BDO

Umowy cywilnoprawne 2018 (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Kod: 999017

Miejsce: Gdańsk, Centrum miasta

Termin: 8 grudzień 2017 - 8 grudzień 2017

Cena: 490.00 zł +VAT

Cel szkolenia

Grupa docelowa: kadry i płace, kadra zarządzająca


Cele szkolenia: szkolenie ma za zadanie pogłębienie i ugruntowanie wiedzy na temat obowiązujących przepisów kadrowo-płacowych dotyczących umów cywilnoprawnych. Na szkoleniu zostanie położony duży nacisk praktyczne aspekty zawierania umów cywilnoprawnych. Szkolenie będzie miało praktyczny charakter, a duża ilość przykładów spowoduje, że każdy znajdzie gotowe rozwiązania, które będzie mógł wdrożyć.

Program

1. Przegląd umów cywilnoprawnych

 • Umowa zlecenia a stosunek pracy
 • Umowa o dzieło a umowa zlecenia
 • Kontrakt menedżerski
 • Zatrudnianie członków zarządów i rad nadzorczych
 • Umowy w ramach działalności gospodarczej (samozatrudnienie)

2. Minimalne wynagrodzenie w  umowach cywilnoprawnych

 • Wprowadzenie minimalnego wynagrodzenia w umowach cywilnoprawnych
 • Wysokość minimalnego wynagrodzenia w podziale na pracowników i osoby wykonujące umowy cywilnoprawne
 • Pojęcie przyjmującego zlecenie lub świadczącego usługi
 • Minimalne wynagrodzenie a samozatrudnienie
 • Ewidencja godzin przy zleceniu
 • Wprowadzenia okresowości wypłat przy zleceniu
 • Wadliwe wykonanie pracy a wynagrodzenie
 • Wyłączenia z minimalnego wynagrodzenia
 • Minimalne wynagrodzenie u pracowników
 • Czy po 31 grudnia 2016 r. można zawierać nieodpłatne umowy zlecenia
 • Minimalne wynagrodzenie a umowy o dzieło
 • Minimalne wynagrodzenie a kontrakty menedżerskie
 • Minimalne wynagrodzenie 2018 r.
 • Wypłaty na przełomie lat a minimalne wynagrodzenie

3. Składki ZUS od umów cywilnoprawnych

 • Zasady podlegania ubezpieczeniom społecznym przez zleceniobiorców
 • Zbieg tytułów ubezpieczeniowych a składki ZUS
  - Kilka umów zleceń
  - Umowa zlecenia a umowa o pracę
  - Umowa zlecenia a działalność gospodarcza
  - Umowa zlecenia z emerytem lub rencistą
  - Umowa zlecenia z uczniem lub studentem do lat 26
 • Oświadczenia zleceniobiorców a obowiązki płatnika
 • Weryfikacja ZUS
 • Kiedy ZUS podważy umowę o dzieło
 • Na jakich zasadach składki odprowadzają członkowie zarządów i rad nadzorczych
 • Zwolnienia od składek
 • Propozycje uszczelnienia systemu - pomysły ZUS na zwiększenie wypływów (m.in. oskładkowanie umów o dzieło)
 • Składki od członków zarządów
 • Składki od członków rad nadzorczych

4. Opodatkowanie umów cywilnoprawnych

 • Rodzaje przychodów podatkowych
 • Moment uzyskania przychodów
 • Koszty procentowe (20%)
 • Koszty kwotowe (111,25 zł)
 • Koszty autorskie
 • Konsekwencje przekroczenia limitu kosztów autorskich

5. Umowy cywilnoprawne z cudzoziemcami

 • Ustalanie statusu rezydencji podatkowej
 • Ryczałt a zaliczka
 • Konieczność zgłoszenia do NIP

6. Umowy cywilnoprawne a VAT

 • Umowy w ramach działalności gospodarczej i poza nią
 • Sposób rozliczania faktur wystawianych przez osoby niebędące przedsiębiorcami
KONTAKT

Kontakt w sprawie szkoleń

tel. (22) 679-45-00
fax: (22) 678-31-07


 


INFORMACJE

   

Cena: 490zł + 23% VAT*

*
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma


Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • autorskie materiały szkoleniowe
 • lunch, serwis kawowy
 • certyfikat ukończenia szkolenia


Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


MIEJSCE SZKOLENIA
Gdańsk
Centrum miasta
Szkolenia według miast
Kategorie szkoleń

budzet

Zapisz się do naszego Newslettera