BDO

odw-Forum Ochrony Danych Osobowych

Kod: 478518

Miejsce: Warszawa, Hotel Marriott

Termin: 13 kwiecień 2018 - 13 kwiecień 2018

Cena: 1100.00 zł +VAT

Prowadzący
Tomasz Osiej

      Radca prawny, Rzecznik patentowy wpisany na listę europejskich rzeczników patentowych oraz zawodowych pełnomocników w sprawach znaków towarowych i wzorów przemysłowych przed Urzędem ds. Harmonizacji Rynku Wewnętrznego. Od roku 2009 zastępca Rzecznika Dyscyplinarnego przy Polskiej Izbie Rzeczników Patentowych. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego (Podyplomowe Studium Prawa Własności Przemysłowej). Ukończona aplikacja prokuratorska oraz zdany z wyróżnieniem egzamin dopuszczający do wykonywania zawodu rzecznika patentowego. Wpisany na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie. Posiada bogate doświadczenie zawodowe zdobyte m.in. w prokuraturze, kancelarii patentowej, jednym z Towarzystw Ubezpieczeniowych oraz Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Autor publikacji z zakresu prawa własności przemysłowej oraz ochrony danych osobowych, w tym współautor książki "Ochrona danych osobowych w praktyce - pytania i odpowiedzi", opracowania "Ochrona danych osobowych po wejściu do Unii Europejskiej", współautor - redaktor książki "Ochrona danych osobowych - wybór zagadnień". Stały Konsultant portalu www.e-ochronadanych.pl

 

Katarzyna Ziółkowska

 jest radcą prawnym w kancelarii C&C Chakowski & Ciszek. Od kilkunastu lat specjalizuje się w tematyce prawa pracy i danych osobowych, w tym w prowadzeniu niezbędnej dokumentacji w zakresie legalizacji przetwarzania danych oraz powierzenia ich przetwarzania innym podmiotom, także tym spoza Unii Europejskiej. Była wieloletnim szefem zespołu Employment & Pensions w międzynarodowej kancelarii. Współautorka publikacji wydanej w Niemczech "Praxishandbuch: Compliance Unternehmen" ("Podręcznik praktyka: Legalne zarządzanie przedsiębiorstwem"), m.in. w zakresie polskiego prawa danych osobowych.

 

