BDO

Controlling personalny - koszty pracownicze w przedsiębiorstwie - warsztaty komputerowe z zastosowaniem arkusza kalkulacyjnego Excel (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Kod: 992118

Miejsce: Wrocław, Wrocław - Centrum miasta

Termin: 15 listopad 2018 - 16 listopad 2018

Cena: 1190.00 zł +VAT

Prowadzący
Danuta Woźnica

Specjalista w dziedzinie zarządzania finansami przedsiębiorstw i wieloletni praktyk biznesu. Z zamiłowania trener w zakresie dynamicznej analizy danych przy użyciu arkusza kalkulacyjnego Excel. Wiedzę i doświadczenie z zakresu zastosowania między innymi Excela zdobyła pracując przez trzynaście lat na wszystkich szczeblach struktury organizacyjnej w polskich firmach, gdzie zarządzała między innymi działami logistyki, finansów, księgowości i płac, administracją, windykacją, IT. To powoduje, że wszystko czego uczy umie powiązać z praktyką. Przekazuje wiedzę i rozwiązania, które można wykorzystać w codziennej pracy na każdym niemalże stanowisku.

Cel szkolenia

Cel szkolenia:

 • Celem warsztatu jest pokazanie, jak korzystając z funkcjonalności dostępnych w MS Excel, przyspieszyć pracę w zakresie przygotowania, obróbki i analizowania kosztów personalnych. Chcemy nauczyć, jak liczyć i planować koszty związane z pracownikami w firmie i na ich podstawie tworzyć budżety. Pokażemy, jak szybko analizować bardzo duże bazy danych i tworzyć z nich raporty.

Korzyści dla uczestników:

 • Szybka analiza dużych zbiorów danych
 • Zdobycie umiejętność kalkulowania, planowania i budżetowania kosztów personalnych
 • Poznanie funkcji tekstowych, logicznych, wyszukiwania, czasu i statystycznych
 • Poznanie zasad działania tabel przestawnych w pełnym zakresie
 • Wszystkie ćwiczenia i materiały wykonane w Excelu można po zakończeniu zajęć zgrać i zabrać ze sobą

Uczestnicy:

 • Osoby pracujące w działach personalnych, które wykorzystują arkusz kalkulacyjny do codziennej pracy
 • Od uczestników warsztatów oczekujemy, sprawnego posługiwania się podstawowymi formułami (suma, różnica, iloraz iloczyn) oraz praktycznej znajomości formatowania (format cyfr, kolory czcionek, obramowania, kolory).
Program

1. Analiza i planowanie zasobów ludzkich w przedsiębiorstwie, a cele firmy - czy masz kim zrealizować zadania postawione przez Zarząd? - wykorzystanie tabel przestawnych (pełny zakres funkcjonalności tabel przestawnych):

 • Wielowymiarowa analiza struktury i dynamiki zatrudnienia
 • Analiza struktury i dynamiki absencji
 • Analiza struktury i dynamiki rotacji kadr
 • Analiza efektywności kanałów rekrutacyjnych pod kątem szybkości i kosztochłonności obsadzenia stanowiska pracy
 • Analiza krótko i długoterminowych celów firmy
 • Przygotowanie planu zasobów ludzkich niezbędnych do realizacji strategii firmy

2. Kalkulacja i analiza elementów kosztów pracowniczych - z zastosowaniem najistotniejszych funkcji arkusza kalkulacyjnego (tekstowe, czasu, wyszukiwania, statystyczne, logiczne):

 • Koszty zatrudnienia pracownika (rekrutacja, badania, wyposażenie stanowiska pracy, proces zatrudnienia)
 • Koszty absencji
 • Koszty szkoleń i rozwoju pracowników
 • Koszty oceny pracowniczej
 • Koszty integracji
 • Inne koszty
 • Koszty wynagrodzeń finansowych i niefinansowych

3. Analiza obecnych systemów wynagrodzeń firmy po kątem dostosowania ich do potrzeb przedsiębiorstwa - analiza z zastosowaniem tabel przestawnych c.d.:

 • Wielowymiarowa analiza struktury wynagrodzeń finansowych i niefinansowych
 • Wielowymiarowa analiza dynamiki wynagrodzeń finansowych i niefinansowych
 • Wynagrodzenia a efektywność pracy
 • Mierniki wynagrodzeń

4. Przygotowanie budżetu płac i kosztów pracowniczych w odniesieniu do planów firmy i poziomu zatrudnienia - analiza z zastosowaniem funkcji arkusza kalkulacyjnego i tabel przestawnych c.d.

 • Planowanie płac w odniesieniu do pracownika, działu, pionu i firmy
 • Planowanie kosztów pracowniczych w odniesieniu do pracownika, działu, pionu i firmy
 • Przygotowanie budżetów kosztów personalnych na podstawie planów

5. Raportowanie o stanie realizacji budżetów - przykładowe raporty z zastosowaniem formatowania warunkowego oraz ochrony danych

 • Cele raportowania
 • Przygotowanie systemu raportowania
 • Wskaźniki, częstotliwość raportowania
KONTAKT

Kontakt w sprawie szkoleń

tel. (22) 679-45-00
fax: (22) 678-31-07


 


INFORMACJE

         

Cena: 1190 + 23% VAT*

*
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o wybranie właściwego punktu w oświadczeniu.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma.

Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • materiały szkoleniowe
 • lunch, serwis kawowy
 • certyfikat ukończenia szkolenia

UWAGA!
Ilość miejsc w grupie jest ograniczona. Każdy uczestnik na czas szkolenia posiada dostęp do indywidualnego stanowiska komputerowego.

Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


MIEJSCE SZKOLENIA
Wrocław
Wrocław - Centrum miasta
Szkolenia według miast
Kategorie szkoleń

budzet

Zapisz się do naszego Newslettera