BDO

Podatek dochodowy od osób fizycznych z uwzględnieniem zmian (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Kod: 783217

Miejsce: Gdańsk, Centrum miasta

Termin: 17 październik 2017 - 17 październik 2017

Cena: 490.00 zł +VAT

Cel szkolenia

- zapoznanie uczestników ze zmianami w podatku na 2017 rok
- zapoznanie uczestników z najnowszymi uchwałami, orzeczeniami i wyrokami
- omówienie praktycznych problemów związanych z rozliczaniem podatku dochodowego

Program

1. Zmiany w podatku dochodowym dotyczące m.in.:

  • Nowych zasad wnoszenia skarg na interpretacje podatkowe ( zmiana od 1 czerwca 2017 )
  • Rejestru zastawów skarbowych ( zmiana od 1 lipca 2017 )
  • Jednorazowych odpisów amortyzacyjnych maszyn i urządzeń ( zmiana od 11 sierpnia 2017 )

2. Opodatkowanie programów motywacyjnych dla menedżerów - nowe  stanowisko fiskusa
3. Opodatkowanie szkoleń dla menedżerów
4. Klauzula przeciwko unikaniu opodatkowania - wybrane problemy
5. Opodatkowanie wygranych niepieniężnych praktyczne problemy
6. Opodatkowanie dotacji do kotłów węglowych
7. Omówienie orzeczenia NSA z roku 2016 w pełnym składzie dotyczącego opodatkowania odsetek mi.in od  odszkodowań wypłacanych byłym pracownikom
8. Petycje w indywidualnych sprawach jako jeszcze jeden kanał pozyskiwania informacji pozwalający w sposób bezpieczny rozwiązywać problemy podatkowe - omówienie
9. Omówienie opodatkowania nieodpłatnych świadczeń z uwzględnieniem orzeczenia TK , interpretacji podatkowych oraz orzecznictwa sądowego w tym m.in. imprezy integracyjne, wycieczki integracyjne, dni dziecka,
10. System kafeteryjny a konsekwencje podatkowe otrzymania pozapłacowych świadczeń przez pracowników
11. Opodatkowanie telefonów, internetu oraz okularów otrzymywanych  przez pracowników od zakładu pracy,
12. Opodatkowanie odszkodowań wypłacanych przez zakłady pracy w tym także rent wyrównawczych
13. Wykorzystywanie samochodów służbowych dla celów prywatnych -  praktyczne problemy
14. Sponsoring w świetle podatku dochodowego
15. Pojęcie długotrwałej choroby oraz indywidualnego zdarzenia losowego w świetle wykładni podatkowych
16. Analiza wybranych problemów związanych z wypełnianiem druków PIT 11 oraz PIT 8C
17. Opodatkowanie świadczeń ponoszonych za pracowników - działaczy związkowych
18. Opodatkowanie świadczeń ponoszonych za naukę pracownika m.in. studia, studia podyplomowe, szkolenia, szkolenia okresowe m.in. kierowców, kursy językowe
19.  Opodatkowanie ekwiwalentów za pranie odzieży roboczej - możliwości zwolnienia podatkowego
20. Opodatkowanie umów do 200 zł. - wybrane problemy, wyjaśnienia bieżące
21. Nowe wykładnie dotyczące opodatkowania przychodów z praw autorskich
22. Wyjaśnienie MF dotyczące składek społecznych i zdrowotnych płaconych za pracownika, byłego pracownika, zleceniobiorcę - przez zakład pracy- wykładnie podatkowe
23. Opodatkowanie składek OC ponoszonych za członków Zarządu/ Rad Nadzorczych - bieżące  wyjaśnienia
24. Obowiązki płatnika w przypadku świadczeń w naturze wydawanych pracownikom przebywającym na zasiłkach chorobowych lub macierzyńskich
25. Wybrane problemy podatkowe z wynagrodzeniem dla płatnika z tytułu terminowego odprowadzania podatków
26. Opodatkowanie zasiłku chorobowego po zmarłym pracowniku -  wyjaśnienia Ministerstwa Finansów
27. Opodatkowanie programów lojalnościowych dla pracowników i ich rodzin, w tym rabatów
28. Bieżące wyjaśnienia Ministerstwa Finansów w zakresie zwolnień podatkowych do kwoty 380 zł rocznie z art. 21 ust 1 pkt 67 ustawy PIT (Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych a Związki Zawodowe) - zakres wymiany informacji
29. Podatek od świadczeń ponoszonych za pracownika m. in. ubezpieczeń NW, telefonów komórkowych, Internetu
30. Promocja, reklama, reprezentacja wybrane problemy m.in. dotyczące strojów służbowych
31. Opodatkowanie dochodów nierezydentów - wybrane problemy podatkowe
32.  Pytania i odpowiedzi

KONTAKT

Kontakt w sprawie szkoleń

tel. (22) 679-45-00
fax: (22) 678-31-07


 


INFORMACJE

  

Cena: 490zł + 23% VAT*

*
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma


Cena obejmuje:

  • uczestnictwo w szkoleniu
  • autorskie materiały szkoleniowe
  • lunch, serwis kawowy
  • certyfikat ukończenia szkolenia


Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


MIEJSCE SZKOLENIA
Gdańsk
Centrum miasta
Szkolenia według miast
Kategorie szkoleń

budzet

Zapisz się do naszego Newslettera