BDO

odw Budżet: Zmiany w zasadach konstrukcji planów finansowych jednostek organizacyjnych JST po wprowadzeniu nowych przepisów w tym zakresie (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Kod: 694118

Miejsce: Warszawa, Centrum miasta

Termin: 20 wrzesień 2018 - 20 wrzesień 2018

Cena: 490.00 zł +VAT

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest:
1. przedstawienie zmian w sposobie  planowania wydatków jednostek organizacyjnych JST, ich realizacji i sprawozdawczości wynikających z modyfikacji:
- klasyfikacji budżetowej -  określenie sposobu grupowania paragrafów klasyfikacji budżetowej w jednostkach samorządu terytorialnego. 
- gospodarki finansowej samorządowych jednostek budżetowych - propozycje dotyczą zmian w zakresie szczegółowości  planów finansowych. Samorządy będą same decydować, czy chcą sporządzać te plany w szczegółowości dział, rozdział, paragraf, czy dział, rozdział, grupę paragrafów,
- sprawozdawczości budżetowej - które umożliwią prezentację planowanych kwot wydatków jednostek w zależności od przyjętej szczegółowości  w planach samorządowych jednostek budżetowych - w grupach paragrafów bądź w paragrafach.
2. uporządkowanie wiedzy uczestników oraz przedstawienie zasad praktycznych przygotowania planu finansowego jednostki.

Profil uczestnika:
 kierownicy, księgowi jednostek podległych JST (szczególnie jednostek budżetowych)

Korzyści:
- dowiesz się o zmianach w zakresie planowania, realizacji i sprawozdawczości wydatków w jednostkach organizacyjnych JST, 
- uporządkujesz i uzupełnisz wiedzę w zakresie zarówno podstawowego krótko i długoterminowego planowania finansów jst, jak i różnych metod planowania dochodów i wydatków,
- poznasz istotę oraz praktyczne aspekty efektywnego opracowania procedury budżetu i WPF w JST.

Program
 1. Podstawy prawne opracowania planów finansowych.
 2. Planowanie w jednostkach podległych JST po zmianach:
  -  klasyfikacji budżetowej - określenie sposobu grupowania paragrafów klasyfikacji budżetowej w jednostkach samorządu terytorialnego. 
  - gospodarki finansowej samorządowych jednostek budżetowych w zakresie szczegółowości  planów finansowych,
 3. Założenia do opracowania planów finansowych na rok następny - wskaźniki , terminy.
 4. Materiały do opracowania projektu planu finansowego.
 5. Metody prognozowania dochodów i wydatków budżetowych.
 6. Zasady opracowania planu finansowego - jego konstrukcja, etapy, terminy.
 7. Zatwierdzanie planu finansowego.
 8. Ustalanie zapotrzebowania na środki - harmonogram dochodów i wydatków.
 9. Monitorowanie planu finansowego - analiza wpływów w zakresie dochodów, zaangażowanie wydatków.
 10. Zmiana planu finansowego: zasady, terminy, upoważnienie do korekty planów finansowych.
 11. Odpowiedzialność kierownika jednostki i głównego księgowego za przekroczenie uprawnień wynikających z planów finansowych -dyscyplina finansów publicznych.
 12. Sprawozdania z realizacji planu finansowego - terminy, zasady, wnioski ze sprawozdań oraz zmiany w tym zakresie - umożliwią prezentację planowanych kwot wydatków jednostek w zależności od przyjętej szczegółowości  w planach samorządowych jednostek budżetowych -  w grupach paragrafów bądź w paragrafach
 13. Pytania
KONTAKT

Kontakt w sprawie szkoleń

tel. (22) 679-45-00
fax: (22) 678-31-07


 


INFORMACJE

Partnerzy:

      

Cena: 490 + 23% VAT*

**Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.


Prosimy o dokonanie płatności najwcześniej po otrzymaniu e-maila potwierdzającego szkolenie, istnieje możliwość zapłaty w ciągu 7 dni po otrzymaniu faktury.

Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • autorskie materiały szkoleniowe
 • lunch, serwis kawowy
 • certyfikat ukończenia szkolenia


Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


MIEJSCE SZKOLENIA
Warszawa
Centrum miasta
ul. Postępu 12Szkolenia według miast
Kategorie szkoleń

budzet

Zapisz się do naszego Newslettera