BDO

Podatek dochodowy od osób fizycznych 2018 - obowiązki płatnika (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Kod: 443318

Miejsce: Szczecin, Szczecin Hotel Campanile

Termin: 19 marzec 2018 - 19 marzec 2018

Cena: 490.00 zł +VAT

Program

1. Źródła przychodów
a) Stosunek pracy
b) Umowy cywilnoprawne (działalność wykonywana osobiście)
c) Prawa majątkowe (w tym prawa autorskie)
d) Działalność gospodarcza

2. Przychody
a) Rodzaje przychodów
  - Pieniądze
  - Wartości pieniężne
  - Wartość świadczeń w naturze
  - Wartość innych nieodpłatnych świadczeń
b) Moment uzyskania przychodów
  - Otrzymanie świadczenia
  - Postawienie świadczenia do dyspozycji
c) Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r. (K 7/13)
d) Kwota wolna od podatku 2018
  - Ustalanie wysokości kwoty wolnej
  - Kwota wolna a zaliczki
  - Oświadczenia pracownika mające wpływ na "ulgę"

3. Koszty uzyskania przychodów
a) Stosunek pracy
b) Umowy cywilnoprawne
c) Koszty autorskie - zmiany 2018: nowy limit i katalog osób uprawnionych
d) Samozatrudnienie

4. Składki ZUS
a) Stosunek pracy
b) Umowy cywilnoprawne
c) Zbieg tytułów ubezpieczeniowych

5. Omówienie wybranych świadczeń na rzecz pracowników
a) Samochody służbowe
b) Inne składniki majątku udostępniane pracownikom
c) Abonamenty medyczne
d) Imprezy
e) Szkolenia
f) Podróże służbowe
g) Oddelegowanie
h) Świadczenia BHP
i) Świadczenia z ZFŚS - nowe wysokości zwolnień podatkowych
j) Umundurowanie
k) Ekwiwalenty za narzędzia materiały i sprzęt pracownika
l) Odszkodowania
ł) Dofinansowanie żłobków i przedszkoli
m) Świadczenia zgłoszone przez uczestników

6. Rozliczenia
a) Rozliczenie zaliczkowe (PIT-4R i PIT-11)
b) Rozliczenie ryczałtowe (PIT-8AR i IFT-1/IFT-1R)
c) Informacja PIT-8C
d) Likwidacja rocznego obliczenia podatku PIT-40 (2018)
e) Rozliczanie wynagrodzeń wypłacanych cudzoziemcom
f) Certyfikat rezydencji


7. Podatkowe skutki korekt składek ZUS
a) Nadpłata składek i jej zwrot
b) Skutki podatkowe składek zapłaconych z opóźnieniem
c) Zapłata składek za podatnika
d) Rozliczanie składek zapłaconych za podatnika

KONTAKT

Kontakt w sprawie szkoleń

tel. (22) 679-45-00
fax: (22) 678-31-07


 


INFORMACJE

   

Cena: 490zł + 23% VAT*

*
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma


Cena obejmuje:

  • uczestnictwo w szkoleniu
  • autorskie materiały szkoleniowe
  • lunch, serwis kawowy
  • certyfikat ukończenia szkolenia


Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


MIEJSCE SZKOLENIA
Szczecin
Szczecin Hotel Campanile
Szkolenia według miast
Kategorie szkoleń

budzet

Zapisz się do naszego Newslettera