BDO

odw ERYSTYKA W KONTAKCIE Z TRUDNYM ODBIORCĄ - warsztat dr Marka Kochana (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Kod:

Miejsce: Kraków, Centrum miasta

Termin: 7 grudzień 2018 - 7 grudzień 2018

Cena: 1480.00 zł +VAT

Cel szkolenia

Cel warsztatu :
Doskonalenie umiejętności w zakresie przedstawiania i obrony własnego stanowiska w rozmowach, dyskusjach z jednostkami i dużymi grupami ludzi (pracownicy firmy, wyborcy itp.)

Korzyści dla uczestników :

 • Wzrost świadomości zachowań w rozmowie z dużą grupą odbiorców
 • Wzrost umiejętności w zakresie opanowania nad salą i kreowania pozytywnego wizerunku w trakcie konfliktu
 • Nabycie umiejętności forsowania w dyskusji/rozmowie własnego stanowiska.
 • Doskonalenie umiejętności publicznej prezentacji własnej osoby i instytucji
Program

Kluczowe zagadnienia programowe :

 • Wykorzystanie technik erystycznych, obrona przed atakami
 • Dobre odpowiedzi na pytania a wizerunek osoby i instytucji.
 • "Przesłanie" gościa a treści omawiane w czasie rozmowy lub dyskusji
 • Pole dyskusji, czyli czego dotyczy spór
 • Definiowanie tematu sporu jako czynnik wpływający na wyniki rozmowy
 • Mosty - techniki przechodzenia od omawianej kwestii do przesłania
 • Zestawy Q&A (pytań i odpowiedzi)
 • Jak dobrze odpowiadać na trudne pytania
 • Erystyka niewerbalna - jak gesty, poza ciała i stół wpływają na wrażenie
 • Definiowanie linii sporu i "pola dyskursu", określanie różnicy stanowisk
 • Opracowanie argumentów za własnym stanowiskiem i kontrargumentów
 • Komunikatywne, lapidarne i sugestywne przedstawianie własnego stanowiska
 • Erystyka niewerbalna: jak atrakcyjnie zaprezentować się podczas rozmowy i dyskusji
 • Włączanie się do głosu i obrona przed przerywaniem własnej wypowiedzi przez innych
 • Kreowanie wrażenia osoby otwartej i komunikatywnej, umiejętność pozyskiwania względów widowni
 • Odpowiadanie na niewygodne pytania i forsowanie własnego stanowiska i niesprzyjającej sytuacji

Metody treningowe :

Ćwiczenia dotyczą przedstawiania własnego stanowiska a następnie zachowania podczas sesji pytań ze strony widowni. Zależnie od liczby uczestników są to 1 lub 2 ćwiczenia na osobę (np. dobra nowina oraz zła nowina).
Nagrania są szczegółowo omawiane pod kątem komunikacji werbalnej i niewerbalnej, wizerunku, relacji z publicznością oraz umiejętności przekazania  i obronienia własnego stanowiska.

KONTAKT

Kontakt w sprawie szkoleń

tel. (22) 679-45-00
fax: (22) 678-31-07


 


INFORMACJE
Szkolenie realizowane będzie w czasie 8 godzin dydaktycznych w godzinach 9.00-17.00

Terminy  realizacji: 
7 grudnia 2018 r

Miejsce realizacji: 
Kraków

Koszt treningu:
tylko teraz: 1480  PLN  +VAT  
!UWAGA!  - kameralna grupa
MIEJSCE SZKOLENIA
Kraków
Centrum miasta
Szkolenia według miast
Kategorie szkoleń

budzet

Zapisz się do naszego Newslettera