BDO

Budżet: Praktyczne aspekty stosowania działu III ordynacji podatkowej w pracy organów administracji publicznej. Najnowsze orzecznictwo sądowe (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Kod: 502018

Miejsce: Warszawa, Centrum miasta

Termin: 17 maj 2018 - 17 maj 2018

Cena: 490.00 zł +VAT

Cel szkolenia

 

 • W trakcie szkolenia zostaną przedstawione od strony praktycznej przepisy działu III w odniesieniu do pracy organów rozliczających niepodatkowe należności budżetowe.  
 • Uwzględnione zostaną zmiany w prawie od 2015 roku do chwili obecnej oraz najnowsze orzecznictwo sądowe w obszarze szkolenia.
 • Uczestnicy pozyskają zatem wiedzę o zastosowaniu w bieżącej pracy mechanizmów przewidzianych w dziale III OP.
Program
 1. Sposoby dokonywania zabezpieczenia należności publicznoprawnych,
  Hipoteka przymusowa, jako forma zabezpieczenia skuteczna w kontekście prowadzonych egzekucji administracyjnych.
 2. Rejestr Należności Publicznoprawnych - zakres podmiotowy i przedmiotowy. 
 3. Opłata prolongacyjna - przesłanki i zakres zastosowania.
 4. Sposób zaliczenia wpłat - należności głównej, odsetek i kosztów upomnienia .
 5. Zapłata należności przez osoby spokrewnione z dłużnikiem i osoby obce.
 6. Przedawnienie należności publicznoprawnych. Tryb zawieszenia i przerywania terminu przedawnienia.
 7. Przerwy w naliczaniu odsetek.
 8. Zmiany w sposobie procedowania nad wnioskami o stwierdzenie nadpłaty, sposobie zaliczenia nadpłat oraz oprocentowaniu i terminie zwrotu nadpłat. 
 9. Odpowiedzialność spadkobierców i osób trzecich.
KONTAKT

Kontakt w sprawie szkoleń

tel. (22) 679-45-00
fax: (22) 678-31-07


 


INFORMACJE

Partnerzy:

      

Cena: 490 + 23% VAT*

**Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.


Prosimy o dokonanie płatności najwcześniej po otrzymaniu e-maila potwierdzającego szkolenie, istnieje możliwość zapłaty w ciągu 7 dni po otrzymaniu faktury.

Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • autorskie materiały szkoleniowe
 • lunch, serwis kawowy
 • certyfikat ukończenia szkolenia


Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


MIEJSCE SZKOLENIA
Warszawa
Centrum miasta
ul. Postępu 12Szkolenia według miast
Kategorie szkoleń

budzet

Zapisz się do naszego Newslettera