BDO

Pracownicze programy kapitałowe - czyli PPK w praktyce - nowe obowiązki od 2019 roku (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Kod: 1075018

Miejsce: Warszawa, Centrum miasta

Termin: 11 grudzień 2018 - 11 grudzień 2018

Cena: 520.00 zł +VAT

Program

1. PPE a PPK - podobieństwa i różnice.
2. Terminy wejścia w życie obowiązków z zakresu PPK.
3. Ogólne zasady gromadzenia środków w pracowniczych planach kapitałowych (dalej: "PPK")

 • Cel PPK.
 • Uczestnicy PPK.
 • Płatnik składek na PPK.
 • Gromadzenie środków.
 • Rachunek PPK.
 • Portal PPK.

4. Wysokość składek finansowanych przez ubezpieczonego i płatnika.

 • Wpłaty podstawowe.
 • Wpłaty dodatkowe.
 • Rezygnacja z PPK - zasady i terminy.

5. Wpłata powitalna i dopłaty roczne do PPK.
6. Zasady zawierania umowy o zarządzanie PPK oraz Fundusze inwestycyjne i fundusze emerytalne, w których gromadzone są środki w PPK w praktyce:

 • Fundusz inwestycyjny.
 • Fundusz emerytalny.
 • Konwersja, odkupienie jednostek, umorzenie w ujęciu praktycznym.
 • Koszty zarządzania PPK.

7. Nadzór nad funkcjonowaniem PPK i ewidencja PPK.
8. Podział środków w przypadku rozwodu lub unieważnienia małżeństwa albo w przypadku śmierci uczestnika PPK.
9. Łączenie i likwidacja funduszy inwestycyjnych lub funduszy emerytalnych, w których lokowane są środki gromadzone w PPK, oraz przejęcie zarządzania takimi funduszami.
10. Rozporządzanie środkami zgromadzonymi w PPK, wypłata, wypłata transferowa i zwrot środków dokonywany na wniosek uczestnika PPK.
11. Odpowiedzialność pracodawcy za niedopełnienie obowiązku zawarcia umowy o zarządzanie PPK w przewidzianym przepisami terminie.
12. Nowe uprawnienia PIP czyli odpowiedzialność za niedopełnienie obowiązków związanych z pracowniczymi planami kapitałowymi.
13. Wpływ ustawy o PPK na inne przepisy z zakresu prawa pracy i wynagrodzeń, a także podatków i ubezpieczeń społecznych.
14. Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie dokumentów, które należy załączyć do oświadczenia o spełnianiu warunków koniecznych do umieszczenia w Ewidencji Pracowniczych Planów Kapitałowych.
15. Sesja odpowiedzi na pytania uczestników szkolenia.

KONTAKT

Kontakt w sprawie szkoleń

tel. (22) 679-45-00
fax: (22) 678-31-07


 


INFORMACJE

  

 

Cena: 520 + 23% VAT*

*
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma


Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • autorskie materiały szkoleniowe
 • lunch, serwis kawowy
 • certyfikat ukończenia szkolenia


Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


MIEJSCE SZKOLENIA
Warszawa
Centrum miasta
ul. Postępu 12Szkolenia według miast
Kategorie szkoleń

budzet

Zapisz się do naszego Newslettera