BDO

Budżet: Księgowość projektów współfinansowanych ze środków UE (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Kod: 1124917

Miejsce: Rzeszów, Centrum miasta

Termin: 15 marzec 2018 - 15 marzec 2018

Cena: 490.00 zł +VAT

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy dotyczącej zasad i sposobów prowadzenia księgowości dla projektów finansowanych ze środków UE.


Korzyści ze szkolenia: dzięki uczestnictwu w tym szkoleniu słuchacze nabędą umiejętności
w poprawnym prowadzeniu rachunkowości  dla projektów finansowanych ze środków UE, jak również będą mogli samodzielnie zidentyfikować ewentualne nieprawidłowości z tym związane.

Program
 1. Podstawy prawne rachunkowości projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej
 2. Regulacje wewnętrzne jednostek sektora finansów publicznych w zakresie rachunkowości (polityka rachunkowości i zakładowy plan kont).
 3. Dokumentacja księgowa projektów - faktury i inne dokumenty oraz sposób ich opisywania
 4. Dostosowanie polityki rachunkowości dla projektów współfinansowanych ze środków UE
  -  stosowanie dodatkowych kont księgowych
  -  kod księgowy
 5. Prowadzenie odrębnej księgowości w podmiotach prowadzących pełną księgowość i w podmiotach nie prowadzących pełnej rachunkowości.
 6. Księgowanie środków trwałych zakupionych z dotacji.
 7. Ewidencja przychodów i kosztów w projektach unijnych.
 8. Ewidencja rozrachunków w projektach unijnych.
 9. Nieprawidłowości w księgowaniu operacji dot. projektów finansowanych ze środków UE, przykłady.
 10. Kontrole projektów i sankcje za nieprawidłową ewidencję.
KONTAKT

Kontakt w sprawie szkoleń

tel. (22) 679-45-00
fax: (22) 678-31-07


 


INFORMACJE

Partnerzy:

      

Cena: 490 + 23% VAT*

**Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.


Prosimy o dokonanie płatności najwcześniej po otrzymaniu e-maila potwierdzającego szkolenie, istnieje możliwość zapłaty w ciągu 7 dni po otrzymaniu faktury.

Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • autorskie materiały szkoleniowe
 • lunch, serwis kawowy
 • certyfikat ukończenia szkolenia


Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


MIEJSCE SZKOLENIA
Rzeszów
Centrum miasta
Szkolenia według miast
Kategorie szkoleń

budzet

Zapisz się do naszego Newslettera