BDO

Budżet: Środki trwałe finansowane ze środków UE - zasady wyodrębnionej ewidencji, wyceny, gospodarowania i amortyzacji

Kod: 748518

Miejsce: Kraków, Centrum miasta

Termin: 12 grudzień 2018 - 12 grudzień 2018

Cena: 490.00 zł +VAT

Prowadzący
Katarzyna  Poterucha

ekonomista, analityk finansowy, księgowa. Posiada ponad 13-letnie doświadczenie w obszarach finansów, księgowości i analizy finansowej poparte wieloma dyplomami i certyfikatami (m. in. dyplom ukończenia Studiów Podyplomowych w zakresie "Rachunkowość" i "Rachunkowość zarządcza i controlling", certyfikat ukończenia kursu zawodowego na Główną Księgową.
Doświadczenie z zakresu edukacji innych rozpoczęła pracą w Powiatowym Centrum Edukacji Zawodowej w Świdniku jako Wykładowca przedmiotu "Bankowość". W trakcie wykonywania tego zawodu uczestniczyła w przygotowywaniu uczniów do wielu konkursów z wiedzy z zakresu Bankowości i Finansów. Była również uczestnikiem komisji egzaminacyjnych. Kolejne umiejętności trenerskie zdobyła prowadząc szkolenia wewnętrzne z zakresu finansów dla kadry Działu Księgowości i Działu Finansowego w WSK PZL-Świdnik S.A. Jest specjalistą z zakresu analizy finansowej, zewnętrznych źródeł finansowania działalności, rachunkowości i finansów. Uczestniczyła również w cyklu szkoleń dot. doskonalenia strategicznych kompetencji kadry zarządzającej rozwijając swoje umiejętności interpersonalne. Od prawie roku prowadzi szkolenia z zakresu finansów i księgowości dla jednostek sektora finansów publicznych (m.in. "Środki trwałe na gruncie polskiego i międzynarodowego prawa bilansowego", "Inwentaryzacja roczna", "Zamknięcie roku w jednostkach sektora finansów publicznych"). Jest osobą rzetelną, solidną, ambitną, stawiającą na ciągły rozwój i doskonalenie swoich kompetencji oraz ceniącą i lubiącą pracę z innymi.

Cel szkolenia
Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy dotyczącej zasad ewidencji, wyceny, gospodarowania i amortyzacji środków trwałych finansowanych ze środków UE.

Korzyści ze szkolenia:
dzięki uczestnictwu w tym szkoleniu słuchacze nabędą umiejętności
w poprawnym prowadzeniu ewidencji księgowej dla środków trwałych finansowanych ze środków UE, jak również prawidłowej ich wyceny, gospodarowania i naliczania amortyzacji.
Program
 1. Cel i podstawa prawna prowadzenia wyodrębnionej ewidencji środków trwałych finansowanych ze  środków UE.
 2. Dostosowanie polityki rachunkowości  w jednostce sektora finansów publicznych do wymagań wyodrębnionej ewidencji środków trwałych.
 3. Prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej środków trwałych
  - dodatkowe konta syntetyczne i analityczne
  - kod księgowy
 4. Wartość początkowa i bilansowa środków trwałych.
 5. Amortyzacja środków trwałych.
 6. Zasady gospodarowania środkami trwałymi zakupionymi ze środków UE.
 7. Dowody księgowe - sposób opisywania i niezbędne elementy
 8. Zasady kontroli prawidłowości stosowania wyodrębnionej ewidencji i kodu księgowego
  - kontrole projektów na miejscu
  - kontrole na zakończenie realizacji projektu
  - najczęściej popełniane błędy w wyodrębnionej ewidencji środków trwałych.
KONTAKT

Kontakt w sprawie szkoleń

tel. (22) 679-45-00
fax: (22) 678-31-07


 


INFORMACJE

Partnerzy:

      

Cena: 490 + 23% VAT*

**Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.


Prosimy o dokonanie płatności najwcześniej po otrzymaniu e-maila potwierdzającego szkolenie, istnieje możliwość zapłaty w ciągu 7 dni po otrzymaniu faktury.

Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • autorskie materiały szkoleniowe
 • lunch, serwis kawowy
 • certyfikat ukończenia szkolenia


Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


MIEJSCE SZKOLENIA
Kraków
Centrum miasta
Szkolenia według miast
Kategorie szkoleń

budzet

Zapisz się do naszego Newslettera