BDO

Ochrona danych osobowych w HR według projektu ustawy o ochronie danych osobowych, przepisów wprowadzających ustawę o ochronie danych osobowych oraz rozporządzenia ogólnego o ochronie danych (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Kod: 585218

Miejsce: Poznań, Centrum Miasta

Termin: 18 maj 2018 - 18 maj 2018

Cena: 520.00 zł +VAT

Program

1) Jak RODO definiuje dane osobowe? Co uległo zmianie i rozszerzeniu?
2) Ochrona danych osobowych według nowelizacji ustawy Kodeks pracy - nowe brzmienie art. 221 - 224
3) Nowe kategorie danych pracowniczych - dane szczególnie chronione - genetyka, biometria, stan zdrowia, orzeczenia sądowe i naruszenia prawa.
4) Profilowanie w stosunkach pracy.
5) Anonimizacja a pseudonimizacja danych osobowych pracowniczych.
6) Nowe przesłanki zgody na przetwarzanie przez ADO danych osobowych przez pracownika według przepisów wprowadzających ustawę o ochronie danych osobowych (biometria, nałogi, stan zdrowia).
7) Kandydaci do pracy (rekruci) - podstawy przetwarzania, obowiązek informacyjny Administratora Danych Osobowych (ADO) wobec pracownika oraz członków jego rodziny, pracownicy - zakres uprawnień pracodawcy do dysponowania danymi pracownika, przechowywanie danych, dozwolony zakres przetwarzania, testy kompetencyjne (testy wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych) ,
8) Monitoring pracownika w miejscu pracy, miejsca wyznaczone według przepisów wprowadzających ustawę  o ochronie danych osobowych.
9) Wzór ogłoszenia o pracę według standardów RODO.
10) Wór umowy o zachowaniu poufności oraz nieujawnianiu informacji podpisywanej z pracownikiem.
11) Regulaminy naboru na wolne stanowiska w jednostce organizacyjnej.
12) Szkolenia pracowników z zakresu RODO przez ABI/DPO  - obecny status ABI/Data Protection Officer (DPO) przewidywany przez rozporządzenie, powołanie ABI/DPO - kiedy prawo a kiedy obowiązek, jeden inspektor dla wielu administratorów danych.
13) Zezwolenie na udostępnianie wizerunku pracownika jako dobro osobiste i jego upublicznianie a ochrona danych osobowych.
14) Odpowiedzialność pracownika z tytułu naruszenia ochrony danych osobowych według projektu ustawy o ochronie danych osobowych oraz według RODO.
15) Organ nadzorczy (GIODO/PUODO): nowa rola, status, zadania i uprawienia, zasada one-stop-shop oraz współpraca europejskich organów ochrony danych osobowych.
16) Sankcje administracyjne i sankcje karne według RODO i UODO nakładane na przedsiębiorców (kary pieniężne do 10 000 000

KONTAKT

Kontakt w sprawie szkoleń

tel. (22) 679-45-00
fax: (22) 678-31-07


 


INFORMACJE

   

Cena: 520zł + 23% VAT*

*
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma


Cena obejmuje:

  • uczestnictwo w szkoleniu
  • autorskie materiały szkoleniowe
  • lunch, serwis kawowy
  • certyfikat ukończenia szkolenia


Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


MIEJSCE SZKOLENIA
Poznań
Centrum Miasta
Szkolenia według miast
Kategorie szkoleń

budzet

Zapisz się do naszego Newslettera