Głuchowska Adriana
  ekspert z wieloletnim doświadczeniem, współpracujący z najlepszymi ośrodkami szkoleniowymi w Polsce. Niezależny konsultant z dziedziny finansów publicznych oraz prawa pracy. Od lat zajmuje się opracowywaniem i wdrażaniem procedur w instytucjach sektora finansów publicznych w tym Polityk Bezpieczeństwa Informacji dla sektora publicznego. Właściciel firmy AUDITOR zajmującej się doradztwem, weryfikacją i przeglądem stanu dokumentacji prawno-pracowniczej pod kątem zgodności z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. Proponuje kompleksowe rozwiązania zmierzające do poprawy stanu dokumentacji.
Jako głos doradczy i ekspert na co dzień rozwiązuje nietypowe problemy z praktyki Przedsiębiorstw i Urzędów. Od 1998 roku przeszkoliła ponad kilkanaście tysięcy osób, przeprowadzając setki szkoleń. Posiadająca wszechstronną wiedzę i doświadczenie z zakresu prawa (studia magisterskie na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu: prawo i administracja), rachunkowości (dyplom księgowej i studia ekonomiczne w WSDG w Warszawie, ponadto KPSW oraz studia podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem Informacji w WSAIB w Gdyni, przystąpiła do egzaminu audytora PN-ISO/EIC 27001 - Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji). Świadczy profesjonalne usługi outsourcingu ABI oraz doradcze z tego zakresu. Od lat organizuje szkolenia z zakresu prawa pracy oraz ochrony danych osobowych dla najbardziej wymagających Klientów kompleksowo wdrażając wszystkie procedury. Prowadzi webinaria (szkolenia multimedialne na żywo) oraz jest konsultantem biznesowym Akademii Mistrza ZT Kruszwica SA oraz ekspertem Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. Współpracuje jako ekspert z grupą BDO oraz wydawnictwem INFOR. Ponadto pełni funkcję Prezesa Zarządu Stowarzyszenia SIATKA.
Jest Administratorem Bezpieczeństwa Informacji w Krajowym Rejestrze Klientów Hotelowych sp. z  o.o., Izbie Architektów Rzeczypospolitej Polskiej, Centrum Usług Wspólnych w Tczewie a ponadto w kilku innych podmiotach z sektora finansów publicznych oraz z sektora prywatnego.
Przygotowuje szkolenia dla specjalistów oraz Inspektorów Urzędu Kontroli Skarbowej, Izb Skarbowych, Urzędów Skarbowych, Urzędów Gmin, Urzędów Miast, Starostw Powiatowych i Wojewódzkich Urzędów Pracy, Kuratoriów Oświaty, GOPS, MOPS, OPS, Szpitali, ZOZ-ów, Zakładów Usług Komunalnych, Straży Miejskiej, Gminnej, Inspekcji Celnej, Inspekcji Handlowej, Sądów Okręgowych, Rejonowych, Aresztów Śledczych, firm Prywatnych i wielu innych (m.in. Sekretarzy, Skarbników, Komendantów, Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów Miast, Starostów, Dyrektorów, Prezesów, Rzeczników Praw Konsumentów oraz innych Ważnych Klientów).
Autorka publikacji i setek materiałów szkoleniowych z tematyki dotyczącej finansów publicznych oraz prawa pracy, wdrażania procedur i instrukcji w JST (Kontrola Zarządcza, Polityka Bezpieczeństwa Informacji, Instrukcja Kancelaryjna). Praktyk - szkoli od lat zarówno czynnych zawodowo specjalistów, pracowników administracji publicznej, kadrę zarządzającą, głównych księgowych i kadrowców.
Cel szkolenia

Partnerzy  Forum:
            

      


Serdecznie Państwa zapraszamy na konferencję z zakresu ochrony danych osobowych w kontekście RODO.

To doskonała przestrzeń do wspólnych rozmów oraz konsultacji z ekspertami a ponadto możliwość otrzymania w ramach materiałów szkoleniowych gotowych do zastosowania wzorów wymaganej przepisami dokumentacji w wersji edytowalnej, umożliwiającej elastyczne dostosowanie jej do specyfiki danej jednostki organizacyjnej oraz sprawne zastosowanie w praktyce.


Ponadto celem konferencji jest przekazanie i usystematyzowanie wiedzy uczestników na temat:

 • zagadnień ochrony danych osobowych w jednostkach organizacyjnych,
 • obowiązujących w tym zakresie polskich i europejskich regulacji prawnych
 • nowelizacji prawa polskiego w związku z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 • właściwej interpretacji i stosowania przepisów prawa w praktyce, ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania się do wdrożenia przepisów obowiązujących państwa członkowskie UE - RODO
 • tworzenia i wdrażania niezbędnej dokumentacji bezpieczeństwa danych (PBI, IZSI)
 • dokonania analizy i oceny zagrożeń i ryzyka bezpieczeństwa danych
 • przygotowania się do wdrożenia wytycznych określonych w Rozporządzeniu ogólnym Parlamentu Europejskiego i Rady
Program

Rejestracja Uczestników i Kawa powitalna - 9.00 - 9.30 
Uroczyste powitanie Uczestników forum - 9.45 - 10.00


Program:


1.  Nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych - podsumowanie projektu przedstawionego w dniu 12 lutego br.- Mec. Tomasz Osiej - godz. 10.00 - 11.30

 • Zakres regulacji
 • Najistotniejsze zmiany z punktu widzenia administratora danych
 • Jakich zmian dokonano w poprzednim projekcie po konsultacjach społecznych
 • Jak projekt wpisuje się w rewolucję ochrony danych dokonującą się na naszych oczach?
 • Projekt i co dalej? Czego możemy spodziewać się po procesie legislacyjnym, czy jest się czego bać?   


