BDO

Budżet: Sprawozdawczość budżetowa od podstaw dla początkujących w tym całkowicie nowe rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej - praktyczne warsztaty (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Kod: 450618

Miejsce: Katowice, Centrum miasta

Termin: 18 kwiecień 2018 - 18 kwiecień 2018

Cena: 490.00 zł +VAT

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest szeroka prezentacja podstawowych i zarazem najważniejszych zagadnień dotyczących ujmowania zdarzeń
(operacji gospodarczych i operacji budżetowych) w odpowiednich sprawozdaniach.

W ramach szkolenia, prowadzonego w formie praktycznych warsztatów, zaprezentowane zostaną podstawowe zagadnienia dotyczące stosowanych pojęć na grucie sprawozdawczości budżetowej , powiązań z terminologią zawartą w ustawie finansach publicznych i innych aktach prawnych.

Profil uczestnika:
Szkolenie adresowane jest do pracowników pionów finansowo-księgowych oaz pracowników merytorycznych odpowiedzialnych za prawidłową identyfikację zdarzeń prezentowanych w sprawozdaniach budżetowych.

Dodać należy, że od stycznia 2018 roku obowiązuje całkowicie nowe rozporządzenie w sprawie sprawozdawczości budżetowej
(Dziennik Ustaw z dnia 12 stycznia 2018 roku poz 109)

Program
 1. Należności w rozumieniu:
  a. finansów publicznych
  b. sprawozdawczości budżetowej
  c. ustawy o rachunkowości
  d. prawa cywilnego
  e. ordynacji podatkowej
 2. Moment powstania należności - okres na potrzeby sprawozdania - w rozumieniu :
  a. finansów publicznych
  b. sprawozdawczości budżetowej
  c. ustawy o rachunkowości
  d. prawa cywilnego
  e. ordynacji podatkowej
 3. Zobowiązania w rozumieniu:
  a. finansów publicznych
  b. sprawozdawczości budżetowej
  c. ustawy o rachunkowości
  d. prawa cywilnego
  e. ordynacji podatkowej
 4. Moment powstania zobowiązania - okres na potrzeby sprawozdania - w rozumieniu:
  a. finansów publicznych
  b. sprawozdawczości budżetowej
  c. ustawy o rachunkowości
  d. prawa cywilnego
  e. ordynacji podatkowej
 5. Wymagalność należności a kwestia zaległości - różnice i skutki w sprawozdawczości budżetowej
 6. Należność - jako dochód oraz jako zwrot wydatków
 7. Należności wewnętrzne - co to jest i jak się rozlicza do sprawozdań budżetowych
 8. Należności krótkoterminowe oraz długoterminowe - zasady podziału
 9. Należności sporne czyli roszczenia sporne
 10. Zobowiązania ich podział:
  a. zobowiązania długoterminowe i krótkoterminowe,
  b. finansowe,
  c. warunkowe,
  d. sporne
 11. Dochody i wydatki oraz ich korekty
 12. Sprawozdania budżetowe a okres przełomu danego miesiąca oraz roku
 13. Przedawnienie oraz ulgi w sprawozdawczość budżetowej
 14. Zaangażowanie - jak rozumieć zobowiązania i nie tylko
 15. Porównywalność oraz powiązania z ewidencją księgową i inną dokumentacją znajdującą się w jednostce
 16. Pytania i dyskusja.


KONTAKT

Kontakt w sprawie szkoleń

tel. (22) 679-45-00
fax: (22) 678-31-07


 


INFORMACJE

Partnerzy:

      

Cena: 490 + 23% VAT*

**Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.


Prosimy o dokonanie płatności najwcześniej po otrzymaniu e-maila potwierdzającego szkolenie, istnieje możliwość zapłaty w ciągu 7 dni po otrzymaniu faktury.

Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • autorskie materiały szkoleniowe
 • lunch, serwis kawowy
 • certyfikat ukończenia szkolenia


Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


MIEJSCE SZKOLENIA
Katowice
Centrum miasta
Szkolenia według miast
Kategorie szkoleń

budzet

Zapisz się do naszego Newslettera