BDO

Podatek dochodowy od osób fizycznych w 2018r. (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Kod: 1093517

Miejsce: Poznań, Centrum Miasta

Termin: 17 styczeń 2018 - 17 styczeń 2018

Cena: 520.00 zł +VAT

Cel szkolenia
  • zapoznanie uczestników ze zmianami w podatku dochodowym od osób fizycznych
  • zapoznanie uczestników z najnowszymi uchwałami, orzeczeniami i wyrokami
  • omówienie praktycznych problemów związanych z rozliczaniem podatku dochodowego
Program

1. Zmiany w podatku dochodowym  na rok 2018 ze szczególnym uwzględnieniem nowych przepisów dotyczących obowiązków płatnika m.in. omówienie nowej kwoty wolnej od podatku, likwidacji PIT 12 oraz PIT 40, przepisów związanych z prawami autorskimi, programów motywacyjnych dla pracowników i menagerów, zwolnień przedmiotowych obsługiwanych przez płatnika a związanych ze świadczeniami z ZFŚS i innych wybranych zmian
2. Opodatkowanie szkoleń dla menedżerów oraz umorzonych zwrotów wydatków na szkolenia pracowników
3. Opodatkowanie dopłat do zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży do lat 18 - nowe stanowisko
4. Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania - wybrane problemy
5. Opodatkowanie wygranych niepieniężnych praktyczne problemy
6. Omówienie orzeczenia NSA z roku 2016 w pełnym składzie dotyczącego opodatkowania odsetek mi.in od odszkodowań wypłacanych byłym pracownikom
7. Petycje w indywidualnych sprawach jako jeszcze jeden kanał pozyskiwania informacji pozwalający w sposób bezpieczny rozwiązywać problemy podatkowe- omówienie
8. Omówienie opodatkowania nieodpłatnych świadczeń z uwzględnieniem orzeczenia TK ,interpretacji podatkowych oraz orzecznictwa sądowego w tym m.in. imprezy integracyjne, wycieczki integracyjne, dni dziecka,
9. System kafeteryjny a konsekwencje podatkowe otrzymania pozapłacowych świadczeń przez pracowników
10. Opodatkowanie telefonów, internetu oraz okularów otrzymywanych  pracowników od zakładu pracy,
11. Wykorzystywanie samochodów służbowych dla celów prywatnych - praktyczne problemy
14. Sponsoring w świetle podatku dochodowego
15. Pojęcie długotrwałej choroby oraz indywidualnego zdarzenia losowego w świetle wykładni podatkowych
16. Analiza wybranych problemów związanych z wypełnianiem druków PIT 11 oraz PIT 8C
17. Opodatkowanie świadczeń ponoszonych za pracowników - działaczy związkowych
18. Opodatkowanie składek OC ponoszonych za członków Zarządu/ Rad Nadzorczych - bieżące  wyjaśnienia
19. Wybrane problemy podatkowe z wynagrodzeniem dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatków
20. Opodatkowanie programów lojalnościowych dla pracowników i ich rodzin w tym rabatów
21. Podatek od świadczeń ponoszonych za pracownika m. in. ubezpieczeń NW, telefonów komórkowych, Internetu
22. Promocja, reklama, reprezentacja wybrane problemy m.in. dot. strojów służbowych
23. Opodatkowanie dochodów nierezydentów - wybrane problemy podatkowe
24. Pytania i odpowiedzi

KONTAKT

Kontakt w sprawie szkoleń

tel. (22) 679-45-00
fax: (22) 678-31-07


 


INFORMACJE

  

 

Cena: 520zł + 23% VAT*

*
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma


Cena obejmuje:

  • uczestnictwo w szkoleniu
  • autorskie materiały szkoleniowe
  • lunch, serwis kawowy
  • certyfikat ukończenia szkolenia


Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


MIEJSCE SZKOLENIA
Poznań
Centrum Miasta
Aktualności
Szkolenia według miast
Kategorie szkoleń

budzet

Zapisz się do naszego Newslettera