BDO

Korygowanie listy płac i dokumentacji rozliczeniowej w praktyce w 2018r. (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Kod: 1101617

Miejsce: Wrocław, Wrocław - Centrum miasta

Termin: 15 styczeń 2018 - 15 styczeń 2018

Cena: 520.00 zł +VAT

Cel szkolenia

Szkolenie o charakterze warsztatowym ze szczególnym uwzględnieniem skutków podatkowych i składkowych wynikających z korygowania list płac. Ukazanie problemów związanych z korygowaniem składek ZUS w praktyce.

Celem szkolenia jest omówienie oraz przećwiczenie na wybranych przykładach sposobów korygowanie list płac i dokumentacji rozliczeniowej. Ukazanie wpływu korekt list płac na wysokość podatku dochodowego od osób fizycznych oraz rozliczenia z ZUS składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.
Adresaci: pracownicy działu kadr i płac, księgowi.

Program

1. Technika korygowania list płac w różnych sytuacjach - omówienie najczęściej występujących przyczyn korygowania dokumentacji płacowej.
2. Składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz zaliczka na podatek dochodowy na korygowanej liście płac i w deklaracjach rozliczeniowych.
3. Rozliczenia składek od umów zlecenia po 1 stycznia 2016 roku - "odzyskiwanie" i dopłata składek do ZUS w różnych
przypadkach - praktyczne przykłady list płac sporządzanych w 2018 r.
4. Korygowanie w danym roku rozliczeniowym przekroczenia trzydziestokrotności przeciętnego wynagrodzenia jako podstawy składek emerytalno-rentowych a korekta dotycząca lat ubiegłych.
5. Zwrot nadpłaconych składek emerytalno-rentowych wynikających z przekroczenia rocznej podstawy ograniczenia składek:

 • wyliczenia składki zdrowotnej,
 • ustalenie wysokości zaliczki na podatek dochodowy,
 • wartość zwrotu do wypłaty dla pracownika.

6. Korygowanie świadczeń z tytułu niezdolności do pracy na liście płac i w dokumentacji rozliczeniowej ZUS:

 • wynagrodzenie chorobowe uznane za zasiłek,
 • wypadek pracownika na liście płac rozliczany z opóźnieniem,
 • nadpłacona wartość świadczenia z powodu zawyżonej podstawy chorobowej.

7. Błędne rozliczenie umowy cywilno-prawnej:

 • korekta wynikająca z uznania umowy zlecenia jako umowy o pracę,
 • korekta związana ze zmianą statusu zleceniobiorcy,
 • umowa o dzieło zakwalifikowana jako umowa zlecenia.

8. Różne przykłady naliczeń dotyczących korekt dokumentacji płacowej.
9. Sesja odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

Szkolenie ma charakter warsztatowy - prosimy uczestników o przyniesienie kalkulatorów.

KONTAKT

Kontakt w sprawie szkoleń

tel. (22) 679-45-00
fax: (22) 678-31-07


 


INFORMACJE

  

Cena: 520 + 23% VAT*

*
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma


Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • autorskie materiały szkoleniowe
 • lunch, serwis kawowy
 • certyfikat ukończenia szkolenia


Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


MIEJSCE SZKOLENIA
Wrocław
Wrocław - Centrum miasta
Aktualności
Szkolenia według miast
Kategorie szkoleń

budzet

Zapisz się do naszego Newslettera