BDO

Zatrudnianie Cudzoziemców w Polsce 2018 /2019 - aspekty podatkowe i ubezpieczeniowe. WARSZTATY (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Kod: 977218

Miejsce: Warszawa, Centrum miasta

Termin: 17 październik 2018 - 17 październik 2018

Cena: 520.00 zł +VAT

Prowadzący
Jarosław Sawicki

prawnik, licencjonowany doradca podatkowy z kilkunastoletnim doświadczeniem zawodowym, specjalizujący się w doradztwie z obszarów podatków dochodowych i VAT oraz ubezpieczeń społecznych. Partner w spółce doradczej Tax and Legal Rydzewski Sawicki Dudziak Doradztwo Podatkowe i Prawne, na co dzień doradzający zarówno polskim, jak i zagranicznym klientom. Autor szeregu książek i artykułów o tematyce podatkowej  i ubezpieczeniowej. Doświadczony trener, który przeprowadził kilkadziesiąt szkoleń z zakresu prawa podatkowego i ubezpieczeń społecznych przygotowanych według autorskich koncepcji.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest omówienie w kompleksowy sposób konsekwencji zatrudniania cudzoziemców w różnych formach prawnych. W trakcie szkolenia zostaną omówione skutki zawarcia umów o pracę, zlecenia czy o dzieło, a także współpracy z cudzoziemcami prowadzącymi działalność gospodarczą w Polsce. W trakcie szkolenia poruszone zostaną konsekwencje współpracy z cudzoziemcami poza granicami Polski - jak chociażby z przedstawicielami handlowymi pracującymi na rzecz polskich przedsiębiorców w ojczystych krajach.

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do pracowników działów księgowo-podatkowych, którzy odpowiedzialni są za podatkowe rozliczanie pracowników i współpracowników.

Program

1. Opodatkowanie dochodów z pracy - zasady ogólne

 • pojęcie (nie)ograniczonego obowiązku podatkowego (rezydencja podatkowa)
 • ustalenie rezydencji podatkowej według polskich przepisów i umów międzynarodowych
 • ustalenie rezydencji zleceniobiorców na podstawie ich oświadczeń - stanowiska organów podatkowych
 • certyfikat rezydencji - kiedy przydatny a kiedy konieczny

2. Opodatkowanie cudzoziemców pracujących w Polsce

 • miejsce opodatkowania dochodów pracowników - zasady ogólne i wyjątki od nich
 • opodatkowanie cudzoziemców zatrudnionych przez polskich pracodawców
 • opodatkowanie pracowników oddelegowanych przez zagranicznych pracodawców
 • zasady opodatkowania zleceniobiorców - ryczałt czy zasady ogólne
 • samoopodatkowanie cudzoziemców w Polsce

3. Opodatkowanie cudzoziemców pracujących za granicą dla polskich pracodawców

 • zasady opodatkowania cudzoziemców pracujących za granicą na podstawie umów o pracę
 • zasady opodatkowania cudzoziemców pracujących za granicą na podstawie umów zlecenia - kiedy potrącać ryczałt w Polsce

4. Obowiązki polskich przedsiębiorców względem polskiego fiskusa

 • obowiązki przedsiębiorcy zatrudniającego cudzoziemca w Polsce
 • obowiązki przedsiębiorcy zatrudniającego cudzoziemca za granicą
 • właściwość organów podatkowych dla cudzoziemców
 • roczne informacje podsumowujące - kiedy IFT-R a kiedy PIT-11
 • obowiązki informacyjne przy korzystaniu z pracy nierezydentów zatrudnionych przez podmioty zagraniczne - informacja ORD-W1

5. Ubezpieczenia pracowników spoza Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego

 • podleganie ubezpieczeniom cudzoziemców zatrudnionych przez polskich pracodawców
 • podleganie ubezpieczeniom cudzoziemców delegowanych do pracy w Polsce przez zagranicznych pracodawców
 • delegowanie do Polski obywateli Ukrainy i Mołdawii - umowy międzynarodowe
 • podleganie ubezpieczeniom cudzoziemców zatrudniony za granicą

6. Ubezpieczeniowe konsekwencje delegowania Ukraińców do państw Unii Europejskiej i Europejskiego Obszaru Gospodarczego

 • unijny system ubezpieczeń społecznych - zasady ogólne
 • opłacanie składek za cudzoziemców migrujących w ramach Unii
 • opłacanie składek za cudzoziemców delegowanych
 • opłacanie składek za cudzoziemców pracujących naprzemiennie w kilku państwach unijnych
 • umowa o samodzielne opłacanie składek przez delegowanego cudzoziemca

7. Podatkowe konsekwencje nielegalnego zatrudnienia cudzoziemców w Polsce.

KONTAKT

Kontakt w sprawie szkoleń

tel. (22) 679-45-00
fax: (22) 678-31-07


 


INFORMACJE

   

Cena: 520 zł + 23% VAT*

*
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma


Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • autorskie materiały szkoleniowe
 • lunch, serwis kawowy
 • certyfikat ukończenia szkolenia


Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


MIEJSCE SZKOLENIA
Warszawa
Centrum miasta
ul. Postępu 12Szkolenia według miast
Kategorie szkoleń

budzet

Zapisz się do naszego Newslettera