BDO

Budżet: NALICZANIE 40 EURO ODSETEK OD TRANSAKCJI HANDLOWYCH, POZOSTAŁYCH ODSETEK ORAZ DYSCYPLINA FINANSÓW PUBLICZNYCH W ZWIĄZKU Z 40 EURO ORAZ ODSETKAMI W TRANSAKCJACH HANDLOWYCH (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Kod: 697818

Miejsce: Kraków, Centrum miasta

Termin: 27 wrzesień 2018 - 27 wrzesień 2018

Cena: 490.00 zł +VAT

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest szeroka prezentacja zagadnień dotyczących naliczania odsetek oraz kwoty 40 euro z ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych w jednostkach sektora finansów publicznych oraz szeroka analiza zagadnień dotyczących zasad rozliczeń kwoty zryczałtowanej 40 euro oraz odsetek.


W ramach szkolenia prezentowane są liczne przykłady z praktyki funkcjonowania jednostek samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki właściwej dla tych jednostek - urzędy , sport i rekreacja , oświata czy też pomoc społeczna.
Obowiązek prowadzenia rozliczeń ciąży na każdej jednostce

Program
 1. Dostawa towaru oraz jej rozliczenie do transakcji handlowej w tym klasyfikacja budżetowa - na przykład :wydatki 302, 311, 421, 424, 419, 606 oraz dochody 083, 075, 094, 097 itd. - przykłady
 2. Świadczenie usług - zakres usług w tym najem, dzierżawa, użytkowanie wieczyste, służebność - zakres przedmiotowy zastosowania pojęcia świadczenia usług w przykładach i pułapki - wydatki i dochody - przykłady
 3. Umowy zlecenia umowy o dzieło oraz umowy o świadczenie usług - zastosowanie ustawy -przykłady
 4. Stowarzyszenia, fundacje (na przykład kluby sportowe czy inne podmioty) a ich aktywność gospodarcza - umowy a kwestia 40 euro oraz odsetki - podmiot i przedmiot umowy - przykłady
 5. Umowy ze świadczeniem jednorazowym oraz powtarzającym się - naliczanie kwoty 40 euro - zasady prowadzenia rozliczeń - przykłady
 6. Jedna umowa a wielość faktur - kiedy 40 euro - zasady prowadzenia rozliczeń
 7. Umowa z osobą fizyczną w tym z rolnikiem a zagadnienie aktywności gospodarczej oraz zawodowej - zasady prowadzenia rozliczeń ( użytkowanie wieczyste, dzierżawa a kwestia działalności gospodarczej , dostawa wody oraz ścieki itd.) - przykłady
 8. Moment naliczenia kwoty 40 euro, kurs oraz klasyfikacja budżetowa - przykłady
 9. Odsetki od kwoty 40 euro - jakie i kiedy - naliczanie odsetek 7% za opóźnienie od kwoty 40 euro
 10. Odstąpienie od naliczania kwoty 40 euro  przykłady
 11. Aneksy do umów - minimalizacja kwoty 40 euro - przykłady
 12. Odsetki 9,5% w transakcji handlowej - naliczanie - przykłady
 13. Rozłożenie na raty - zaległość oraz dług jeszcze niewymagalny a kwota 40 euro
 14. Prezentacja odsetek oraz kwoty 40 euro w sprawozdawczości budżetowej , sprawozdaniach z operacji finansowych oraz załączniku nr 12 rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości od 1 stycznia 2018 roku
 15. Zarachowanie wpływu od dłużnika - ustawowe oraz umowne - przykłady
 16. Orzecznictwo dotyczące kwoty 40 euro - ciekawe przykłady
 17. Dokumentacja związana z kwotą 40 euro oraz odsetkami:
  a) wezwanie do zapłaty
  b) nota odsetkowa
  c) windykacja należności - przykłady
 18. Ulgi w spłacie kwoty 40 euro i ewidencja księgowa
 19. Dyscyplina Finansów publicznych - jak uniknąć odpowiedzialności - czy to możliwe - art.5 k.c.
 20. Zarządzanie kwotą 40 euro - kontrola zarządcza - przykłady oceny ryzyk
 21. Pytania i dyskusja.
KONTAKT

Kontakt w sprawie szkoleń

tel. (22) 679-45-00
fax: (22) 678-31-07


 


INFORMACJE

Partnerzy:

      

Cena: 490 + 23% VAT*

**Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.


Prosimy o dokonanie płatności najwcześniej po otrzymaniu e-maila potwierdzającego szkolenie, istnieje możliwość zapłaty w ciągu 7 dni po otrzymaniu faktury.

Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • autorskie materiały szkoleniowe
 • lunch, serwis kawowy
 • certyfikat ukończenia szkolenia


Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


MIEJSCE SZKOLENIA
Kraków
Centrum miasta
Szkolenia według miast
Kategorie szkoleń

budzet

Zapisz się do naszego Newslettera