BDO

Podatek dochodowy od osób fizycznych w 2018r. (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Kod: 638018

Miejsce: Warszawa, Centrum miasta

Termin: 15 czerwiec 2018 - 15 czerwiec 2018

Cena: 520.00 zł +VAT

Program

1. Omówienie nowouchwalonych zmian w ustawie Prawo Przedsiębiorców z uwzględnieniem płatników w zakresie

  • zasad
  • interpretacji podatkowych
  • kontroli działalności gospodarczej

2. Opodatkowanie diet oraz zwrotów kosztów podróży m.in dla członków zarządów, Rad Nadzorczych, zleceniobiorców i dziełobiorców - nowe wyjaśnienia podatkowe
3. Omówienie problemów związanych ze stosowaniem 50 % kosztów uzyskania przychodów m.in. ze stosunku pracy oraz umów cywilnoprawnych - wyjaśnienia podatkowe
4. Opodatkowanie szkoleń dla menedżerów - nowe wykładnie
5. Pojęcie długotrwałej choroby oraz indywidualnego zdarzenia losowego w świetle wykładni podatkowych w związku z udzielanymi zapomogami
6. Elektroniczne wysyłanie informacji m.in. PIT 11, PIT IFT1/IFT1R - wyjaśnienia podatkowe
7. Korekty deklaracji PIT 4 R za lata ubiegłe - wybrane problemy
8. Analiza wybranych problemów związanych z wypełnianiem druków PIT 11 oraz PIT 8C
9. Opodatkowanie  umorzonych zwrotów wydatków za szkolenia pracowników - omówienie problemu powstania przychodu
10. Ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej oraz za używanie odzieży roboczej - wybrane zagadnienia
11. Opodatkowanie dopłat do zorganizowanego wypoczynku dzieci i młodzieży do lat 18 - nowe wykładnie
12. Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania - wybrane problemy
13. Opodatkowanie wygranych niepieniężnych m.in. statuetek, medali ,pucharów, kwiatów - praktyczne problemy
14. Opodatkowanie świadczeń otrzymywanych od spółdzielni mieszkaniowych oraz wspólnot mieszkaniowych - w tym zwroty za remonty balkonów
15. Omówienie orzeczenia NSA z roku 2016 w pełnym składzie dotyczącego opodatkowania odsetek mi.in od odszkodowań wypłacanych byłym pracownikom
16. Petycje w indywidualnych sprawach jako jeszcze jeden kanał pozyskiwania informacji pozwalający w sposób bezpieczny rozwiązywać problemy podatkowe- omówienie
17. Omówienie opodatkowania nieodpłatnych świadczeń z uwzględnieniem orzeczenia TK, interpretacji podatkowych oraz orzecznictwa sądowego w tym m.in. imprezy integracyjne, wycieczki integracyjne, dni dziecka,
18. System kafeteryjny a konsekwencje podatkowe otrzymania pozapłacowych świadczeń przez pracowników
19. Opodatkowanie telefonów, internetu oraz okularów otrzymywanych  pracowników od zakładu pracy,
20. Wykorzystywanie samochodów służbowych dla celów prywatnych  praktyczne problemy
21. Sponsoring w świetle podatku dochodowego
22. Opodatkowanie świadczeń ponoszonych za pracowników - działaczy związkowych
23. Opodatkowanie składek OC ponoszonych za członków Zarządu/ Rad Nadzorczych - bieżące  wyjaśnienia
24. Wybrane problemy podatkowe z wynagrodzeniem dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatków
25. Opodatkowanie programów lojalnościowych dla pracowników i ich rodzin w tym rabatów
26. Podatek od świadczeń ponoszonych za pracownika m. in. ubezpieczeń NW, telefonów komórkowych, Internetu
27. Promocja, reklama, reprezentacja wybrane problemy m.in. dot. strojów służbowych
28. Opodatkowanie dochodów nierezydentów - wybrane problemy podatkowe
29. Pytania i odpowiedzi

KONTAKT

Kontakt w sprawie szkoleń

tel. (22) 679-45-00
fax: (22) 678-31-07


 


INFORMACJE

  

Cena: 520zł + 23% VAT*

*
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma


Cena obejmuje:

  • uczestnictwo w szkoleniu
  • autorskie materiały szkoleniowe
  • lunch, serwis kawowy
  • certyfikat ukończenia szkolenia


Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na  3 dni robocze przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


MIEJSCE SZKOLENIA
Warszawa
Centrum miasta
ul. Postępu 12Szkolenia według miast
Kategorie szkoleń

budzet

Zapisz się do naszego Newslettera