BDO

E-składka, zmiany w programie Płatnik i PUE, E-ZLA - elektroniczne zwolnienia lekarskie. Kompendium zmian w ubezpieczeniach na rok 2018r. (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Kod: 542318

Miejsce: Warszawa, Centrum miasta

Termin: 20 kwiecień 2018 - 20 kwiecień 2018

Cena: 520.00 zł +VAT

Cel szkolenia

Cel szkolenia:

 • zapoznanie z najnowszymi zmianami w zakresie ubezpieczeń wprowadzanymi w 2018r.
 • poszerzenie wiedzy z zakresu obsługi Platformy Usług Elektronicznych

Uczestnicy szkolenia:

 • specjaliści w zakresie naliczania wynagrodzeń posiadający wiedzę w zakresie ubezpieczeń społecznych, zainteresowani jej poszerzeniem
 • specjaliści ds. kadr i płac, księgowi, osoby prowadzące działalność
 • osoby zainteresowane tematyką ubezpieczeń społecznych
Program

1. E-składka - nowy sposób opłacania składek ZUS od 2018r.
a) Na czym polegają zmiany w opłacaniu składek ZUS wprowadzone od 1 stycznia 2018r.
b) W jaki sposób płatnik może zweryfikować prawidłowość swojego rachunku NRS?
c) Jak prawidłowo wypełnić przelew wysyłając składki do ZUS?
d) Jak zmieniły się  zasady rozliczania i księgowania składek na poszczególne fundusze ubezpieczeniowe  od 1 stycznia 2018r. (ubezpieczenie społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, FP i FGŚP) - na czym polega procentowy podział składki?
e) W jaki sposób płatnik składek może kontrolować czy składki są prawidłowo księgowane na jego koncie w ZUS?
f) Jakie praktyczne problemy mogą spotkać płatników składek po zmianie sposobu księgowania składek przez ZUS?
g) Konsekwencje wprowadzenia E-składki - utrata prawa do zasiłków w przypadku osób podlegających do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, utrata ciągłości ubezpieczenia przez osoby opłacające składki na dobrowolne ubezpieczenia emerytalne i rentowe
h) Co powinien zrobić ubezpieczony w przypadku wygaśnięcia ciągłości ubezpieczenia chorobowego lub dobrowolnych ubezpieczeń emerytalno-rentowych.
2. Zmiany w programie Płatnik 10.01.001 w związku z wprowadzeniem E-składki od 1 stycznia 2018r.
a)  Usunięcie z programu dotychczasowych numerów kont bankowych ZUS na które płatnicy wpłacali składki do 31 grudnia 2017r.
b) Wprowadzenie w kartotece płatnika miejsca na nowy indywidulany Numer Rachunku Składkowego - pobieranie informacji o rachunku bankowym do programu Płatnik
c) Usunięcie możliwości generowania przelewów składek ZUS
d) Inne zmiany w programie Płatnik zaplanowane na rok 2018.
3. Zmiany w wystawianiu zaświadczeń o niezaleganiu od 1 stycznia 2018r.
4. Zmiany w Platformie Usług Elektronicznych (PUE) w związku z wprowadzeniem E-składki od 1 stycznia 2018r.
a) udostępnienie komunikatu w formie popup o indywidualnym numerze rachunku składkowego 
b) gdzie płatnik składek może znaleźć informację o swoim nowym rachunku składkowym na PUE?
c) udostępnienie nowych zakładek "Salda bieżące" oraz "Podział wpłat",
d) zmiana wyglądu zakładki "Należne składki i wpłaty"
e) jak czytać i interpretować informacje na PUE związane z nowym sposobem księgowania wpłat na koncie płatnika po 1 stycznia 2018r.?
5. E-ZLA - elektroniczne zwolnienia lekarskie.
a) Czym różni się E-ZLA od dotychczasowych zaświadczeń o niezdolności do pracy?
b) Jakie są korzyści i zagrożenia z wprowadzenia nowych elektronicznych zwolnień lekarskich?
c) Nowe papierowe formy zwolnień lekarskich
d) Zmiana w sposobie korygowania zwolnień lekarskich po wprowadzeniu E-ZLA
e) Obsługa elektronicznych zwolnień lekarskich na PUE:

 • Co zrobić by otrzymywać powiadomienia o wpłynięciu zwolnienia na Platformę Usług Elektronicznych?
 • W jaki sposób można pobrać zwolnienie lekarskie z PUE?
 • Czy zwolnienia lekarskie, które wpłynęły na PUE płatnik ma obowiązek drukować?
 • Jakie rodzaje statusów mogą mieć zwolnienia lekarskie na PUE.
 • W jaki sposób pracodawca może złożyć wniosek do ZUS o skontrolowanie zwolnienia lekarskiego?

f) Problemy praktyczne związane z wprowadzeniem elektronicznych zwolnień lekarskich:

 • Co zrobić ze zwolnieniem lekarskim jeżeli pracownik nie skorzystał ze zwolnienia i świadczył pracę w okresie niezdolności do pracy?
 • Jakie działania powinien podjąć pracodawca jeżeli zauważy błędnie wystawione elektroniczne zwolnienie lekarskie?
 • Pracownik chce wrócić szybciej do pracy - jak dokonać skrócenia zwolnienia lekarskiego wystawionego elektronicznie?

g) Zmiany w dokumentacji zasiłkowej w związku z wprowadzeniem elektronicznych zwolnień lekarskich ( E-ZLA)
h) Czy od 1 lipca 2018r. wszyscy płatnicy składek muszą uruchomić dostęp do PUE?
i) Zasady wystawiania przez lekarzy zwolnień lekarskich za okresy wsteczne.
6. Pytania i konsultacje - czas dla uczestników szkolenia

KONTAKT

Kontakt w sprawie szkoleń

tel. (22) 679-45-00
fax: (22) 678-31-07


 


INFORMACJE

   

Cena: 520zł + 23% VAT*

*
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma


Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • autorskie materiały szkoleniowe
 • lunch, serwis kawowy
 • certyfikat ukończenia szkolenia


Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


MIEJSCE SZKOLENIA
Warszawa
Centrum miasta
ul. Postępu 12Szkolenia według miast
Kategorie szkoleń

budzet

Zapisz się do naszego Newslettera