BDO

Podatek dochody od osób fizycznych w 2018 - konsekwencje podatkowe dla Płatnika (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Kod: 487718

Miejsce: Wrocław, Wrocław - Centrum miasta

Termin: 19 marzec 2018 - 19 marzec 2018

Cena: 520.00 zł +VAT

Program

1. Konsekwencje rozróżnienia źródeł przychodu w podatku PIT
2. Koszty uzyskania przychodów przy stosunku pracy:

 • Koszty zryczałtowane
 • Koszty podwyższone
 • Obniżanie kosztów uzyskania
 • Koszty faktycznie poniesione
 • Koszty przy zatrudnieniu o więcej niż jednego pracodawcy

3. Sposób ustalania pozostałych kosztów uzyskania przychodów dla poszczególnych źródeł przychodów

 • Działalność wykonywana osobiście
 • Prawa autorskie

4. Rozliczanie członków zarządu i rady nadzorczej na gruncie podatku PIT
5. Wpływ wyroku TK na zwolnienia z podatku PIT imprez integracyjnych oraz pozostałych świadczeń- praktyczne konsekwencje.
6. Zwolnienia przedmiotowe w PDOF (świadczenia na rzecz pracowników):

 • Zasady stosowania przepisów o zwolnieniach.
 • Szczegółowe omówienie wybranych zwolnień przedmiotowych.
 • Zasady uwzględnienia rozliczeń w informacji PIT 8AR i PIT 8C.
 • Wyliczenie wartości rynkowej świadczeń nie korzystających ze zwolnienia.

7. Wydatki pracodawcy na:

 • Imprezę integracyjną,
 • Dofinansowanie urlopów pracowniczych,
 • Świadczenia rzeczowe na rzecz pracowników,
 • Prezenty, nagrody, paczki świąteczne, bony towarowe,
 • Posiłki i napoje dla pracowników, spotkania integracyjne,
 • Opiekę medyczną, zakup ubrań dla pracowników,
 • Zapomogi pieniężne i rzeczowe,
 • Pożyczki,
 • Dokształcanie pracowników
 • Fundowanie wycieczek, wynajem lokali mieszkalnych.

8. Świadczenia o charakterze symbolicznym, a przychód po stronie pracownika
9. Świadczenia z ZFŚS
10. Wydatki na rzecz osób niebędących pracownikami, w tym na rzecz członków zarządu i rady nadzorczej - zasady opodatkowania.
11. Sposób rozliczania nieodpłatnych przekazań na rzecz osób fizycznych przez Spółki w przypadku sprzedaży premiowej
12. Podróże służbowe

 • Definicja podróży służbowej.
 • Diety i inne należność za czas podróży służbowej pracownika - aspekty kosztu podatkowego oraz zwolnienia dla osoby
  wykonującej podróż służbową.
 • Ryzyko powstania tzw. diety ujemnej
 • Interpretacje i orzecznictwo w zakresie podróży służbowej.

13.  Omówienie zmian w 2018r.

 • Przychody uzyskane z programów motywacyjnych
 • Ograniczenie wysokości wpłat podatku przez podatnika
 • Zmiana wartości  kwoty wolnej od podatku
 • Zmiany w zakresie zwolnień  przedmiotowych:
  - zapomogi wypłacane z funduszu zakładowego lub międzyzakładowej organizacji związkowej,
  - diety oraz kwoty stanowiące zwrot kosztów, otrzymywane przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych i obywatelskich,
  - w zakresie zapomóg losowych,
  - przychody z zamian rzeczy lub praw,
  - w zakresie świadczeń otrzymywanych przez emerytów i rencistów,
  - w zakresie świadczeń otrzymywanych z ZFSŚ,
  - dla wygranych w konkursie,
  - dla dopłat do wypoczynku,
  - dla wynagrodzeń za udzielenie pomocy służbom państwowym,
KONTAKT

Kontakt w sprawie szkoleń

tel. (22) 679-45-00
fax: (22) 678-31-07


 


INFORMACJE

   

Cena: 520zł + 23% VAT*

*
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma


Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • autorskie materiały szkoleniowe
 • lunch, serwis kawowy
 • certyfikat ukończenia szkolenia


Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


MIEJSCE SZKOLENIA
Wrocław
Wrocław - Centrum miasta
Szkolenia według miast
Kategorie szkoleń

budzet

Zapisz się do naszego Newslettera