BDO

odw Przetwarzanie danych osobowych z uwzględnieniem przepisów RODO. (SZKOLENIE W ARCHIWUM)

Kod: 734518

Miejsce: Wrocław, Wrocław - Centrum miasta

Termin: 22 sierpień 2018 - 22 sierpień 2018

Cena: 520.00 zł +VAT

Cel szkolenia
Dzięki szkoleniu dowiedzą się Państwo m.in. o:
 • Głównych celach i założeniach reformy ochrony danych osobowych.
 • Zasadach przetwarzania danych osobowych.
 • Podstawach prawnych przetwarzania danych osobowych.
 • Bezpieczeństwie przetwarzania danych osobowych.
 • Obowiązkach administratora danych.
 • Prawach i obowiązkach Inspektora Ochrony Danych Osobowych.
 • Zadaniach i roli organu nadzorczego.
Program

1. Wprowadzenie do RODO

 • Zakres obowiązywania przepisów
 • Opis najważniejszych zmian, które wprowadza RODO
 • Nowa rola organu nadzorczego, właściwości, uprawnienia oraz zadania.

2. Zasady przetwarzania danych osobowych

 • Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
 • Przetwarzanie danych osobowych szczególnej kategorii
 • Obowiązek informacyjny.

3. Obowiązki administratora danych

 • Omówienie obowiązku wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych.
 • Uwzględnienie ochrony danych osobowych w fazie projektowania oraz domyślnej ochrony danych osobowych
 • Powierzenie przetwarzania danych osobowych
 • Rejestracja czynności przetwarzania danych osobowych
 • Współpraca z organem nadzorczym - zgłoszenie naruszenia ochrony danych osobowych.
 • Mechanizm oceny skutków dla ochrony danych.

4. Status inspektora Ochrony danych osobowych

 • Obowiązek wyznaczenia inspektora ochrony danych osobowych (IODO)
 • Zadania i status inspektora ochrony danych.

5. Postępowanie kontrolne prowadzone przez Urząd Ochrony Danych Osobowych.

 • Omówienie warunków nakładania administracyjnych kar pieniężnych
KONTAKT

Kontakt w sprawie szkoleń

tel. (22) 679-45-00
fax: (22) 678-31-07


 


INFORMACJE

   

Cena: 520zł + 23% VAT*

*
Cena bez VAT dla opłacających szkolenie w co najmniej 70% ze środków publicznych
Uczestników, których dot. zwolnienie z VAT prosimy o zaznaczenie właściwego punktu w oświadczeniu na formularzu.

Prosimy o dokonanie płatności przed szkoleniem po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia oraz faktury pro-forma, podając w tytule numer faktury pro-forma


Cena obejmuje:

 • uczestnictwo w szkoleniu
 • autorskie materiały szkoleniowe
 • lunch, serwis kawowy
 • certyfikat ukończenia szkolenia


Warunki rezygnacji:
Rezygnację przyjmujemy najpóźniej na 7 dni przed szkoleniem w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie wiąże się z koniecznością pokrycia kosztów w 100%. Nieobecność na szkoleniu nie zwalnia z dokonania opłaty.


MIEJSCE SZKOLENIA
Wrocław
Wrocław - Centrum miasta
Szkolenia według miast
Kategorie szkoleń

budzet

Zapisz się do naszego Newslettera