansowania działalności, rachunkowości i finansów. Uczestniczyła również w cyklu szkoleń dot. doskonalenia strategicznych kompetencji kadry zarządzającej rozwijając swoje umiejętności interpersonalne. Od prawie roku prowadzi szkolenia z zakresu finansów i księgowości dla jednostek sektora finansów publicznych (m.in. "Środki trwałe na gruncie polskiego i międzynarodowego prawa bilansowego", "Inwentaryzacja roczna", "Zamknięcie roku w jednostkach sektora finansów publicznych"). Jest osobą rzetelną, solidną, ambitną, stawiającą na ciągły rozwój i doskonalenie swoich kompetencji oraz ceniącą i lubiącą pracę z innymi.
Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy dotyczącej zasad i zakresu prowadzenia kontroli dla projektów finansowanych ze środków UE.

Korzyści ze szkolenia:
 dzięki uczestnictwu w tym szkoleniu słuchacze nabędą umiejętności prawidłowego przygotowania się do kontroli projektu oraz właściwej analizy procesu kontroli.

Program
 1. Podstawy prawne kontroli oraz podmioty uprawnione do kontroli projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
 2. Cele i funkcje kontroli projektów unijnych.
 3. Rodzaje kontroli oraz obszary kontrolowane
  - kontrole na miejscu
  - kontrole na zakończenie projektów
  - kontrole trwałości projektów
  - dokumenty kontrolowane
 4. Przykłady nieprawidłowości stwierdzonych kontrolą
 5. Sankcje za nieprawidłowo prowadzoną ewidencję operacji dotyczących projektów finansowanych ze środków UE
 6. Wdrażanie zaleceń pokontrolnych, przykłady
 7. Podsumowanie szkolenia, dyskusja końcowa.
KONTAKT

Kontakt w sprawie szkoleń

tel. (22) 679-45-00
fax: (22) 678-31-07


 


INFORMACJE

Partnerzy:

      

Cena: 490 + 23% VAT*

**Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.


Prosimy o dokonanie płatności najwcześniej po otrzymaniu e-maila potwierdzającego szkolenie, istnieje możliwość zapłaty w ciągu 7 dni po otrzymaniu faktury.

Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • autorskie materiały szkoleniowe
 • lunch, serwis kawowy
 • certyfikat ukończenia szkolenia


Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


MIEJSCE SZKOLENIA
Poznań
Centrum Miasta
Szkolenia według miast
Kategorie szkoleń

budzet

Zapisz się do naszego Newslettera