BDO

odw-Forum Ochrony Danych Osobowych (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Kod: 478518

Miejsce: Warszawa, Hotel Marriott

Termin: 13 kwiecień 2018 - 13 kwiecień 2018

Cena: 1100.00 zł +VAT

Cel szkolenia

Partnerzy  Forum:
            

      


Serdecznie Państwa zapraszamy na konferencję z zakresu ochrony danych osobowych w kontekście RODO.

To doskonała przestrzeń do wspólnych rozmów oraz konsultacji z ekspertami a ponadto możliwość otrzymania w ramach materiałów szkoleniowych gotowych do zastosowania wzorów wymaganej przepisami dokumentacji w wersji edytowalnej, umożliwiającej elastyczne dostosowanie jej do specyfiki danej jednostki organizacyjnej oraz sprawne zastosowanie w praktyce.


Ponadto celem konferencji jest przekazanie i usystematyzowanie wiedzy uczestników na temat:

 • zagadnień ochrony danych osobowych w jednostkach organizacyjnych,
 • obowiązujących w tym zakresie polskich i europejskich regulacji prawnych
 • nowelizacji prawa polskiego w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • właściwej interpretacji i stosowania przepisów prawa w praktyce, ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania się do wdrożenia przepisów obowiązujących państwa członkowskie UE - RODO
 • tworzenia i wdrażania niezbędnej dokumentacji bezpieczeństwa danych (PBI, IZSI)
 • dokonania analizy i oceny zagrożeń i ryzyka bezpieczeństwa danych
 • przygotowania się do wdrożenia wytycznych określonych w Rozporządzeniu ogólnym Parlamentu Europejskiego i Rady
Program

Rejestracja Uczestników i Kawa powitalna - 9.00 - 9.30 
Uroczyste powitanie Uczestników forum - 9.45 - 10.00


Program:


1.  Nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych - podsumowanie projektu przedstawionego w dniu 12 lutego br.- Mec. Tomasz Osiej - godz. 10.00 - 11.30

 • Zakres regulacji
 • Najistotniejsze zmiany z punktu widzenia administratora danych
 • Jakich zmian dokonano w poprzednim projekcie po konsultacjach społecznych
 • Jak projekt wpisuje się w rewolucję ochrony danych dokonującą się na naszych oczach?
 • Projekt i co dalej? Czego możemy spodziewać się po procesie legislacyjnym, czy jest się czego bać?   


2. Niezbędna dokumentacja czyli ochrona danych w praktyce - Adriana Głuchowska - godz. 11.45 - 13.15

 • Dokumentacja z zakresu ochrony danych osobowych
 • Praktyczne aspekty tworzenia i wdrażania polityki bezpieczeństwa informacji oraz instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych.
 • Analiza zagrożeń i ryzyka bezpieczeństwa danych osobowych na gruncie RODO
 • Czym jest polityka bezpieczeństwa i jaki jest cel jej tworzenia w jednostce organizacyjnej - informacje i narzędzia niezbędne do stworzenia dokumentu dla potrzeb danej jednostki organizacyjnej
 • Zakres podmiotowy polityki bezpieczeństwa informacji w świetle aktualnych regulacji prawnych z uwzględnieniem wytycznych i obowiązującego terminu zastosowania rozporządzenia ogólnego (RODO) o ochronie danych osobowych
 • Zakres przedmiotowy polityki bezpieczeństwa - omówienie konstrukcji i niezbędnych treści, które powinien zawierać dokument określający politykę bezpieczeństwa informacji w jednostce organizacyjnej
 • Regulacje prawne w zakresie tworzenia instrukcji zarządzania systemem, informatycznym oraz ich praktyczne zastosowanie w jednostce organizacyjnej
 • Analiza zagrożeń i ryzyka przy przetwarzaniu danych osobowych w jednostce organizacyjnej jako główny element procesu zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa informacji


13.15 - 14.15 - Obiad


3. Funkcje Inspektora Danych Osobowych (IOD) - Katarzyna Ziółkowska - godz. 14.15 - 15.30  

 • Relacja pomiędzy ABI a IOD
 • Kto musi powołać IOD?
 • Komu powierzyć funkcję IOD?
 • Zadania IOD w RODO
 • IOD wobec urzędu ochrony danych
 • Rola IOD w czasie kontroli
 • Odpowiedzialność IOD  

4. Audyt bezpieczeństwa informacji - cel, istota i dokumentacja - omówienie praktycznych aspektów tworzenia dokumentacji audytu - Panel dyskusyjny i konsultacje z Adrianą Głuchowską - godz. 15.45 - 17.00       


UCZESTNICY OTRZYMAJĄ NA PENDRIVIE EDYTOWALNĄ WERJĘ DOKUMENTACJI !!!!

W ramach materiałów szkoleniowych, każdy uczestnik otrzyma gotowe do zastosowania wzory wymaganej przepisami dokumentacji w wersji edytowalnej, umożliwiającej elastyczne dostosowanie jej do specyfiki danej jednostki organizacyjnej oraz sprawne zastosowanie w praktyce.

KONTAKT

Kontakt w sprawie szkoleń

tel. (22) 679-45-00
fax: (22) 678-31-07


 


INFORMACJE

Cena udziału w forum: 1.100 zł + 23%VAT

* Cena promocyjna: 960  zł + 23%VAT
* Cena promocyjna obowiązuje w przypadku dokonania zgłoszenia do 23.03.2018r.


 W cenie kongresu zapewniamy:

 • Udział w forum
 • Autorskie materiały przygotowane przez ekspertów
 • Certyfikat uczestnictwa
 • Przerwy kawowe
 • Obiad
 • Pendrive z edytowalną wersją dokumentacji
 • Książka
  MIEJSCE SZKOLENIA
  Warszawa
  Hotel Marriott
  al. Jerozolimskie 65/79Szkolenia według miast
Kategorie szkoleń

budzet

Zapisz się do naszego Newslettera