BDO

ODW - Czas pracy w produkcji 2018 (pięcio i czterobrygadówka na dwie i trzy zmiany). Planowanie, zarządzanie i rozliczenie czasu pracy - omówienie zalet i wad systemów 8 i 12-godzinnych (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Kod: 580418

Miejsce: Rzeszów, Centrum miasta

Termin: 15 maj 2018 - 15 maj 2018

Cena: 430.00 zł +VAT

Cel szkolenia
Program został przygotowany w oparciu o problemy, wydarzenia i sytuacje, z którymi autor spotyka się w praktyce w dziesiątkach firm stosujących nietypowe i skomplikowane rozkłady czasu pracy (energetyka, produkcja, automotive itd.). Szczególny nacisk zostanie położony na uświadomienie menedżerom konsekwencji decyzji podjętych na etapie tworzenia grafików (odpoczynki dobowe i tygodniowe, dobór odpowiedniego schematu zmian pod kątem np. automatycznego rozwiązywania kwestii co 4 niedzieli wolnej, naruszanie doby pracowniczej), czy też już zarządzania pracownikami pracującymi zgodnie z zaplanowanym harmonogramem (łamanie zmian, zastępstwa, polecanie pracy przed "harmonogramowymi godzinami", rekompensata pracy). Niezwykle istotne jest także poznanie taktyki zarządzania czasem pracy w celu świadomego planowania kosztów i uniknięcia niepotrzebnej odpowiedzialności wykroczeniowej wiążącej się  z naruszeniem przepisów o czasie pracy.
Analizując dziesiątki przykładów i autentycznych zdarzeń z zakresu czasu pracy uczestnicy zostaną zapoznani z zasadami podejmowania decyzji z zakresu czasu pracy pod kątem opłacalności, zgodności z prawem, zasadności i celowości.
Program

1. Wprowadzenie do zarządzania czasem pracy - podstawy czasu pracy

 • wymiar czasu pracy
 • normy
 • odpoczynki

2. Optymalna organizacja czasu pracy w firmie:

 • jak dobrać, system, rozkład zmian, godizny pracy okresy rozliczeniowe
 • jak wprowadzić zmiany czasu pracy w firmie

3. W jaki sposób uwzględniac obowiązujące normy czasu pracy?

 • dopuszczalna liczba godzin pracy w skali dnia, tygodnia, miesiąca, okresu rozliczeniowego,
 • jak w praktyce stosować okgraniczenia wynikające z przeciętnie 48 godzinnej normy (wraz z nadgodzinami),
 • na czym polega konieczność zapewnienia odpoczynku dobowego i tygodniowego w różnych konfiguracjach zmian.

4. Tworzenie harmonogramów czasu pracy:

 • planowanie czasu pracy na przyjęty okres rozliczeniowy
 • ustalanie wymiaru czasu pracy na cały i na część okresu roliczeniowego - w jaki sposób zsynchronizować nowego
  pracownika w zespole z czasem pracy osoby kończącej pracę?
 • konstruowanie (uzupełnianie) harmonogramów czasu pracy w poszczególnych systemach czasu pracy dla różnych
  grup pracowników (kilkubrygadowa orgazniacja czasu pracy, praca zmianowa),
 • zasady optymalizowania harmonogramów pod kątem ewentualnego polecania pracy w dni wolne i w godzinach nadliczbowych;
 • zasady i potrzeba oznaczania "odpowiedniej ilości dni wolnych od pracy";
 • zasady wprowadzania zmien w zaplanownym harmonogramie;
 • możliwości zastosowania ruchomego czasu pracy.
 • w jaki sposób uregulkować zasady czasu pracy w firmie, aby zminimalizować ryzyko popełnienia wykroczenia przez
  menedżerów.

5. Jak traktować z punktu widzenia prawa pracy:

 • wyjścia prywatne,
 • szkolenia (BHP i inne),
 • delegacje,

6. Godziny nadliczbowe:

 • czy praca w godzianch nadliczbowych jest prawem, czy obowiązkiem pracownika?
 • kompetencje menedżerów w zakresie zlecania pracy w godzianch nadliczbowych (polecenie wyraźne i dorozumiane)
 • w jaki sposób wyznaczać pracę w nadgodzinach?
 • w jaki sposób sprawdzić, czy pracownik przekroczył średniotygodniową normę czasu pracy
 • jak rekompensowac pracę w nadgodzinach czasem wolnym?
 • kiedy pracowik może odebrac czas wolny za nadgodziny (w tym samym miesiącu, okresie rozliczeniowym, czy w
  późniejszym czasie)?
 • wpływ systemu wynagradzania przyjętego w firmie na wynagrodzenie za godziny nadliczbowe.

7. Powierzanie pracownikom pracy w niedziele, święta i inne dni wolne z tytułu 5 dniowego tygodnia pracy:

 • czym różni się polecenie pracy w niedzielę i święto od pracy w dniu wolnym z tytułu przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy?
 • kiedy należy wyznaczyć inny dzień wolny, a kiedy może zapłacić za przepracowany czas?
 • w jaki sposób opłacalnie rekompensowac pracę w dni wolne od pracy?

8. Zarządzanie pracownikami zmianowymi

 • zasady ustalania kosztów "łamania zmian", polecania pracy przed i po zmianie obowiązującej pracownika
 • w jaki sposób przestrzegać odpoczynku dobowego i tygodniowego przy pracy zmianowej.
 • najefektywniejsze systemy planowania zmian w czterobrygadówce.
 • polecanie godzin nadliczobowych - praca przed i po planowanych rozkładowo godzinach - konsekwencje dla firmy,
 • zasady planowania i łamania zmian w firmie,
 • jakie schematy zmian gwarantują "co 4 niedzielę wolną" bez konieczności wyznaczania jej przez menedżerów,
 • modyfikacje zmian pracownika bez naruszenia jego doby pracowniczej
 • godziny nadliczbowe pracowników zmianowych
 • konsekwencje powierzenia pracy w poszczególne dni wolne (uwaga, stosowanie jednakowych reguł pracy w dni
  wolne bez odróżniania niedziel, świąt i dni wolnych z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika).
KONTAKT

Kontakt w sprawie szkoleń

tel. (22) 679-45-00
fax: (22) 678-31-07


 


INFORMACJE

  

Cena: 430 + 23% VAT*

*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma.


Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • autorskie materiały szkoleniowe
 • lunch, serwis kawowy
 • certyfikat ukończenia szkolenia


Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


MIEJSCE SZKOLENIA
Rzeszów
Centrum miasta
Szkolenia według miast
Kategorie szkoleń

budzet

Zapisz się do naszego Newslettera