BDO

odw-Budżet: Kontrola projektów unijnych (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Kod: 1023817

Miejsce: Wrocław, Wrocław - Centrum miasta

Termin: 17 styczeń 2018 - 17 styczeń 2018

Cena: 490.00 zł +VAT

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy dotyczącej zasad i zakresu prowadzenia kontroli dla projektów finansowanych ze środków UE.

Korzyści ze szkolenia:
 dzięki uczestnictwu w tym szkoleniu słuchacze nabędą umiejętności prawidłowego przygotowania się do kontroli projektu oraz właściwej analizy procesu kontroli.

Program
 1. Podstawy prawne kontroli oraz podmioty uprawnione do kontroli projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.
 2. Cele i funkcje kontroli projektów unijnych.
 3. Rodzaje kontroli oraz obszary kontrolowane
  - kontrole na miejscu
  - kontrole na zakończenie projektów
  - kontrole trwałości projektów
  - dokumenty kontrolowane
 4. Przykłady nieprawidłowości stwierdzonych kontrolą
 5. Sankcje za nieprawidłowo prowadzoną ewidencję operacji dotyczących projektów finansowanych ze środków UE
 6. Wdrażanie zaleceń pokontrolnych, przykłady
 7. Podsumowanie szkolenia, dyskusja końcowa.
KONTAKT

Kontakt w sprawie szkoleń

tel. (22) 679-45-00
fax: (22) 678-31-07


 


INFORMACJE

Partnerzy:

      

Cena: 490 + 23% VAT*

**Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.


Prosimy o dokonanie płatności najwcześniej po otrzymaniu e-maila potwierdzającego szkolenie, istnieje możliwość zapłaty w ciągu 7 dni po otrzymaniu faktury.

Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • autorskie materiały szkoleniowe
 • lunch, serwis kawowy
 • certyfikat ukończenia szkolenia


Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


MIEJSCE SZKOLENIA
Wrocław
Wrocław - Centrum miasta
Aktualności
Szkolenia według miast
Kategorie szkoleń

budzet

Zapisz się do naszego Newslettera