BDO

PRAWO PRACY z uwzględnieniem najnowszych zmian w przepisach dotyczących prowadzenia akt osobowych od 2019r (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Kod: 1087618

Miejsce: Szczecin, Centrum miasta

Termin: 10 grudzień 2018 - 10 grudzień 2018

Cena: 490.00 zł +VAT

Cel szkolenia
Cel szkolenia: zapoznanie uczestników z aktualnym stanem prawnym oraz z planowanymi od 2019 roku zmianami w prawie pracy
Program

1) Zasady prawa pracy.
2) Prawa i obowiązki stron stosunku pracy.
3) Rekrutacja pracowników - obowiązki i prawa pracodawcy i przeszłych pracowników a RODO.
4) Ochrona i przetwarzanie danych osobowych  w ramach stosunku pracy a RODO.
5) Nawiązanie, zmiana i ustanie stosunku pracy - obowiązki stron w zakresie dopełnienia wymogów formalno-prawnych, w kontekście zmian obowiązujących od czerwca 2017 r. i planowanych od 2019 r. zmian w Kodeksie pracy.
6) Zmiany od 2019 w przepisach dotyczących prowadzenia akt osobowych i archiwizowania dokumentacji kadrowo-płacowej.
7) Formy świadczenia pracy - stosunek pracy a umowy cywilnoprawne.
8) Nowe regulacje w zakresie umów cywilnoprawnych - zmiana ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, a obowiązki "kadrowe".
9) Odpowiedzialność porządkowa i materialna pracowników.
10) Czas pracy - podstawowe informacje:

  • systemy, rozkłady czasu pracy oraz okresy rozliczeniowe,
  • planowanie i rozliczanie czasu pracy w różnych systemach czasu pracy,
  • rozliczanie pracy w godzinach nadliczbowych, w dni wolne, niedziele i święta oraz w porze nocnej,
  • odpoczynki dobowe i tygodniowe, doba i tydzień pracowniczy,
  • wyjścia prywatne w czasie służbowym,
  • "praca w domu".

11) Urlopy wypoczynkowe - prawo, wymiar oraz zasady udzielania urlopów wypoczynkowych, a założenia nowego Kodeksu pracy.
12) Zwolnienia od pracy - tzw. "urlopy okolicznościowe" i inne usprawiedliwione i nieusprawiedliwione nieobecności w pracy - zasady udzielania i rozliczania.
13) Mobbing, dyskryminacja, nierówne traktowanie w zatrudnieniu, molestowanie i stres w miejscu pracy - uprawnienia poszkodowanych, obowiązki pracodawców, uprawnienia organów kontroli.
14) Odpowiedzialność pracodawców i innych osób kierujących pracownikami w zakresie popełnienia wykroczeń przeciwko prawom pracownika. Odpowiedzialność karna za przestępstwa przeciwko osobom wykonującym pracę zarobkową.

KONTAKT

Kontakt w sprawie szkoleń

tel. (22) 679-45-00
fax: (22) 678-31-07


 


INFORMACJE

     

Cena: 490 + 23% VAT*

*Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma.


Cena obejmuje:

  • uczestnictwo w szkoleniu
  • autorskie materiały szkoleniowe
  • lunch, serwis kawowy
  • certyfikat ukończenia szkolenia

Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


MIEJSCE SZKOLENIA
Szczecin
Centrum miasta
Szkolenia według miast
Kategorie szkoleń

budzet

Zapisz się do naszego Newslettera