BDO

Umowy cywilnoprawne w 2018r. Kompendium wiedzy dla praktyków z uwzględnieniem najnowszych zmian w podatku dochodowym (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Kod: 585618

Miejsce: Legnica, Centrum miasta

Termin: 21 maj 2018 - 21 maj 2018

Cena: 490.00 zł +VAT

Cel szkolenia

Cele szkolenia:

 • zapoznanie z najnowszymi zmianami w zakresie umów cywilnoprawnych obowiązujących od 2018r.
 • poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie konstruowania umów cywilnoprawnych
 • nabycie umiejętności w zakresie "dobrych praktyk"
 • wymiana doświadczeń między uczestnikami szkolenia

Uczestnicy szkolenia:

 • specjaliści ds. kadr i płac, księgowi, przedsiębiorcy zatrudniający osoby na umowy cywilnoprawne
 • specjaliści ds. personalnych
 • osoby zainteresowane tematyką umów cywilnoprawnych zainteresowane jej poszerzeniem
Program

1. Cechy zatrudnienia cywilnoprawnego a stosunek pracy.
2. Korzyści i zagrożenia wynikające z zatrudniania pracowników na umowy cywilnoprawne.
3. Umowy zlecenia w 2018r.:
a) Konstrukcja umowy zlecenia w praktyce:

 • zapisy dotyczące czasu pracy zleceniobiorcy
 • ewidencjonowanie czasu pracy zleceniobiorcy
 • stawka minimalna godzinowa - kłopoty z jej stosowaniem
 • wybór formy wynagrodzenia a potrącenia w przypadku nieobecności zleceniobiorcy bądź niewykonania w całości zlecenia
 • comiesięczna wypłata wynagrodzenia - wątpliwości interpretacyjne
 • ewidencjonowanie czasu pracy zleceniobiorcy w praktyce - jak wybrać bezpieczną formę
 • zakaz konkurencji - czy warto wpisywać ten zakaz do umowy

b) Jakich zapisów unikać, aby umowa zlecenia nie miała cech mowy o pracę.
4. Umowa o dzieło w 2018r.
a) Kodeks cywilny a ZUS - co dziś może być przedmiotem umowy o dzieło?
b) Które elementy umowy są najważniejsze, aby umowa o dzieło nie została uznana za zlecenie?
c) Jak skonstruować umowę o dzieło, aby pozostała umową o dzieło i nie zakwestionowała jej kontrola?
d) Czy warto dziś jeszcze korzystać z umów o dzieło skoro większość umów kwestionują kontrole ZUS?
e) Co powinien i co może zrobić płatnik, jeżeli ZUS zakwestionuje umowy o dzieło przy kontroli?
5. Kontrakt menadżerski:
a) Czym różni się kontrakt menadżerski od innych umów cywilnoprawnych?
b) Przykładowe konstrukcje najważniejszych elementów kontraktu menadżerskiego
6. Samozatrudnienie pracownicze -  współpraca w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej
a) Cechy współpracy z samozatrudnionym
b) Jak stworzyć dobrą umowę o świadczenie usług - o czym zleceniodawca nie powinien zapomnieć
c) Czy samozatrudnienie może zostać uznane za stosunek pracy?
d) O czym samozatrudniony powinien pamiętać wybierając tę formę współpracy
e) Korzyści i zagrożenia samozatrudnienia pracowniczego

KONTAKT

Kontakt w sprawie szkoleń

tel. (22) 679-45-00
fax: (22) 678-31-07


 


INFORMACJE

  

 

Cena: 490zł + 23% VAT*

*
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma


Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • autorskie materiały szkoleniowe
 • lunch, serwis kawowy
 • certyfikat ukończenia szkolenia


Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


MIEJSCE SZKOLENIA
Legnica
Centrum miasta
Szkolenia według miast
Kategorie szkoleń

budzet

Zapisz się do naszego Newslettera