BDO

Najnowsze zmiany w podatku dochodowym od osób fizycznych (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Kod: 740918

Miejsce: Wrocław, Wrocław - Centrum miasta

Termin: 18 wrzesień 2018 - 18 wrzesień 2018

Cena: 520.00 zł +VAT

Cel szkolenia
  • zapoznanie uczestników ze zmianami w podatku dochodowym od osób fizycznych
  • zapoznanie uczestników z najnowszymi uchwałami, orzeczeniami i wyrokami
Program

1. Nowo uchwalone zmiany w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczące m.in. zwolnień podatkowych, kosztów autorskich - rozszerzenie rodzajów działalności objętych 50 % kosztami uzyskania przychodów, programów motywacyjnych oraz nowego podatku od środka trwałego będącego budynkiem
2. Omówienie nowouchwalonych zmian w ustawie Prawo Przedsiębiorców z uwzględnieniem płatników w zakresie

  • zasad
  • interpretacji podatkowych
  • kontroli działalności gospodarczej

3. Opodatkowanie diet oraz zwrotów kosztów podróży m.in dla członków zarządów, Rad Nadzorczych, zleceniobiorców i dziełobiorców - nowe wyjaśnienia podatkowe
4. Omówienie problemów związanych ze stosowaniem 50 % kosztów uzyskania przychodów m.in. ze stosunku pracy oraz umów cywilnoprawnych - wyjaśnienia podatkowe
5. Opodatkowanie szkoleń dla menedżerów  - nowe wykładnie
6. Pojęcie długotrwałej choroby oraz indywidualnego zdarzenia losowego w świetle wykładni podatkowych w związku z udzielanymi zapomogami
7. Elektroniczne wysyłanie informacji m.in. PIT 11, PIT IFT1/IFT1R - wyjaśnienia podatkowe
8. Korekty deklaracji PIT 4 R za lata ubiegłe - wybrane problemy
9. Analiza wybranych problemów związanych z wypełnianiem druków PIT 11 oraz PIT 8C
10. Opodatkowanie  umorzonych zwrotów wydatków za szkolenia pracowników - omówienie problemu powstania przychodu
11. Ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej oraz za używanie odzieży roboczej - wybrane zagadnienia
12. Opodatkowanie dopłat do zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży do lat 18 - nowe wykładnie
13. Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania - wybrane problemy
14. Opodatkowanie wygranych niepieniężnych m.in. statuetek, medali, pucharów, kwiatów - praktyczne problemy
15. Opodatkowanie świadczeń otrzymywanych od spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot mieszkaniowych - w tym zwroty za remonty balkonów
16. Omówienie orzeczenia NSA z roku 2016 w pełnym składzie dotyczącego opodatkowania odsetek mi.in od odszkodowań wypłacanych byłym pracownikom
17. Petycje w indywidualnych sprawach jako jeszcze jeden kanał pozyskiwania informacji pozwalający w sposób bezpieczny rozwiązywać problemy podatkowe - omówienie
18. Omówienie opodatkowania nieodpłatnych świadczeń z uwzględnieniem orzeczenia TK, interpretacji podatkowych oraz orzecznictwa sądowego w tym m.in. imprezy integracyjne, wycieczki integracyjne, dni dziecka,
19. System kafeteryjny a konsekwencje podatkowe otrzymania pozapłacowych świadczeń przez pracowników
20. Opodatkowanie telefonów, internetu oraz okularów otrzymywanych  pracowników od zakładu pracy,
21. Wykorzystywanie samochodów służbowych dla celów prywatnych  praktyczne problemy
22. Sponsoring w świetle podatku dochodowego
23. Opodatkowanie świadczeń ponoszonych za pracowników - działaczy związkowych
24. Opodatkowanie składek OC ponoszonych za członków Zarządu/ Rad Nadzorczych - bieżące  wyjaśnienia
25. Wybrane problemy podatkowe z wynagrodzeniem dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatków
26. Opodatkowanie programów lojalnościowych dla pracowników i ich rodzin w tym rabatów
27. Podatek od świadczeń ponoszonych za pracownika m. in. ubezpieczeń NW, telefonów komórkowych, Internetu
28. Promocja, reklama, reprezentacja wybrane problemy m.in. dot. strojów służbowych
29. Opodatkowanie dochodów nierezydentów - wybrane problemy podatkowe
30. Pytania i odpowiedzi

KONTAKT

Kontakt w sprawie szkoleń

tel. (22) 679-45-00
fax: (22) 678-31-07


 


INFORMACJE

   

Cena: 520zł + 23% VAT*

*
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma


Cena obejmuje:

  • uczestnictwo w szkoleniu
  • autorskie materiały szkoleniowe
  • lunch, serwis kawowy
  • certyfikat ukończenia szkolenia


Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


MIEJSCE SZKOLENIA
Wrocław
Wrocław - Centrum miasta
Szkolenia według miast
Kategorie szkoleń

budzet

Zapisz się do naszego Newslettera