BDO

PSYCHOLOGICZNE ASPEKTY ZARZĄDZANIA - praktyczne warsztaty narzędziowe prof. ZBIGNIEWA NĘCKIEGO (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Kod: 355718

Miejsce: Warszawa, Centrum miasta

Termin: 15 marzec 2018 - 16 marzec 2018

Cena: 1490.00 zł +VAT

Cel szkolenia

Proponowany trening daje unikatowe umiejętności związane z funkcjami menedżerskimi, kierowaniem ludźmi, motywowaniem ich, koordynacją zespołowego działania i osiągania zamierzonych celów firmowych. 
 
W poszczególnych blokach tematycznych przewidujemy trzy formy warsztatów: wprowadzenie, ćwiczenia i interpretację zachowań uczestników.

Każdy temat obejmuje mniej więcej dwie godziny dydaktyczne i wymaga wysokiej aktywności wszystkich uczestników, poprzez autorskie gry, zabawy, zadania i testy psychologiczne.


Zbigniew Nęcki

Program

DZIEŃ I

1.   Podstawowe funkcje menedżerskie, lider czy kierownik, wielostronność sytuacji zawodowych,twarde i miękkie elementy w zarządzaniu, główne ujęcia koncepcyjne m. in. zarządzanie przez cele;

2.  Zdolności i osobowość menedżera sukcesu: główne ujęcia tzw. modelu optymalnego.
Testy ułatwiające autodiagnozę.

3.   Układy komunikacyjny - struktury poziome i pionowe w firmie, kanały oficjalne i ukryte,
poziomy komunikacyjne (od monologu przez dialog do zbiorowych dyskusji), funkcje aktów komunikacyjnych (opis czy tworzenie społeczności), siła przekonywania;

4.    Motywacja - czynniki skłaniające i mobilizujące do działania a czynniki zniechęcające
 i demotywujące; finansowe i pozafinansowe motywacje, rola potrzeb i oczekiwań;

5.    Konflikty między ludźmi i grupami - sposoby reagowania na sytuacje trudne, źródła
i mechanizmy rozwoju konfliktów, sposoby zarządzania konfliktem, negocjacje jako element zarządzania;

DZIEŃ II

6.   Zespól jako grupa społeczna - normy, role, funkcje, konformizm i twórcze myślenie zespołowe , wpływ grupy na jednostkę;

7.   Emocje i stres - geneza emocji, techniki samokontroli na poziomie ekspresji , ograniczanie negatywnych nastrojów, mobilizacja energetyczna i emocjonalna, empatia i inteligencja emocjonalna;

8.   Negocjacje wewnętrzne - sposoby uzgadniania działań i rozwiązywania konfliktów w relacjach formalnych i nieformalnych , miedzy jednostki i między zespołami pracowniczymi ;

9.   Pięć sposobów wprowadzania zmiany w firmie - dekretowanie, konsultowanie, komercjalizowanie, przekonywanie,  współtworzenie.

KONTAKT

Kontakt w sprawie szkoleń

tel. (22) 679-45-00
fax: (22) 678-31-07


 


INFORMACJE

Termin realizacji szkolenia:  15-16 marca 2018 r.
Miejsce realizacji szkolenia: Warszawa

Harmonogram zajęć: 

 

Dzień 1
10.00 - rozpoczęcie szkolenia
13.00 - lunch
17.00 -  zakończenie szkolenia

*dwie przerwy kawowe


 

Dzień 2
9.00- rozpoczęcie szkolenia
12.30 - lunch
16.00 - zakończenie szkolenia
*dwie przerwy kawowe

Koszt szkolenia: tylko teraz cena specjalna: 1490zł/osobę +VAT                          
                                                                 
                                    !UWAGA!  kameralna grupa - liczba miejsc ograniczona !


Warunki uczestnictwa:
Warunkiem wzięcia udziału w szkoleniu jest:
• Wysłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego
• Uiszczenie stosownej opłaty niezwłocznie po otrzymaniu potwierdzenia udziału w szkoleniu
• Przybycie na szkolenie we wskazanym miejscu i czasie i zabranie ze sobą bagażu dobrych emocji


MIEJSCE SZKOLENIA
Warszawa
Centrum miasta
ul. Postępu 12Szkolenia według miast
Kategorie szkoleń

budzet

Zapisz się do naszego Newslettera