BDO

odw Budżet: ZASADY PROWADZENIA ROZLICZEŃ W SPLIT PAYMENT - RACHUNEK BANKOWY VAT SPLIT PAYMENT (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Kod: 732918

Miejsce: Katowice, Centrum miasta

Termin: 21 sierpień 2018 - 21 sierpień 2018

Cena: 490.00 zł +VAT

Cel szkolenia

Celem niniejszego szkolenia jest szeroka analiza zagadnień dotyczących rozliczeń podzielonej płatności w podatku VAT od 2018 roku w obszarze aktywności jednostek samorządu terytorialnego z uwzględnieniem zmian ustawy VAT oraz nowego rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 w sprawie rachunkowości w odniesieniu po podatku VAT.

Korzyści ze szkolenia
Uczestnicy kursu będą mogli wynieść praktyczną wiedzę niezbędną do wypełniania nałożonych na nich obowiązków .
Dodatkowo uczestnicy mogą na bieżąco wyjaśniać swoje problemy dotyczące tematu objętego kursem.

Adresaci szkolenia
Szkolenie adresowane jest do Skarbników, Głównych Księgowych , Księgowych oraz pozostałych pracowników pionu finansowo-księgowego, którzy są odpowiedzialni za funkcjonowanie prowadzonych w jednostce ksiąg rachunkowych oraz sporządzanie sprawozdań w tym także CUW.

Program

 

ZASADY PROWADZENIA ROZLICZEŃ W SPLIT PAYMENT - RACHUNEK BANKOWY VAT SPLIT PAYMENT
(PODZIELONA PŁATNOŚĆ W PODATKU VAT) 
-  WARSZTATY RACHUNKOWE -

RACHUNEK VAT SPLIT PAYMENT - J.S.T. JAKO JEDEN POSIADACZ ORAZ KAŻDA JEDNOSTKA JAKO ODRĘBNY POSIADACZ RACHUNKU VAT SPLIT PAYMENT - PUŁAPKI ROZLICZENIA W OPARCIU STATUS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ

 1. Jeden rachunek VAT dla j.s.t.
 2. Po jednym rachunku VAT dla każdej jednostki oraz dwa rachunki VAT: urząd/starostwo oraz organ finansowy
 3. Więcej niż jeden rachunek VAT dla każdej jednostki
 4. Każda jednostka jako posiadacz samodzielny rachunku VAT SPLIT PAYMENT
 5. Rachunek VAT jako subkonto do rachunku bankowego VAT CENTRALIZACJA - wersja osobny rachunek oraz wersja analityka do konta 133 organ finansowy
 6. Rachunek VAT SPLIT PAYMENT oraz rachunek dla VAT po centralizacji - powiązania

RACHUNEK VAT - SPLIT PAYMENT W ZWIĄZKU ZE SPRZEDAŻĄ - ROZLICZANIE WPŁYWÓW

 1. Wpływ na rachunek VAT - wersja netto rozliczeń wpływów środków na rachunek bieżący jednostki oraz rozliczenie z rachunkiem organu 133 
  - raport i/lub wyciąg bankowy
 2. Ustalanie salda na rachunku VAT i jego rozliczenie - sprzedaż
 3. Korekty na sprzedaży - rachunek VAT
 4. Zwrot wydatków na rachunek VAT
 5. Rachunek VAT SPLIT PAYMENT w powiązaniu z rachunkiem 132,135,136 oraz 130/wydatki
 6. Rachunek VAT sprzedaż - rozliczenie do Rb27s oraz RbN
 7. Rachunek wirtualny w związku  techniką SPLIT PAYMENT  - zbiorcze rozliczenie sprzedaży - konsolidacja

RACHUNEK VAT - SPLIT PAYMENT W ZWIĄZKU Z ZAKUPAMI - ROZLICZANIE WYDATKÓW/ROZCHODÓW ŚRODKÓW PUBLICZNYCH

 1. Zapłata techniką SPLIT PAYMENT - wersja :
  a) brak środków na rachunku VAT
  b) częściowe pokrycie na rachunku VAT
  c) pełne pokrycie na rachunku VAT
 2. Zapłata techniką SPLIT PAYMENT w wersji :
  a) jeden rachunek VAT dla j.s.t
  b) po jednym rachunku VAT dla każdej jednostki oraz dwa rachunki VAT: urząd/starostwo oraz organ finansowy
  c) więcej niż jeden rachunek VAT dla każdej jednostki
 3. Środki na wydatki oraz środki z rachunku VAT - rozliczenie zakupu do Rb28s, Rb34s
 4. Zakupy finansowane z konta 130 wydatki techniką SPLIT PAYMENT a brak środków na rachunku VAT w jednostce A i jednoczesnym posiadaniu środków na rachunku VAT w innej jednostce (na przykład jednostka B) wersja j.s.t jako posiadacz rachunku/rachunków VAT
 5. Zakupy finansowane z konta 132 ,135, 136 czy też z konta projektu techniką SPLIT PAYMENT a brak środków na rachunku VAT w jednostce A i jednoczesnym posiadaniu środków na rachunku VAT w innej jednostce (na przykład jednostka B) wersja j.s.t jako posiadacz rachunku/rachunków VAT oraz każda jednostka jako samodzielny posiadacz rachunku VAT
 6. Zakupy finansowane z konta 130 wydatki, 132, 135,136 czy też z konta projektu przy braku rachunku VAT po stronie odbiorcy środków - zasady rozliczania przy cofnięciu przelewu (zwrot środków) - sprawozdanie Rb28s
 7. Przelewy masowe przy zastosowaniu techniki SPLIT PAYMENT - zasady prowadzenia rozliczeń
 8. Rachunek VAT i rozliczenie z urzędem skarbowym - deklaracja VAT 7
 9. Schematy księgowe związane z rozliczaniem SPLIT PAYMENT W J.S.T.
KONTAKT

Kontakt w sprawie szkoleń

tel. (22) 679-45-00
fax: (22) 678-31-07


 


INFORMACJE

Partnerzy:

      

Cena: 490 + 23% VAT*

**Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.


Prosimy o dokonanie płatności najwcześniej po otrzymaniu e-maila potwierdzającego szkolenie, istnieje możliwość zapłaty w ciągu 7 dni po otrzymaniu faktury.

Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • autorskie materiały szkoleniowe
 • lunch, serwis kawowy
 • certyfikat ukończenia szkolenia


Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


MIEJSCE SZKOLENIA
Katowice
Centrum miasta
Szkolenia według miast
Kategorie szkoleń

budzet

Zapisz się do naszego Newslettera