BDO

Budżet: VAT w sektorze publicznym (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Kod: 1128717

Miejsce: Warszawa, Centrum miasta

Termin: 27 marzec 2018 - 27 marzec 2018

Cena: 490.00 zł +VAT

Cel szkolenia

Szkolenie ma za zadanie praktycznie przedstawienie rozliczania obrotu transgranicznego na gruncie przepisów ustawy o VAT.

W szczególności szkolenie obejmuje przedstawienie licznych przykładów, kazusów, możliwych opcjonalnych rozwiązań związanych ze specyfiką jednostek sektora publicznego.

Program

Wprowadzenie :

 1. Status podatnika VAT (organy władzy publicznej jako podatnicy VAT)
 2. Działalność podejmowana w ramach władztwa publicznego i działalność wykonywana w zakresie użyteczności publicznej.
 3. Centralizacja VAT w sektorze publicznym
 4. Działalność gospodarcza w sektorze publicznym na przykładach transakcji opodatkowanych:
  - najem, dzierżawa, media, usługi komunalne, sprzedaż posiłków,
  - dostawa terenów budowlanych, budownictwo mieszkaniowe, wynajem i dzierżawa nieruchomości, oddanie gruntu w zamian za odszkodowanie, wieczyste użytkowanie.
 5. Czynności niepodlegające opodatkowaniu
 6. Transakcje zwolnione przedmiotowo z podatku VAT
 7. Odwrotne obciążenie transakcji VAT w sektorze publicznym
 8. Dokumentowanie transakcji VAT:
  a) ewidencja VAT
  b) faktury/noty księgowe / noty obciążeniowe
  c) deklaracje VAT
 9. Zmiany w Kodeksie karnym skarbowym oraz Kodeksie karnym w związku z obrotem "fakturami pustymi" od 2017 roku:
  a) faktury wadliwe i nierzetelne,
  b) obostrzenie sankcji karnych w zakresie tzw. "faktur pustych"
 10. Sankcje w podatku VAT - w jakich sytuacjach są stosowane? Jakie są prawne możliwości ich uniknięcia?
 11. Jaką metodę zastosować przy odliczaniu VAT od zakupów związanych z działalnością mieszaną?
 12. Od jakich zakupów bieżących VAT naliczony podlega odliczeniu?
 13. Czy i kiedy można stosować odliczenie VAT bez użycia pre-wskaźnika i wskaźnika proporcji?
 14. W jaki sposób i według jakich wzorów wyliczyć pre-wskaźnik?
 15. Odliczenia według realnych wskaźników proporcji i pre-wskaźników,
 16. Jakie faktury nie uprawniają do odliczenia VAT naliczonego?
 17. Korekta roczna pre-wskaźnika i wskaźnika proporcji.
 18. Moment powstania obowiązku podatkowego
 19. Miejsce opodatkowania
 20. Podstawa opodatkowania
 21. Stawki podatkowe
 22. Zapłata podatku

Planowane zmiany w VAT od 2018r.

 1. Split payment - mechanizm podzielonej płatności
  a) Cel wprowadzenia mechanizmu podzielonej płatności
  b) Istota mechanizmu podzielonej płatności
  c) Sposób dokonywania przelewu na rachunek VAT
  d) Zasady funkcjonowania rachunku VAT jako kluczowego narzędzia split payment
  e) Zasady dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku VAT
  f) Kwestie problematyczne takie jak: kompensata i potrącenia trójstronne a podzielona płatność, podwójna zapłata, błędne wskazania kwoty VAT, korekty faktur
KONTAKT

Kontakt w sprawie szkoleń

tel. (22) 679-45-00
fax: (22) 678-31-07


 


INFORMACJE

Partnerzy:

      

Cena: 490 + 23% VAT*

**Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.


Prosimy o dokonanie płatności najwcześniej po otrzymaniu e-maila potwierdzającego szkolenie, istnieje możliwość zapłaty w ciągu 7 dni po otrzymaniu faktury.

Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • autorskie materiały szkoleniowe
 • lunch, serwis kawowy
 • certyfikat ukończenia szkolenia


Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


MIEJSCE SZKOLENIA
Warszawa
Centrum miasta
ul. Postępu 12Szkolenia według miast
Kategorie szkoleń

budzet

Zapisz się do naszego Newslettera