BDO

AKADEMIA WYNAGRODZEŃ - WARSZTATY PRAKTYCZNE DLA POCZĄTKUJĄCYCH. Wyliczanie wynagrodzenia ze stosunku pracy, świadczenia z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, umowy cywilnoprawne 2017 (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Kod: 1007817

Miejsce: Wrocław, Wrocław - Centrum miasta

Termin: 12 grudzień 2017 - 13 grudzień 2017

Cena: 900.00 zł +VAT

Cel szkolenia

Cel szkolenia: Poznanie zasad teoretycznych oraz praktycznych prawidłowego naliczania list płac ,obliczania zasiłków z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa, wyliczanie wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych jak i prawidłowego potrącania z wynagrodzeń.

Szkolenie przeznaczone jest dla osób początkujących w zajmowaniu  się problematyką kadrowo-płacową, jak i dla osób które posiadają  już podstawową wiedzę w tym zakresie i są zainteresowane jej poszerzeniem.

Szkolenie zostanie przeprowadzone w formie warsztatów praktycznych, w których to uczestnicy szkolenia będą samodzielnie pod okiem wykładowcy wyliczać poszczególne składniki listy płac. Szkolenie zostanie również przedstawione w formie prezentacji multimedialnej uzupełnionej o przykłady i ćwiczenia dzięki którym uczestnicy szkolenia będą mogli w praktyczny sposób poznać zastosowanie obecnie obowiązujących przepisów a także podzielić się między sobą doświadczeniem  w zakresie omawianej problematyki.

Program

I. Wynagrodzenie ze stosunku pracy
1. Zasady przechowywania list płac
2. Elementy składowe listy płac
3. Skala podatkowa od 2017 r.
4. Składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne, FP, FGŚP
5. Ograniczenie składek ZUS
6. Koszty uzyskania przychodów w 2017 roku
7. Wynagrodzenie minimalne
8. Ustalanie wyrównania do minimalnego wynagrodzenia
9. Terminy wypłaty wynagrodzeń
10. Zasady wyliczania wynagrodzenia brutto-netto

  • ustalenie kwoty brutto
  • wyliczenie wysokości składek na ubezpieczenia społeczne
  • wyliczenie wysokości składek na ubezpieczenia zdrowotne
  • ustalenie zaliczki na podatek dochodowy

11. Wyliczanie wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca (urlop bezpłatny, zatrudnienie/zwolnienie w trakcie miesiąca itp.)
12. Wyliczenie wynagrodzenia przy różnych rodzajach absencji w jednym miesiącu
13. Wyliczenie wynagrodzenia - Zmiana etatu w trakcie miesiąca
14. Wyliczenie wynagrodzenia - Zmiana wynagrodzenia w trakcie miesiąca
15. Wynagrodzenie za nadgodziny

KONTAKT

Kontakt w sprawie szkoleń

tel. (22) 679-45-00
fax: (22) 678-31-07


 


INFORMACJE

  

Cena: 900 + 23% VAT*

*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma.


Cena obejmuje:

  • uczestnictwo w szkoleniu
  • autorskie materiały szkoleniowe
  • lunch, serwis kawowy
  • certyfikat ukończenia szkolenia


Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


MIEJSCE SZKOLENIA
Wrocław
Wrocław - Centrum miasta
Szkolenia według miast
Kategorie szkoleń

budzet

Zapisz się do naszego Newslettera