BDO

Kadry i płace 2018 r. - naliczanie i rozliczanie świadczeń (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Kod: 612118

Miejsce: Karpacz, Hotel Mercure Karpacz Skalny

Termin: 20 sierpień 2018 - 23 sierpień 2018

Cena: 2250.00 zł +VAT

Cel szkolenia

Adresaci: działy płac, właściciele firm, biura rachunkowe, doradcy podatkowi
 
Cel: Przedstawienie zasad rozliczania pracowników, omówienie podatkowo-ubezpieczeniowych skutków wypłaty poszczególnych świadczeń. Optymalizacja rozliczeń.
 
Korzyści:

 • Zdobycie lub ugruntowanie wiedzy na temat rozliczeń
 • Umiejętność doboru świadczeń i zasad ich przekazywania.
 • Obniżenie obciążeń PIT/ZUS.
 • Zwiększenie bezpieczeństwa płatnika podczas kontroli.
Program

Dzień 1

1. Sposoby zatrudnienia

 • Rodzaje umów o pracę
 • Umowa o pracę a umowa zlecenia
 • Umowa zlecenia a umowa o dzieło
 • Kontrakt menedżerski
 • Samozatrudnienie

2. Podatnicy i płatnicy

 • Podmioty posiadające status płatnika
 • Podatnicy rozliczani przez płatnika
 • Zaliczkowe i ryczałtowe rozliczanie podatku
 • Rezydenci i nierezydenci podatkowi

3. Kwota wolna od podatku - zmiany 2017/2018

 • Wysokość kwoty wolnej od podatku
 • Kwota rozliczana w zeznaniu rocznym
 • Ulga miesięczne
 • Kiedy płatnik nie potrąca ulgi miesięcznej
 • Łączne rozliczenie a prawo do ulgi

4. Przychody podatkowe

 • Rodzaje przychodów podatkowych
 • Moment powstania przychodu
 • Czy sama możliwość otrzymania świadczenia jest już przychodem
 • Konsekwencje wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r. (sygn. K 7/13)
 • Ustalanie wartości pieniężnej świadczeń

5. Przychody z poszczególnych źródeł

 • Stosunek pracy
 • Działalność wykonywana osobiście, w tym umowy zlecenia, o dzieło, kontrakty menedżerskie itp.
 • Prawa majątkowe, w tym prawa autorskie
 • Samozatrudnienie

6. Koszty uzyskania przychodów

 • Koszty kwotowe ze stosunku pracy
 • Kilka umów o pracę a koszty uzyskania
 • Koszty procentowe i kwotowe z działalności wykonywanej osobiście
 • Koszty autorskie - nowa wysokość 2018
 • Katalog podmiotów korzystających z kosztów 50%
 • Przypadki, gdy nie nalicza się kosztów
 • Koszty i ulga po ustaniu stosunku pracy

7. Składki ZUS

 • Wprowadzenie jednolitej składki ZUS
 • Zasady opłacania składek w 2018 r.
 • Konsekwencje podatkowego zapłaty jednolitej składki ZUS
 • Zasady rozliczania składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne
 • Zbieg tytułów ubezpieczeniowych przy zleceniu
 • Umowa zlecenia ze studentem, emerytem, cudzym pracownikiem, przedsiębiorcą itp.
 • Podatkowe skutki korekt ZUS - rozliczanie nadpłat i niedopłat, formularze podatkowe, sposób wykazywania przychodu w formularzach podatkowych

Dzień 2

8. Szczególne zasady ustalania przychodów z uwzględnieniem orzecznictwa i interpretacji podatkowych

 • Służbowe składniki majątku (samochody, mieszkania, telefony)
 • Pakiety medyczne
 • Imprezy i szkolenia
 • Świadczenia związane z podróżami pracowniczymi - m.in. delegacja a oddelegowanie, posiłki zamiast diet, rozliczanie przejazdów
 • Noclegi a PIT i ZUS
 • Zapomogi - nowa kwota zwolnienia 2018
 • Świadczenia na rzecz emerytów i rencistów - nowa kwota zwolnienia 2018
 • Podatkowe konsekwencje wypłat świadczeń finansowanych ze środków ZFŚS
 • Świadczenia socjalne - nowa kwota zwolnienia 2018
 • Opieka nad dziećmi - nowa kwota zwolnienia 2018
 • Wypoczynek dzieci - nowa kwota zwolnienia 2018
 • Świadczenia BHP, w tym odzież robocza, ekwiwalenty za pranie, napoje, badania lekarskie (także zleceniobiorców)
 • Dowóz do pracy
 • Nagrody jubileuszowe
 • Nagrody dla wynalazców
 • Posiłki dla pracowników
 • Składniki wynagrodzenia przysługujące w okresie zasiłkowym
 • Inne zwolnienia podatkowo-ubezpieczeniowe
 • Świadczenia bez oznaczonej wartości
 • Rozliczanie cudzoziemców
 • Umowy do 200 zł
 • Konkursy
 • Przegląd orzecznictwa i interpretacji podatkowych oraz ubezpieczeniowych

9. Rozliczenia podatkowe

 • Zasady i terminy naliczania podatku
 • Deklaracje i informacje podatkowe
 • Konsekwencje likwidacji PIT-12 i PIT-40
 • Formularze PIT-WZ i PIT-OP

10. Zajęcia komornicze

 • Zasady dokonywania zajęć komorniczych
 • Kolejność potrąceń
 • Kwoty wolne od potrąceń
KONTAKT

Kontakt w sprawie szkoleń

tel. (22) 679-45-00
fax: (22) 678-31-07


 


INFORMACJE

       

Cena: 2250 zł + VAT/ osoba

Cena promocyjna: 1990 zł + VAT/osoba
*Cena promocyjna obowiązuje przy dokonaniu zgłoszenia do 27.07.2018r.

Płatności należy dokonać przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia, podając w tytule numer faktury proforma.
 
Cena szkolenia obejmuje:

 • udział w szkoleniu,
 • materiały szkoleniowe,
 • certyfikat ukończenia szkolenia,
 • zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym, (istnieje możliwość zakwaterowania w pokoju jednoosobowym za dodatkową opłatą - 320zł),
 • pełne wyżywienie(od obiadokolacji 20.08 do obiadu 23.08.2018), przerwy kawowe,
 • możliwość bezpłatnego korzystania: z basenu, sauny suchej i parowej, salki fitness, bilarda, stołu do tenisa  
 • jednodniowa wycieczka do Pragi w dniu 21.08.2018r,

W programie wycieczki do Pragi m.in.:

 • Hradczany,
 • Zamek Praski (Katedra św. Wita, Bazylika św. Jerzego),
 • Most Karola (XIV - wieczny most ozdobiony 30 rzeźbami)
 • Stare Miasto (Ratusz Staromiejski z XV - wiecznym zegarem ratuszowym Orlojem)

Więcej informacji o hotelu: https://www.skalnykarpacz.pl/

 

Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


MIEJSCE SZKOLENIA
Karpacz
Hotel Mercure Karpacz Skalny
Szkolenia według miast
Kategorie szkoleń

budzet

Zapisz się do naszego Newslettera