BDO

Przetwarzania danych osobowych w działach HR w 2018 - wpływ przepisów RODO. (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Kod: 585018

Miejsce: Wrocław, Wrocław - Centrum miasta

Termin: 17 maj 2018 - 17 maj 2018

Cena: 520.00 zł +VAT

Program

Wstęp - Co to jest RODO? Przyczyny uregulowania nowych przepisów

Moduł I - Wpływ przepisów RODO na procesy przetwarzania danych osobowych w działach kadrowo-płacowych.

1. Dane osobowe pozyskiwane w związku z rekrutacją i zatrudnieniem.
2. Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych kandydatów i pracowników na podstawie art. 22 1 KC.
3. Zasady przetwarzania danych.
4. Obowiązki pracodawcy jako administratora danych.

Moduł II - Przetwarzanie danych osobowych na etapie rekrutacji

1. Zgoda jako przesłanka przetwarzania danych osobowych kandydatów do pracy.
2. Przetwarzanie danych osobowych podczas czynności sprawdzających kandydata. 

Moduł III - Przetwarzanie danych osobowych w trakcie zatrudnienia

1. Zakres i forma przetwarzania danych osobowych w dokumentacji pracowniczej.
2. Zasady przetwarzania danych osobowych zawartych w dokumentacji pracowniczej.

Moduł IV

1. Rola nowych technologii w zatrudnieniu/monitoring/nadzór/kontrola pracowników.
2. Wizerunek pracownika.
3. Dane biometryczne w zatrudnieniu.

KONTAKT

Kontakt w sprawie szkoleń

tel. (22) 679-45-00
fax: (22) 678-31-07


 


INFORMACJE

  

Cena: 520zł + 23% VAT*

*
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma


Cena obejmuje:

  • uczestnictwo w szkoleniu
  • autorskie materiały szkoleniowe
  • lunch, serwis kawowy
  • certyfikat ukończenia szkolenia


Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


MIEJSCE SZKOLENIA
Wrocław
Wrocław - Centrum miasta
Szkolenia według miast
Kategorie szkoleń

budzet

Zapisz się do naszego Newslettera