2. Niezbędna dokumentacja czyli ochrona danych w praktyce - Adriana Głuchowska - godz. 11.45 - 13.15

 • Dokumentacja z zakresu ochrony danych osobowych
 • Praktyczne aspekty tworzenia i wdrażania polityki bezpieczeństwa informacji oraz instrukcji zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych.
 • Analiza zagrożeń i ryzyka bezpieczeństwa danych osobowych na gruncie RODO
 • Czym jest polityka bezpieczeństwa i jaki jest cel jej tworzenia w jednostce organizacyjnej - informacje i narzędzia niezbędne do stworzenia dokumentu dla potrzeb danej jednostki organizacyjnej
 • Zakres podmiotowy polityki bezpieczeństwa informacji w świetle aktualnych regulacji prawnych z uwzględnieniem wytycznych i obowiązującego terminu zastosowania rozporządzenia ogólnego (RODO) o ochronie danych osobowych
 • Zakres przedmiotowy polityki bezpieczeństwa - omówienie konstrukcji i niezbędnych treści, które powinien zawierać dokument określający politykę bezpieczeństwa informacji w jednostce organizacyjnej
 • Regulacje prawne w zakresie tworzenia instrukcji zarządzania systemem, informatycznym oraz ich praktyczne zastosowanie w jednostce organizacyjnej
 • Analiza zagrożeń i ryzyka przy przetwarzaniu danych osobowych w jednostce organizacyjnej jako główny element procesu zarządzania ryzykiem bezpieczeństwa informacji


13.15 - 14.15 - Obiad


3. Funkcje Inspektora Danych Osobowych (IOD) - Katarzyna Ziółkowska - godz. 14.15 - 15.30  

 • Relacja pomiędzy ABI a IOD
 • Kto musi powołać IOD?
 • Komu powierzyć funkcję IOD?
 • Zadania IOD w RODO
 • IOD wobec urzędu ochrony danych
 • Rola IOD w czasie kontroli
 • Odpowiedzialność IOD  

4. Audyt bezpieczeństwa informacji - cel, istota i dokumentacja - omówienie praktycznych aspektów tworzenia dokumentacji audytu - Panel dyskusyjny i konsultacje z Adrianą Głuchowską - godz. 15.45 - 17.00       


UCZESTNICY OTRZYMAJĄ NA PENDRIVIE EDYTOWALNĄ WERJĘ DOKUMENTACJI !!!!

W ramach materiałów szkoleniowych, każdy uczestnik otrzyma gotowe do zastosowania wzory wymaganej przepisami dokumentacji w wersji edytowalnej, umożliwiającej elastyczne dostosowanie jej do specyfiki danej jednostki organizacyjnej oraz sprawne zastosowanie w praktyce.

KONTAKT

Kontakt w sprawie szkoleń

tel. (22) 679-45-00
fax: (22) 678-31-07


 


INFORMACJE

Cena udziału w forum: 1.100 zł + 23%VAT

* Cena promocyjna: 960  zł + 23%VAT
* Cena promocyjna obowiązuje w przypadku dokonania zgłoszenia do 23.03.2018r.


 W cenie kongresu zapewniamy:

 • Udział w forum
 • Autorskie materiały przygotowane przez ekspertów
 • Certyfikat uczestnictwa
 • Przerwy kawowe
 • Obiad
 • Pendrive z edytowalną wersją dokumentacji
 • Książka
  MIEJSCE SZKOLENIA
  Warszawa
  Hotel Marriott
  al. Jerozolimskie 65/79Szkolenia według miast
Kategorie szkoleń

budzet

Zapisz się do naszego Newslettera