BDO

Budżet: Postępowanie egzekucyjne w administracji - uprawnienia i obowiązki wierzycieli w świetle najnowszego orzecznictwa sądowego i zmian w prawie (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Kod: 1092917

Miejsce: Warszawa, Siedziba BDO

Termin: 21 luty 2018 - 21 luty 2018

Cena: 490.00 zł +VAT

Cel szkolenia

 

Zajęcia będą obejmowały zmiany wprowadzone do ustaw: Kodeks Postępowania Administracyjnego, o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, Prawo o Postępowaniu Przed Sądami Administracyjnymi i Ordynacji Podatkowej po 1 stycznia 2016 roku do chwili obecnej. Omówienie zagadnień będzie uwzględniało rolę wierzyciela w procesie przedegzekucyjnym, wszczynania egzekucji i potem aktywnego brania w nim udziału. Celem szkolenia jest przedstawienie praktycznych aspektów działań wierzyciela kierowania orzeczeń administracyjnych do egzekucji.

Program
 1. Sposób zaliczenia wpłat - należności głównej, odsetek i kosztów upomnienia przed wszczęciem egzekucji administracyjne i w trakcie.
 2. Zapłata należności przez osoby spokrewnione z zobowiązanym i osoby obce. 
 3. Modyfikacje w odpowiedzialności osób trzecich w świetle wprowadzonych zmian.
 4. Opłata prolongacyjna - definicja, tryb i zakres zastosowania.
 5. Zaokrąglenia należności publicznoprawnych w toku i poza postępowaniem egzekucyjnym.
 6. Czynności przedegzekucyjne wierzyciela niezbędne do legalnego i skutecznego wszczęcia egzekucji. Działania informacyjne wierzyciela.
 7. Upomnienie, jako element wstępny postępowania egzekucyjnego w administracji. Koszty upomnienia, ustawowe przypadki zwolnienia z jego wysyłania.
 8. Praktyczne aspekty wypełniania tytułu wykonawczego. Rodzaje tytułów wykonawczych m.in. ponowny tytuł wykonawczy, dalszy tytuł wykonawczy.
 9. Prawo do informacji wierzyciela o zobowiązanym, ale i toczącym się postępowaniu egzekucyjnym. Problematyka art. 7b KPA.
 10. Opłata komornicza i inne należności obciążające wierzyciela.
 11. Koszty egzekucyjne - zasady ponoszenia ich przez wierzyciela. Omówienie skutków wyrok TK SK 31/14.
 12. Rozwiązywanie problemów zgłaszanych przez uczestników. 
KONTAKT

Kontakt w sprawie szkoleń

tel. (22) 679-45-00
fax: (22) 678-31-07


 


INFORMACJE

Partnerzy:

      

Cena: 490 + 23% VAT*

**Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.


Prosimy o dokonanie płatności najwcześniej po otrzymaniu e-maila potwierdzającego szkolenie, istnieje możliwość zapłaty w ciągu 7 dni po otrzymaniu faktury.

Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • autorskie materiały szkoleniowe
 • lunch, serwis kawowy
 • certyfikat ukończenia szkolenia


Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


MIEJSCE SZKOLENIA
Warszawa
Siedziba BDO
ul. Postępu 12



Szkolenia według miast
Kategorie szkoleń

budzet

Zapisz się do naszego Newslettera