BDO

ODW - Korekty dokumentacji płacowych i konsekwencje dla rozliczeń z ZUS i US (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Kod: 1108118

Miejsce: Gdańsk, Centrum miasta

Termin: 13 grudzień 2018 - 13 grudzień 2018

Cena: 520.00 zł +VAT

Prowadzący
Katarzyna Smulczyk

Wieloletni praktyk - czynny Główny specjalista ds. kadr i płac, doświadczony i ceniony trener, publicystka wydawnictwa "Infor", doradca i audytor w obszarze prawa pracy. Ukończyła studia podyplomowe z Prawa Pracy na Uniwersytecie Łódzkim. Praktyk spotykający się na co dzień z zagadnieniami kadrowo - płacowymi, potrafiący w bardzo przystępny sposób przekazać bogatą wiedzę. Prowadziła szkolenia dla wielu firm zarówno z sektora publicznego i prywatnego oraz wykładała na studiach podyplomowych "Kadry i płace" na Uniwersytecie Łódzkim.

Cel szkolenia

Adresaci szkolenia: osoby zajmujące się na co dzień tematyką związaną z naliczaniem wynagrodzeń, muszące dokonywać korekt dokumentacji płacowej; osoby chcące zgłębić tematykę związaną z korygowaniem dokumentów płacowych.

Cel szkolenia: W związku z licznymi wątpliwościami dotyczącymi prawidłowego korygowania dokumentacji płacowej i związanych z tym rozliczeń wobec ZUS i US, celem szkolenia jest wskazanie praktycznych rozwiązań radzenia sobie z prawidłowym korygowaniem dokumentów, prawidłowego rozliczania składek i zaliczki na podatek dochodowy. Na szkoleniu omawiane są najczęściej popełniane błędy wobec ZUS i wskazywane są praktyczne rozwiązania prawidłowych rozliczeń w oparciu o najnowsze wyroki SN, stanowiska i interpretacje ZUS, US i PIP. Uczestnik ma możliwość poznania zasad prawidłowego korygowania dokumentacji płacowej, rozliczeń wobec ZUS i US, które pomogą w uniknięciu sankcji karnych za nieprawidłowe rozliczenia.

Korzyści z udziału w szkoleniu: osoby uczestniczące w szkoleniu będą mogły poznać sposoby rozwiązywania problemów związanych z korektą dokumentacji płacowych, dokumentów do ZUS i US. Możliwość dyskusji w szkoleniu, wymiana doświadczenia z innymi uczestnikami szkolenia.

Program

1. Najczęstsze błędy popełniane w dokumentacji ZUS, powody korygowania dokumentów do ZUS
2. Odpowiedzialność za składanie fałszywych zeznań przez ubezpieczonego
3. Zwrot pracownikowi nienależnie pobranych składek ZUS - przekroczenie składek emerytalno - rentowych

 • Dokumenty korygujące do ZUS
 • Ustalenie nadpłaty i niedopłaty składek
 • Wpływ korekty na deklaracje podatkowe
 • Przykładowe rozliczenia nadpłaconych składek

4. Nadpłata składek z umowy zlecenia
5. Przedwczesne zaprzestanie naliczania składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - błędne oświadczenie ubezpieczonego o przekroczeniu składek emerytalno - rentowych

 • Dokumenty korygujące do ZUS
 • Ustalenie niedopłaty składek
 • Rozliczenie składki na ubezpieczenie zdrowotne
 • Wpływ korekty na deklaracje podatkowe
 • Przykładowe rozliczenia niedopłaty składek

6. Skutki opłacenia przez pracodawcę składek ZUS i podatku finansowanych przez pracownika i byłego pracownika
7. Przekształcenie umowy o dzieło w umowę zlecenia
8. Zwrot pracodawcy nadpłaconego wynagrodzenia przez pracownika i przez byłego pracownika
9. Uznanie wypadku przy pracy po wypłacie wynagrodzenia chorobowego
10. Zakwalifikowanie wypłaconego zasiłku jako wynagrodzenia chorobowego
11. Wpływ dostarczenia zwolnienia lekarskiego po wypłaceniu wynagrodzenia na naliczenia listy płac - krótko i długotrwałe zwolnienia
12. Przeliczenie podstawy wymiaru zasiłku chorobowego po korekcie wynagrodzeń
13. Zwrot nadpłaconych składek członkom rodziny zmarłego pracownika
14. Kiedy jest obowiązek korygowania dokumentacji podatkowej?
15. Terminy na dokonanie korekty wobec ZUS
16. Pytania i dyskusja

KONTAKT

Kontakt w sprawie szkoleń

tel. (22) 679-45-00
fax: (22) 678-31-07


 


INFORMACJE

  

Cena: 520zł + 23% VAT*

*
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma


Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • autorskie materiały szkoleniowe
 • lunch, serwis kawowy
 • certyfikat ukończenia szkolenia


Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


MIEJSCE SZKOLENIA
Gdańsk
Centrum miasta
Szkolenia według miast
Kategorie szkoleń

budzet

Zapisz się do naszego Newslettera