BDO

Prawo pracy z uwzględnieniem zmian 2017/2018 (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Kod: 1037617

Miejsce: Opole, Centrum miasta

Termin: 11 grudzień 2017 - 11 grudzień 2017

Cena: 430.00 zł +VAT

Cel szkolenia
Proponowany Państwu praktyczny warsztat prawa pracy utrwala wiedzę na temat obowiązujących przepisów prawa pracy oraz  podsumowuje wszystkie zmiany w prawie pracy, które weszły w życie w 2016 r. i 2017 r. oraz są planowane w 2018 r. Celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z brzmieniem nowych przepisów, jak również stanowiskami interpretacyjnymi Ministerstwa Pracy i Państwowej Inspekcji Pracy. 
Poruszane w trakcie szkolenia zagadnienia opisywane będą w sposób praktyczny, warsztatowy, z prezentacją licznych przykładów oraz analizą sporządzanych na potrzeby warsztatu dokumentów. Słuchacze w czasie szkolenia zadawać mogą niezliczone ilości pytań dotyczących ich własnych sytuacji prawnych związanych z tematem szkolenia.        
Program

I. Zmiany w prawie pracy 2017/2018.
1. Nowe zasady zatrudniania Zleceniobiorców - ustalanie wynagrodzenia, terminy wypłat, przebieg kontroli PIP.
2. Nowe zasady wydawania świadectw pracy.
3. Nowe mechanizmy ochrony przedemerytalnej.  
5. Zmiany w zakresie zatrudniania pracowników tymczasowych.
6. Projektowane zmiany w zakresie prowadzenia i przechowywania dokumentacji pracowniczej.
7. Projektowane zmiany w zakresie ochrony danych osobowych w prawie pracy.
8. Projektowane zmiany w zakresie elektronicznego prawa pracy.
9. Projektowane zmiany w zakresie ustawy o związkach zawodowych.    

II. Zatrudnianie i zwalnianie - warsztaty.
1. Optymalny wybór umowy o pracę - na okres próbny, czas określony czy nieokreślony  - warsztatowa analiza wszystkich
typów umowy o pracę - samodzielne podejmowanie przez uczestników decyzji - która z umów najbardziej odpowiadająca potrzebom organizacji. Wady i zalety każdej z nich. 
2. Przygotowanie do rozwiązania umowy o pracę - warsztaty przygotowania do zwolnienia, wybór trybu rozwiązania umowy
o pracę.
3. Przeprowadzenie spotkania z pracownikiem w celu rozwiązania umowy o pracę - symulacja kierowana. Uczestnicy wezmą
udział w zwalnianiu i byciu zwalnianym.
4. Szczególna ochrona przed wypowiedzeniem i rozwiązaniem w prawie pracy - omówienie zasad ochrony przed wypowiedzeniem i rozwiązaniem umowy o pracę.
   
III. Zasady zarządzania czasem pracy - praktyczne stosowanie przepisów o czasie pracy
1. Zasady gospodarowania czasem pracy - postanowienia regulaminowe o systemach czasu pracy, ewidencjonowanie czasu pracy.
2. Zasady planowania czasu pracy - grafiki, harmonogramy, zmiany w grafikach i harmonogramach.
3. Zasady polecania pracy w godzinach nadliczbowych oraz zakres możliwości odmówienia przez pracownika takiej pracy.
4. Praca w niedziele i święta oraz w porze nocnej - zasady rekompensowania.

IV. Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego.
1. Zasady udzielania urlopu wypoczynkowego:
2. Zasady udzielania urlopów zaległych.
3. Przesuwanie terminów urlopów wypoczynkowych.
4. Odwoływanie pracownika z urlopu wypoczynkowego.
5. Urlop na żądanie - kiedy i w jaki sposób pracownik może zgłosić urlop na żądanie.

KONTAKT

Kontakt w sprawie szkoleń

tel. (22) 679-45-00
fax: (22) 678-31-07


 


INFORMACJE

   

Cena: 430zł + 23% VAT*

*
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma


Cena obejmuje:

  • uczestnictwo w szkoleniu
  • autorskie materiały szkoleniowe
  • lunch, serwis kawowy
  • certyfikat ukończenia szkolenia


Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


MIEJSCE SZKOLENIA
Opole
Centrum miasta
ul. Krakowska 57-59
077 451 82 01


Szkolenia według miast
Kategorie szkoleń

budzet

Zapisz się do naszego Newslettera