BDO

Dane osobowe w procesie rekrutacyjnym i w zatrudnieniu w 2018 roku a RODO - nowe wyzwania, obowiązki i sankcje dla pracodawców (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Kod: 592618

Miejsce: Warszawa, Centrum miasta

Termin: 21 maj 2018 - 21 maj 2018

Cena: 520.00 zł +VAT

Cel szkolenia

Każda firma musi zmierzyć się z faktem, że w tym roku wejdzie w życie nowe, surowsze europejskie prawo danych osobowych. Wprowadzenie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych wymusi zmianę podejścia do przechowywania i wykorzystywania danych osobowych. Jednym z działów w firmie, który nie uniknie konieczności dostosowania się do nowych regulacji będzie HR. W interesie każdego pracodawcy, który chce uniknąć bardzo wysokich kar finansowych jest zatem pozyskanie wiedzy o nowych obowiązkach nałożonych na administratorów danych.
Szkolenie ma na celu zaprezentowanie w zrozumiały i atrakcyjny sposób praktycznych zagadnień ochrony danych osobowych na tle zmian wynikających z unijnego rozporządzenia i planowanych zmian Kodeksu pracy. W trakcie szkolenia dowiesz się jak uniknąć problemów związanych z niewłaściwym zatrudnianiem pracowników, w tym ze źle przeprowadzonym procesem rekrutacyjnym. Odnosi się to zarówno do przepisów dotyczących zakazu dyskryminacji, jak i ochrony danych osobowych.
Szkolenie skierowane jest do przedsiębiorców, którzy w swojej bieżącej działalności gospodarczej przetwarzają jakiekolwiek dane osobowe, w zatem każdej firmy działającej na polskim rynku.

Program

1. Kodeks pracy i ustawa o ochronie danych osobowych a rozporządzenie unijne (RODO)

 • co stanie się 25.5.2018 r.?
 • jakie są główne cele i założenia unijnej reformy ochrony danych osobowych?
 • jakie są planowane zmiany Kodeksu pracy w zakresie przetwarzania danych osobowych w zatrudnieniu?

2. Pułapki związane z procesem rekrutacyjnym

 • jaki jest aktualny stan prawny i jakie są planowane zmiany w tym zakresie?
 • jak kształtuje się zakres zakazu dyskryminacji na etapie rekrutacji i jakie są konsekwencje jego złamania?
 • jakie są roszczenia osoby dyskryminowanej?
 • jak zgodnie z prawem przygotować ogłoszenie o pracę?
 • jakich informacji możemy żądać od kandydata na pracownika?
 • jak prowadzić rozmowę kwalifikacyjną bez naruszania zakazu dyskryminacji?
 • czy stosowanie testów psychologicznych jest dopuszczalne?
 • jak długo można przetwarzać dane kandydatów na pracowników?

3. Zakres danych osobowych pozyskiwanych od pracownika

 • jaki jest aktualny stan prawny i jakie są planowane zmiany w tym zakresie?
 • jakie są roszczenia pracownika dyskryminowanego?
 • co pracodawca może wiedzieć o pracowniku, czyli jaki jest zakres informacji który może legalnie pozyskać?
 • czy można monitorować pracowników?
 • czy możliwe jest przetwarzanie danych biometrycznych pracowników (np. odcisk palca do kontroli czasu pracy)?

4. Zasady przetwarzania danych osobowych

 • nowe zasady przetwarzania danych kadrowych - co się zmieni w maju 2018?
 • czy dane pracowników można udostępniać (np. związkom zawodowym, instytucjom, członkom rodziny)?
 • jak długo można przetwarzać dane pracowników?

5. Przesłanki przetwarzania danych osobowych w zatrudnieniu - zmiany wynikające z RODO

 • jakie są przesłanki przetwarzania tzw. danych osobowych zwykłych?
 • co to są się tzw. dane osobowe szczególnych kategorii i czy można je przetwarzać w zatrudnieniu?
 • dane o skazaniach jako odrębna kategoria danych - czy pracodawca może przetwarzać dane o karalności pracowników?

6. Nowe zasady wyrażania zgody na przetwarzanie danych osobowych

 • jak prawidłowo sformułować klauzulę zgody?
 • czy dotychczasowe klauzule zgody w maju 2018 wciąż będą aktualne?
 • kiedy warto uzyskać zgodę pracownika na przetwarzanie jego danych osobowych?

7. Nowe obowiązki administratora danych - jak się przygotować do kontroli ze strony organu nadzorczego?

 • wdrożenie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych
 • rejestrowanie czynności przetwarzania danych osobowych
 • zgłaszanie naruszeń ochrony danych osobowych
 • szacowanie ryzyka
 • ocena skutków przetwarzania pod kątem ochrony danych
 • inspektor danych osobowych zamiast ABI - czy jego powołanie jest konieczne?

8. Nowe prawa kandydatów na pracowników i pracowników w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przez pracodawcę - jak przygotować się do ich realizacji?

 • prawo do uzyskania informacji: obowiązek informacyjny jako główne zadanie działów HR - jak i kiedy informować
  pracowników w kwestiach dotyczących ochrony danych osobowych?
 • prawo dostępu do danych
 • prawo do sprostowania danych
 • prawo do usunięcia danych (prawo do bycia zapomnianym)
 • prawo do ograniczania przetwarzania
 • prawo do przenoszenia danych
 • prawo do sprzeciwu
 • prawo do niepodlegania profilowaniu,
 • prawo do uzyskiwania informacji w przejrzysty sposób (zasada przejrzystości)

9. Powierzanie przetwarzania (outsourcing) danych kadrowych

 • jak prawidłowo przygotować umowę powierzenia danych?
 • jak kształtuje się odpowiedzialność pracodawcy za nieprawidłowe powierzenie przetwarzania danych kadrowych?

10. Surowe sankcje za brak lub nieodpowiednią ochronę danych osobowych

 • jakie są zadania i uprawnienia nowego organu nadzorczego? - Urząd Ochrony Danych Osobowych zamiast GIODO
 • kiedy kara finansowa może zostać nałożona i w jakiej wysokości?
 • co organ nadzorczy bierze pod uwagę nakładając karę?
 • jakie są pozostałe roszczenia, które grożą pracodawcy za nieprawidłowe przetwarzanie danych osobowych?
KONTAKT

Kontakt w sprawie szkoleń

tel. (22) 679-45-00
fax: (22) 678-31-07


 


INFORMACJE

  

Cena: 520 + 23% VAT*

*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma.


Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • autorskie materiały szkoleniowe
 • lunch, serwis kawowy
 • certyfikat ukończenia szkolenia


Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


MIEJSCE SZKOLENIA
Warszawa
Centrum miasta
ul. Postępu 12Szkolenia według miast
Kategorie szkoleń

budzet

Zapisz się do naszego Newslettera