BDO

Podatek dochodowy od osób fizycznych w 2018r. (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Kod: 392218

Miejsce: Warszawa, Centrum miasta

Termin: 14 luty 2018 - 14 luty 2018

Cena: 520.00 zł +VAT

Cel szkolenia
  • zapoznanie uczestników ze zmianami w podatku dochodowym od osób fizycznych
  • zapoznanie uczestników z najnowszymi uchwałami, orzeczeniami i wyrokami
  • omówienie praktycznych problemów związanych z rozliczaniem podatku dochodowego
Program

1. Opodatkowanie diet oraz zwrotów kosztów podróży m.in dla członków zarządów, Rad Nadzorczych, zleceniobiorców i dziełobiorców - nowe wyjaśnienia podatkowe
2. Omówienie problemów związanych ze stosowaniem 50 % kosztów uzyskania przychodów m.in. ze stosunku pracy oraz umów cywilnoprawnych - wyjaśnienia podatkowe
3. Opodatkowanie szkoleń dla menedżerów - nowe wykładnie
4.  Pojęcie długotrwałej choroby oraz indywidualnego zdarzenia losowego w świetle wykładni  podatkowych w związku z udzielanymi zapomogami

5. Elektroniczne wysyłanie informacji m.in. PIT 11, PIT IFT1/IFT1R - wyjaśnienia podatkowe
6. Korekty deklaracji PIT 4 R za lata ubiegłe - wybrane problemy
7. Analiza wybranych problemów związanych z wypełnianiem druków PIT 11 oraz PIT 8C
8. Opodatkowanie  umorzonych zwrotów wydatków za szkolenia pracowników - omówienie problemu powstania przychodu
9. Ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej oraz za używanie odzieży roboczej - wybrane zagadnienia
10. Opodatkowanie dopłat do zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży do lat 18 - nowe wykładnie
11. Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania - wybrane problemy
12. Opodatkowanie wygranych niepieniężnych m.in. statuetek, medali, pucharów, kwiatów - praktyczne problemy
13. Opodatkowanie świadczeń otrzymywanych od spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot mieszkaniowych - w tym zwroty za remonty balkonów
14. Omówienie orzeczenia NSA z roku 2016 w pełnym składzie dotyczącego opodatkowania odsetek mi.in od odszkodowań wypłacanych byłym pracownikom
15. Petycje w indywidualnych sprawach jako jeszcze jeden kanał pozyskiwania informacji pozwalający w sposób bezpieczny rozwiązywać problemy podatkowe - omówienie
16. Omówienie opodatkowania nieodpłatnych świadczeń z uwzględnieniem orzeczenia TK, interpretacji podatkowych oraz orzecznictwa sądowego w tym m.in. imprezy integracyjne, wycieczki integracyjne, dni dziecka,
17. System kafeteryjny a konsekwencje podatkowe otrzymania pozapłacowych świadczeń przez pracowników
18. Opodatkowanie telefonów, internetu oraz okularów otrzymywanych  pracowników od zakładu pracy,
19. Wykorzystywanie samochodów służbowych dla celów prywatnych  praktyczne problemy
20. Sponsoring w świetle podatku dochodowego
21. Opodatkowanie świadczeń ponoszonych za pracowników - działaczy związkowych
22. Opodatkowanie składek OC ponoszonych za członków Zarządu/ Rad Nadzorczych - bieżące  wyjaśnienia
23. Wybrane problemy podatkowe z wynagrodzeniem dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatków
24. Opodatkowanie programów lojalnościowych dla pracowników i ich rodzin w tym rabatów
25. Podatek od świadczeń ponoszonych za pracownika m. in. ubezpieczeń NW, telefonów komórkowych, Internetu
26. Promocja, reklama, reprezentacja wybrane problemy m.in. dot. strojów służbowych
27. Opodatkowanie dochodów nierezydentów - wybrane problemy podatkowe
28. Pytania i odpowiedzi

KONTAKT

Kontakt w sprawie szkoleń

tel. (22) 679-45-00
fax: (22) 678-31-07


 


INFORMACJE

  

 

Cena: 520zł + 23% VAT*

*
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma


Cena obejmuje:

  • uczestnictwo w szkoleniu
  • autorskie materiały szkoleniowe
  • lunch, serwis kawowy
  • certyfikat ukończenia szkolenia


Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


MIEJSCE SZKOLENIA
Warszawa
Centrum miasta
ul. Postępu 12Szkolenia według miast
Kategorie szkoleń

budzet

Zapisz się do naszego Newslettera