BDO

odw Naliczanie wynagrodzeń w praktyce (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Kod: 717818

Miejsce: Łódź, Centrum miasta

Termin: 22 sierpień 2018 - 22 sierpień 2018

Cena: 520.00 zł +VAT

Cel szkolenia

Adresaci szkolenia: osoby zajmujące się na co dzień tematyką związaną z naliczaniem wynagrodzeń; osoby chcące zapoznać się z tematyką naliczania wynagrodzeń i problemami z tym związanymi.

Cel szkolenia: pokazanie w jak prawidłowy sposób dokonywać naliczania wynagrodzeń. Wskazanie nowych interpretacji, orzeczeń, wyroków sądowych w zakresie naliczania wynagrodzeń. Wskazanie najczęstszych błędów związanych z naliczaniem wynagrodzeń i sposobów ich rozwiązywania. Zostaną wskazane najczęściej popełniane błędy, które organy kontrolujące uważają jako rażące i za które grożą sankcje karne.

Korzyści z udziału w szkoleniu: osoby uczestniczące w szkoleniu będą mogły poznać sposoby rozwiązywania problemów związanych z naliczaniem wynagrodzeń. Możliwość dyskusji w szkoleniu, wymiana doświadczenia z innymi uczestnikami szkolenia.

Program

1. Zmiany warunków wynagradzania w przepisach wewnątrzzakładowych
2. Wystawianie zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu
3. Ochrona danych osobowych - tajemnica wynagrodzeń, potwierdzanie zaświadczeń, przekazywanie danych osobowych
podmiotom trzecim
4. Zasady prawidłowego ustalania minimalnego wynagrodzenia z umowy o pracę i umów zleceń
5. Terminy i sposób wypłaty wynagrodzeń i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy
6. Wyliczanie wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca przy różnych rodzajach absencji w jednym miesiącu
7. Wyliczanie wynagrodzenia za pracę przy absencji chorobowej (w miesiącach, w których jest inna liczba dni niż 30, w przypadku dostarczenia zwolnienia lekarskiego tylko na dni pracujące lub tylko na dni wolne od pracy)
8. Zmiana etatu i wynagrodzenia w trakcie miesiąca
9. Stałe i zmienne składniki wynagrodzenia - jak je klasyfikować, które wchodzą do podstawy urlopu wypoczynkowego i zasiłku chorobowego?
10. Premia uznaniowa a nagroda
11. Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy

 • Stałe i zmienne składniki wynagrodzenia a wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy
 • Ustalanie podstawy wymiaru urlopu wypoczynkowego - jakie składniki wchodzą do podstawy?
 • Wpływ zmiany składnika zmiennego na naliczenie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy
 • Wynagrodzenie urlopowe w razie zawarcia kolejnej umowy o pracę
 • Najnowsze stanowiska w zakresie naliczania wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy

12. Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy

 • Zasady ustalania podstawy wymiaru ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy przy składnikach stałych i zmiennych
 • Uzupełnianie podstawy wymiaru ekwiwalentu za urlop wypoczynkowy

13. Ustalenie wynagrodzenia za czas nieobecności usprawiedliwionej (urlop okolicznościowy, opieka nad dzieckiem)
14. Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych

 • Ustalanie wysokości normalnego wynagrodzenia za godziny nadliczbowe - jak ustalić podstawę do naliczenia wynagrodzenia
 • Ustalanie wysokości dodatków za pracę w godzinach nadliczbowych
 • Wpływ udzielenia czasu wolnego za godziny nadliczbowe na ustalenie wynagrodzenia
 • Udzielenie dnia wolnego za pracę w dniu wolnym z tytułu 5 - dniowego tygodnia pracy, niedzielę lub święto a rozliczenie wynagrodzenia pracownika
 • Nieudzielenie dnia wolnego za pracę w niedzielę lub święto

15. Pytania i dyskusja

KONTAKT

Kontakt w sprawie szkoleń

tel. (22) 679-45-00
fax: (22) 678-31-07


 


INFORMACJE

   

Cena: 520zł + 23% VAT*

*
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma


Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • autorskie materiały szkoleniowe
 • lunch, serwis kawowy
 • certyfikat ukończenia szkolenia


Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


MIEJSCE SZKOLENIA
Łódź
Centrum miasta
Szkolenia według miast
Kategorie szkoleń

budzet

Zapisz się do naszego Newslettera